Curs BNR

1 EUR = 4.9737 RON

1 USD = 4.6664 RON

1 GBP = 5.8274 RON

1 XAU = 352.3272 RON

1 AED = 1.2707 RON

1 AUD = 3.0251 RON

1 BGN = 2.5430 RON

1 BRL = 0.9123 RON

1 CAD = 3.3963 RON

1 CHF = 5.1094 RON

1 CNY = 0.6447 RON

1 CZK = 0.1965 RON

1 DKK = 0.6667 RON

1 EGP = 0.0962 RON

1 HUF = 1.2631 RON

1 INR = 0.0559 RON

1 JPY = 3.0327 RON

1 KRW = 0.3374 RON

1 MDL = 0.2639 RON

1 MXN = 0.2814 RON

1 NOK = 0.4273 RON

1 NZD = 2.7735 RON

1 PLN = 1.1598 RON

1 RSD = 0.0425 RON

1 RUB = 0.0498 RON

1 SEK = 0.4299 RON

1 TRY = 0.1440 RON

1 UAH = 0.1178 RON

1 XDR = 6.1448 RON

1 ZAR = 0.2463 RON

Editia 8164 - 17 apr 04:47

Pensiile din septembrie 2024: Normele de aplicare ale noii legi, publicate de Guvern

Autor: Marius BOERIU

Publicat la 21 februarie 2024

Pensiile din septembrie 2024: Normele de aplicare ale noii legi, publicate de Guvern

Normele de aplicare a noii legi a pensiilor - Legea nr. 360/2023 - au fost publicate în dezbatere pe site-ul Ministerului Muncii, cei interesaţi putând face observaţii pentru eliminarea eventualelor neclarităţi.
Normele de aplicare a noii legi a pensiilor prevăd că recalcularea pensiilor aflate în plată se va produce conform calendarului asumat, prin aplicarea noii formule de calcul. În urma acestui proces, nicio pensie nu va scădea. „Din contră, vor exista creşteri semnificative de pensii pentru cei care au muncit şi au contribuit mai mult”, susţine Ministerul Muncii, precizând că „nu se vor înregistra scăderi ale pensiilor aflate în plată”.
În această etapă vor fi valorificate documente (adeverinţe sau alte înscrisuri) care atestă veniturile brute nepermanente, dar care nu au fost avute în vedere de legislaţia anterioară.

