Curs BNR

1 EUR = 4.9699 RON

1 USD = 4.5984 RON

1 GBP = 5.8083 RON

1 XAU = 303.5750 RON

1 AED = 1.2520 RON

1 AUD = 2.9910 RON

1 BGN = 2.5410 RON

1 BRL = 0.9251 RON

1 CAD = 3.3865 RON

1 CHF = 5.1913 RON

1 CNY = 0.6387 RON

1 CZK = 0.1961 RON

1 DKK = 0.6667 RON

1 EGP = 0.1488 RON

1 HUF = 1.2619 RON

1 INR = 0.0555 RON

1 JPY = 3.0581 RON

1 KRW = 0.3442 RON

1 MDL = 0.2577 RON

1 MXN = 0.2699 RON

1 NOK = 0.4340 RON

1 NZD = 2.8030 RON

1 PLN = 1.1507 RON

1 RSD = 0.0424 RON

1 RUB = 0.0503 RON

1 SEK = 0.4444 RON

1 TRY = 0.1467 RON

1 UAH = 0.1205 RON

1 XDR = 6.0994 RON

1 ZAR = 0.2393 RON

Editia 8133 - 01 mar 00:07

Preţul de pornire al unui divorţ: 506,70 lei

Autor: Marius BOERIU

Publicat la 01 martie 2023

Preţul de pornire al unui divorţ: 506,70 lei

S-au scumpit nu numai alimentele şi facturile, dar şi divorţul în 2023, iar preţul diferă în funcţie de calea aleasă – la primărie, la notar sau la tribunal. În cazul în care partenerii au şi copii, atât actele necesare, cât şi taxele, se modifică.

La Primărie
Taxa pentru procedura de divorţ derulată prin primărie variază de la o unitate administrativă la alta. La Braşov, pentru anul 2023 a fost stabilită la suma de 506,7 lei şi se achită la caseria Direcţiei Fiscale Braşov. Dosarul se depune la Primărie, la Starea Civilă.
Cererea de divorţ pe cale administrativă se face în scris, se depune şi se semnează personal de către ambii soţi, în faţa ofiţerului de stare civilă delegat de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se afla ultima locuinţă comună a soţilor, fiind însoţită de următoarele documente:
- certificatele de naştere şi căsătorie ale soţilor, în original şi copie;
- documentele cu care se face dovada identităţii, în original şi copie;
- declaraţie dată în faţa ofiţerului de stare civilă, în situaţia în care ultima locuinţă comună declarată nu este aceeaşi cu domiciliul ambilor soţi înscris în actele de identitate;
- livret de familie;
- dosar plic.
În cazul cetăţenilor străini certificatele de naştere trebuie să îndeplinească cerinţele de legalitate conform convenţiilor internaţionale şi tratatelor încheiate între România şi statele ai căror cetăţeni sunt.
În cazul persoanelor care nu cunosc limba română, depunerea cererii de divort se face în prezenţa unui traducător autorizat, iar în cazul persoanelor surdomute, a unui interpret, încheindu-se în acest sens un proces-verbal.
Ofiţerul de stare civilă delegat înregistreză cererea de divorţ în ziua în care a fost primită şi acordă soţilor un termen de 30 de zile calendaristice, calculate de la data depunerii cererii, pentru eventuala retragere a acesteia.
Dacă soţii nu se prezintă împreună, după termenul prevăzut, dosarul de divort se clasează.
În situaţia în care se constată că soţii nu se înteleg asupra numelui de familie pe care sa îl poarte după divorţ, ofiţerul de stare civilă delegat întocmeşte un referat, prin care se propune primarului să emită dispoziţie de respingere a cererii de divorţ şi îndrumă soţii să se adreseze instanţei de judecată.

La notar – cu şi fără copii
Dacă vrei să divorţezi la notar e nevoie de certificatele de identitate ale partenerilor, certificatele de naştere, certificatul de căsătorie şi, în caz de nevoie, de certificatul de naştere al copilului minor.  După ce duci actele la notar, primeşti şi aici un termen de reflecţie de 30 de zile, în cazul în care poate unul dintre parteneri îşi schimbă părerea.
Preţul de pornire al unui divorţ în 2023 este de 700 de lei. În cazul în care nu aveţi copii împreună, costul ajunge la aproximativ 795 de lei (preţurile diferă în funcţie de cabinetul notarial). În această sumă sunt incluse:
- onorariul notarului (714 lei);
- tariful de înregistrare la Registrul Naţional al Cererilor de Divorţ (59,7 lei);
- copii legalizate pentru certificatele de naştere şi de căsătorie.
În cazul în care ai copii cu partenerul de care vrei să te desparţi, situaţia este puţin mai complicată.  În primul rând, trebuie să decideţi ce nume de familie vor păstra minorii şi unde vor locui. De asemenea, şi costurile sunt diferite, totalul ajungând la circa 1450 de lei.
Costurile necesare un divorţ în care sunt şi minori la mijloc sunt:
- onorariu pentru divorţ (1190 de lei);
- onorariu pentru „condiţii”, în sensul de stabilire a numelui şi ce se va întâmpla cu minorii (178,5 lei);
- taxă de înregistrare la Registrul Naţional al Cererilor de Divorţ (60 de lei);
- legalizarea certificatelor de naştere ale copiilor şi soţilor, dar şi a certificatului de căsătorie.

În instanţă – cel mai ieftin, dacă nu-ţi trebuie avocat
Divorţul în instanţă este posibil în toate cazurile, indiferent dacă soţii sunt de acord sau nu asupra divorţului. Acte necesare pentru divorţ la tribunal sunt:
- cererea de divorţ, semnată fie de către ambii soţi (în cazul divorţului amiabil) fie doar de către reclamant (în cazul divorţului din culpă)
- actele de identitate ale celor doi soţi (în original sau copie legalizată) şi certificatele de naştere (în original sau copie legalizată)
- certificatul de căsătorie (în original)
- certificatul de naştere al copilului minor rezultat din căsătorie (în original sau copie legalizată)
- dovada veniturilor
- acte doveditoare asupra contribuirii la bunurile comune
- dovada plăţii taxei judiciare de timbru
Costul divorţului la tribunal se stabileşte în funcţie de taxa de timbru. Preţul variază în funcţie de motivul desfacerii căsătoriei, astfel:
- 200 de lei pentru cererea de divorţ întemeiată pe acordul soţilor (cererea ambilor soţi sau a unuia dintre ei acceptată de celălalt soţ);
- 100 lei pentru cererea de divorţ din culpă, în cazul în care se solicită desfacerea căsătoriei întrucât raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi, astfel, continuarea acesteia nu mai este posibilă;
- 100 lei pentru cererea de divorţ având ca motiv separarea în fapt a soţilor care a durat cel puţin 2 ani;
- 50 de lei pentru cererea de divorţ formulată de soţul a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei.
Pe lângă aceste costuri, intervin şi cheltuielile cu avocatul.

ÎN CE CONDIŢII SE CLASEAZĂ PROCEDURA
Potrivit Codului Civil, dosarul de divorţ se poate clasa în una din următoarele situaţii:
- ambii soţi sau numai unul dintre aceştia înţeleg/înţelege să renunţe la divorţ înainte de finalizarea procedurii de divorţ,
- unul dintre soţi este pus sub interdicţie;
- înainte de finalizarea procedurii de divorţ, intervine naşterea unui copil;
- înainte de finalizarea procedurii de divorţ, unul dintre soţi a decedat, căsătoria încetând prin deces.

+0 -1

Comentarii

nu este nici un comentariu

Adaugă un comentariu

(nu va aparea pe site)
loading

Din aceeași categorie