Principalele prevederi din noua lege a pensiilor, aplicată de la 1 septembrie 2024
- Elementele care se valorifică la determinarea cuantumului pensiei, respectiv veniturile brute realizate care au constituit bază de calcul a contribuţiei de asigurări sociale şi stagiul de cotizare/vechimea în serviciu;
- Situaţiile în care, pentru anumite perioade de după data de 31 martie 2001, stagiul de cotizare în sistemul public de pensii, respectiv veniturile brute lunare realizate pe baza cărora se determină punctajul lunar, nu pot fi dovedite prin evidenţele caselor teritoriale de pensii caz în care, solicitantul poate dovedi cele de mai sus cu alte documente depuse la momentul solicitării pensiei;
- Perioada/perioadele pentru care se încheie contractul de asigurare socială conform art. 6 alin.(2) şi alin.(3) din Legea nr. 360/2023 constituie stagiu de cotizare contributiv şi se valorifică pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă;
- Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale pentru persoanele care încheie contracte de asigurare socială prevăzute la art. 6 alin. (2) şi (3) din lege o constituie venitul lunar asigurat, înscris în aceste documente de asigurare, care este ales de persoana interesată, cu respectarea prevederilor legii;
- Asiguratul care îşi schimbă domiciliul sau reşedinţa, poate solicita transferul contractului de asigurare la casa de pensii teritorială în raza căreia şi-a stabilit noul domiciliu sau nouă reşedinţă, prin încheierea unui act adiţional la contractul de asigurare socială situaţie în care beneficiază de prestaţiile de asigurări sociale stipulate în contractul de asigurare socială încheiat;
- Perioadele necontributive şi perioadele asimilate stagiului de cotizare prevăzute de lege se valorifică la stabilirea prestaţiilor de asigurări sociale în condiţiile prezentei legi, dacă persoana a fost asigurată în sistemul public şi a realizat stagiu de cotizare contributiv.
- Stagiul minim de cotizare contributiv prevăzut la art. 47 alin. (2) din lege, reprezintă perioada minimă de timp prevăzută de lege în care asiguraţii au realizat stagiu de cotizare contributiv pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă. Stagiul de cotizare contributiv cuprinde şi perioada în care persoana a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, respectiv 7 ani;
- Începând cu cu data finalizării eşalonării prevăzută de lege, majorarea stagiului minim/complet de cotizare contributiv şi a vârstei standard de pensionare, prevăzute de lege, se realizează în funcţie de evoluţia speranţei de viaţă din România;
- Majorarea pensiilor se face anual, în luna ianuarie a fiecărui an;
- Pensia pentru limită de vârstă se acordă la împlinirea vârstei standard de pensionare, în condiţiile realizării unui stagiu de cotizare contributiv de minimum 15 ani;
- La calculul stagiului de cotizare contributiv de 15 ani nu se au în vedere perioadele asimilate respective, studiile superioare, stagiul militar, sporul pentru condiţii deosebite/speciale de muncă –fostele grupe a II- a si I de muncă (de 4 luni sau 6 luni la an), perioadele necontributive, anterior datei de 01 aprilie 2001, perioada recunoscută în baza DL 118/1990
– deţinuţi politici, etc.;
- Aceeaşi condiţie de stagiu de cotizare contributiv este valabilă şi pentru persoanele care solicită pensie anticipată, în condiţiile impuse prin Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii respective, 35 de ani stagiu de cotizare contributiv - fie că vorbim de pensionare anticipată sau pensia pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare, pentru condiţii superioare de muncă respective pensii pentru limită de vârstă reglementată de art. 56 din Legea nr. 360/2023.
Persoanele asigurate în sistemul public de pensii care îndeplinesc condiţiile de înscriere la pensie pot opta între acordarea pensiei pentru limită de vârstă şi continuarea activităţii, cu acordul anual al angajatorului, până la împlinirea vârstei de 70 de ani.

Se va ţine cont şi de acordul global, premii sau al 13-lea salariu
Valorificarea tuturor veniturilor brute realizate pentru care s-au datorat contribuţiile de asigurări sociale: acord global, plata cu ora, al treisprezecelea salariu, premii, etc.. În situaţia în care din diverse motive nu se poate face dovada acestor venituri brute cu adeverinţe, la calculul punctajelor se utilizează ca şi în prezent salariile din carnetul de muncă şi sporurile permanente.

Vârsta de pensionare
Noua lege prevede egalizarea vârstelor standard de pensionare dintre bărbaţi şi femei la 65 de ani, eşalonat până în anul 2035.

Pentru fiecare copil, 6 luni
Femeile care au născut şi crescut copii până la vârsta de 16 ani beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare astfel: 6 luni pentru primul copil, un an pentru doi copii mergând cu reducerea până la 3 ani si 6 luni, pentru 7 copii. Reducerea vârstei de pensionare de lege se aplică şi pentru copiii adoptaţi şi crescuţi pe o perioadă de cel puţin 13 ani.

Pensia anticipată fără penalizare
Pensia anticipată fără penalizare va fi acordată cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat până la 5 ani de stagiu de cotizare peste stagiul complet de cotizare contributiv.
În ceea ce priveşte vechimea, pentru stagiul minim de cotizare (15 ani) şi pentru stagiul complet de cotizare (35 de ani), se iau în calcul doar punctele de contributivitate.

Pensia anticipată cu penalizare
Pensia anticipată cu penalizare se acordă celor care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv.
Valoarea pensiei anticipate se va stabili prin diminuarea cuantumului pensiei pentru limită de vârstă, în raport cu stagiul de cotizare realizat peste stagiul complet de cotizare contributiv şi cu numărul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensionare, astfel:
Perioada de stagiu de cotizare realizată peste stagiul complet de cotizare contributiv – Procentul de diminuare pentru fiecare lună de anticipare (%):
- până la un an – 0,40%;
- între un an şi 2 ani – 0,35%;
- între 2 şi 3 ani – 0,30%;
- între 3 şi 4 ani – 0,25%;
- între 4 şi 5 ani – 0,20%.
IMPORTANT: Reducerea vârstei standard de pensionare nu poate fi cumulată cu nicio altă reducere reglementată de prezenta lege sau de alte acte normative.

6 luni, termen de recalculare
În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii noi se recalculează din oficiu toate dosarele care au adeverinţe cu sporuri nepermanente si nevalorificate conform vechii legislaţii.

CALCULUL PENSIILOR
Un capitol special din noua lege a pensiilor este dedicat calculului pensiilor. Articolul 49 aduce următoarele precizări:
 (1) Cuantumul pensiei se determină prin înmulţirea numărului total de puncte realizat de asigurat cu valoarea punctului de referinţă.
(2) La determinarea cuantumului pensiei conform alin. (1) fracţiunile de leu se întregesc la un leu în favoarea pensionarului.
 (3) La stabilirea valorii punctului de referinţă conform dispoziţiilor art. 84 alin. (3) din lege se utilizează rotunjirea matematică.
Punctajul anual al asiguratului se determină prin împărţirea la 12 a sumei punctajelor lunare realizate într-un an calendaristic, indiferent de numărul de luni de stagiu de cotizare realizat în anul respectiv.

Nouă formulă  
- Nouă formulă de calcul a pensiei este VPR x Numărul total de puncte.
- Număr total de puncte = puncte contributivitate + puncte stabilitate + puncte perioade asimilate şi necontributive.
- VPR (valoarea punctului de referinţă) este un raport între valoarea punctului de pensie şi primii 25 de ani de contributivitate. Valoarea punctului de pensie, astăzi, de 2.032 de lei, prin urmare, avem 81 de lei valoarea punctului de referinţă pentru anul 2024.

Punctele de contributivitate
Punctele de contributivitate reprezintă punctajul contribuţiei. În noua Lege a pensiilor - Legea nr. 360/2023, art. 85, alin (7) – se precizează: „Punctajul lunar se calculează prin raportarea venitului brut lunar realizat sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, la câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat din anul respectiv”. Câştigul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru 2024 este de 6.789 de lei.

Punctele de necontributivitate
Punctele de necontributivitate reprezintă anii petrecuţi în armată, şomaj sau facultate/master/doctorat (0,25 puncte de fiecare an).
Important: se iau în calcul o singură dată, cu condiţia ca angajatul să nu fi lucrat în acea perioadă.
 
Punctele de stabilitate
Se dau pentru ca oamenii să stea mai mult la muncă, după următoarea formulă:
- 0,50 puncte/an, pentru anii din intervalul 26 - 30 de rămânere în muncă, inclusiv;
- 0,75 puncte/an, pentru anii din intervalul 31 - 35, inclusiv;
- 1 punct/an, pentru anii din intervalul 36 - 40 ş.a.m.d.
Numărul de puncte de stabilitate se acordă proporţional şi pentru fracţiunile de an.
Aceste puncte reprezintă stimulente pentru prelungirea vieţii profesionale şi se acordă pentru stagiile de cotizare contributive.
Numărul de puncte de stabilitate nu se acordă pentru perioadele în care se cumulează pensia din sistemul public sau, după caz, pensia de serviciu acordată în baza unor legi cu caracter special, cu venituri asigurate conform legii.

Ce bani iei pentru grupele de muncă
- 0,25 puncte pentru fiecare lună în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa a II-a de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite, potrivit legii;
- 0,50 puncte pentru fiecare lună în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa I de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncă încadrate în condiţii speciale, potrivit legii.

Comentarii

'Pintican Zoltan'

2024-03-30 14:52:04


'ASA se trateaza stagiul militar la pensione parca EU am dorit sa fiu in armata'

'Pintican Zoltan'

2024-03-30 13:05:48


'Doresc sa stiu Cei care au foste in armata sub arma in revolutie in stare de razboi de ce nu ce ia in calcul armata ,oricum NU SUNT RECUNOSCUTI CU TITLU DE REVOLUTIONAR!'

'tiberiu miklos'

2024-03-19 09:18:55


'Buna ziua.\nAș vrea să știu dacă o să primesc majorare din septembrie 2024 după noua lege a pensiilor . Am in ultima decizie 50 ani 6 luni 3 zile,puncte realizate 50.7351,grupa II 7ani 9 luni 25 zile,conditii normale 30 ani,3 luni,3 zile, sector agricol 1 ani.8 luni ,28 zile,perioada necontributiva 1 ani, 9 luni,. Stagiu asimilat 8 ani ,11 luni,26 zile(Facultate 4 ani la zi,9 luni armata,si restul șomaj și pensie de boală)..Dacă primesc ceva pentru grad de handicap III(mediu) din 2015.IN anul 2018.octomb.28 am fost pensionat ,limita de varsta la 64de ani.Am lucrat până în 01.05.2023 adica 4ani si 6 luni dupa pensionare. Vă mulțumesc anticipat. Cu stima și respect..'

'Istvanl'

2024-03-18 17:41:24


'Amfācut stagiulmilitar 2ani cu un sold25 lei lunar,cred cā cine a fācut legea pensiei nu a fācut armata.Referitor la calculareain punctajul pensiei,cum calculeazāpremiile si salariile suplimentarā la cei care am lurat in anii1959-2000,adicā înainte de 1989.Am lucrat 42 ani.'

'vasile marin'

2024-03-15 10:14:50


'Am iesit la pensie la limita de varsta si vechime completa duta ce am lucrat 21 de ani handicap grad doi. Beneficiez de re calculare la 1 sept 2024?'

'Damian Gheorghe'

2024-03-10 20:45:40


'Nu e corect acest articol. In partea de sus ministra muncii scrie ca: numarul de puncte de contributivitate este egal cu numarul anilor in care ai contribuit la pensie- nu cu numarul de puncte calculat in vechea decizie de pensionare? Daca da inseamna ca indiferent ce salariu ai avut (deci cu cat ai contribuit) deci vor primi toti aceiasi pensie la acelas numar de ani lucrati? E o prostie si nu se va face nici o dreptate'

'Costel Botes '

2024-03-06 10:20:59


'Daca ies la pensie cu grupa a 2 pot sa lucrez in strainatate ca persoana fizica .Multumesc '

'stefy'

2024-03-04 08:14:09


'Legea 360/2023 micsoreaza punctajul pentru anii de facultate Din lege se intelege ca se acorda 0,25 puncte /an si se renunta la sistemul de calcul conform legii 263/2010 care era mai vantajos Aceasta lege noua e facuta sa ia de la unii si sa dea la altii Nu sunt impotriva sa se ia in calcul si somajul dar sa fim cei cu facultate in aceeasi oala e mare greseala Numai inainte de 1989 intelectualii erau dispretuiti Olege noua trebuie sa imbunatateasca viata pensionarilor ci nu sa o inrautateasca Inainte aveam pentru anii de facultate 2,45882 puncte , iar dupa noua lege o sa-mi dea 1 punctsi un pic Se face atat de mult tam tam cu cresterea puncta.jului prin a se lua in calcul prime , al 13-lea salariu, acord globaletc Aceste venituri nu sunt trecute in cartea de munca Cine cauta in statele plata sa gaseasca aceste venituri pe peroade de 35 de ani Au aparut ofertanti pentru a rascoli arhivele la un pret de 80-90 lei pe an Atunci ce avantaj aduce aceasta lege ?\n\n'

'Tiberiu Eugen Szenti'

2024-03-02 19:08:32


'Am lucrat efectiv din data de 01,10,1975 in grupa a II-a pana pa 31,08,2014 , iar in decizie am 94 de puncte si cateva zecimale. Facultatea a durat cinci ani ,iar armata sase luni, Cate puncte voi avea la recalculare. Va rog in mod respectuos sa ma ajutati , daca exista aceasta posibilitate. Cu mult respect Szenti Tiberiu Eugen'

'Stelian Radu'

2024-03-02 17:02:42


'in cazulincadrarii in grupelor de munca speciale cate puncte se primesc pt fiecare luna si cum se adauga la punctaj total?'

'troi aurora'

2024-02-29 20:29:08


'in perioada 1986-1990 am lucrat in acord global, am facut cerere de solicitare a acestiu spor si mi s-a raspuns ca societatea si-a micsorat activitatea si nu au personal care sa caute in dosare asa vechi aceste date. Ce sa fac?'

'mihai constantin'

2024-02-29 13:58:03


'la recalcularea din 1 septembrie 2024 nr.de puncte realizate de pe decizia de pensionare coincide cu punctele de contributivitate?multumesc'

'Ilie Giorgica'

2024-02-28 14:50:08


'Am o nelamurire: In legea noua a pensiei, cei care am facut o facultate si un master la zi, in acelasi timp eram si angajati, se pune la calculul pensiei si anii de studii?\nVa multumesc !'

'Maria'

2024-02-28 12:23:04


'Noua lege a pensiilor prevede și diminuarea anilor contributivității? Respectiv, de la 15 la 10 ani?\n\n'

'Un Inspector RU'

2024-02-28 12:00:40


'Raspuns pentru \'lazarion63@gmail.com\':\nDa, veti putea lucra in continuare in mediul privat, nu va interzice nimeni, doar sa fie de acord angajatorul si sanatate sa fie!\n(Nu se poate cumula pensia cu salariul la cei care lucreaza la Stat)'

'sava'

2024-02-28 09:57:06


'Legea 360/2023 nu este retroactiva conform principiului Neretroactivitati legii . Specificati acest lucru . Ce inseamna acest lucru ? Se aplica pe viitor . Anii de munca efectuati de exemplu in perioada 2001 -2009 se supun legii 19 . Cum este si acum de fapt prin limitare numar puncte la 3 cf. legii 19/2000. Asa se calculeaza pensiile acum Deci nu se aplica principiul retroactivitatii , adica doar legea 263 /2010 . Asa va fi si cu legea 360 , nu se va aplica pe perioadele din urma ca este ilegal , ca ar insemna aplicare discriminatorie pt cetateni . \n'

'Constandache Costel'

2024-02-27 12:42:01


'Am mai lucrat după ce am ieșit la pensie cumulând pensia și salariul mai am dreptul la puncte \n'

'Radulescu Doina'

2024-02-25 09:01:02


'As dori sa știu dacă și pensiile de urmas se recalculeaza cu punctele de stabilitate.'

'lazarion63@gmail.com'

2024-02-24 10:29:01


'Dacă ies la pensie la limita de vârstă și fără penalizare, pot să lucrez in continuare in mediul privat? Mulțumesc și aștept un răspuns.'

'IORDAN MARIAN'

2024-02-23 21:00:42


'In privinta calculului pentru pensie a stagiului militar obligatoriu, inainte de anul 1989, este o totala bataie de joc.In afara faptului ca soldatul in termen nu primea din partea statului decat o solda de 20 lei pe luna, acum la pensie li se considera perioada asimilata pentru care au primit 0,25 de puncte si care nu intra nici la acordarea de puncte de stabilitate.Ar trebui sa le fie rusine domnilor parlamentari.Cu soldatii in termen s-a realizat Transfagaraseanu si multa alte obiective de care si-au batut joc.Asta este recunostinta statului.Si mai vor domnii parlamentarei sa se inroleze tinerii in armata.'

'Moldovan Aurel'

2024-02-23 13:34:47


'Vreau sa știu dacă la calcularea pensiei anticipate se acorda puncte de stabilitate'

'Voda Leontin'

2024-02-23 08:19:41


'Sunt interesat sa stiu cum sunt calculati anii de pensie de handicap.'

'Willy'

2024-02-21 03:18:16


'Eu vreau pensie speciala!'

Adaugă un comentariu

(nu va aparea pe site)
loading

Din aceeași categorie