Curs BNR

1 EUR = 4.9763 RON

1 USD = 4.6625 RON

1 GBP = 5.8158 RON

1 XAU = 356.8680 RON

1 AED = 1.2695 RON

1 AUD = 3.0043 RON

1 BGN = 2.5443 RON

1 BRL = 0.8909 RON

1 CAD = 3.3895 RON

1 CHF = 5.1291 RON

1 CNY = 0.6441 RON

1 CZK = 0.1968 RON

1 DKK = 0.6670 RON

1 EGP = 0.0960 RON

1 HUF = 1.2637 RON

1 INR = 0.0558 RON

1 JPY = 3.0201 RON

1 KRW = 0.3392 RON

1 MDL = 0.2616 RON

1 MXN = 0.2750 RON

1 NOK = 0.4235 RON

1 NZD = 2.7635 RON

1 PLN = 1.1489 RON

1 RSD = 0.0425 RON

1 RUB = 0.0495 RON

1 SEK = 0.4281 RON

1 TRY = 0.1436 RON

1 UAH = 0.1177 RON

1 XDR = 6.1402 RON

1 ZAR = 0.2449 RON

Editia 8166 - 19 apr 14:39

Notificări - 27 octombrie 2023

Autor:

Publicat la 27 octombrie 2023

Notificări - 27 octombrie 2023

NOTIFICAREA DESCHIDERII PROCEDURII SIMPLIFICATE A FALIMENTULUI NUMĂR 4448/25.10.2023
1. Date privind dosarul: nr. 4448/62/2023,Tribunalul Brasov, Secţia II-a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal, judecator sindic Simona Cont;
2. Arhiva: Tribunalul Brasov, Secţia II-a Civila de Contencios Administrativ si Fiscal,Brasov b-dul 15 Noiembrie nr. 45, telefon 0268.419.615, program arhivă luni-vineri orele 9-12;
3. Debitoare: Klarisa Roua SRL, cu sediul social in Municipiul Brasov, Str. 13 Decembrie nr. 129, bl. 6, et. 5, ap. 73 judet Brasov, cod de identificare fiscală 34675878, număr de ordine în registrul  comerţului J8/1010/2015;
4. Lichidator: CII Vulpoiu Romică, cu sediul social in Focşani, str.Bucegi nr. 29, ap.3, judet Vrancea,atestat 1B 1961, tel/fax 0237700778, mobil 0743557337, e-mail romica_vulpoiu@yahoo.com;
5. Subscrisa CII Vulpoiu Romică, în calitate de lichidator, conform Sentinta Civila nr. 584/SIND/17.10.2023 pronunţată de Tribunalul Brasov Secţia II-a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal în dosarul 4448/62/2023, în temeiul dispoziţiilor art. 71 alin. 1 din  Legea nr. 85/2014, notifică deschiderea proceduri simplificate a falimentului debitoarei Klarisa Roua SRL.
6. Debitoarea Klarisa Roua SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la primirea prezentei notificări să predea lichidatorului documentele si informatiile prevăzute la art. 67 alin. 1 din Legea 85/2014.
7. Creditorii debitoarei Klarisa Roua SRL, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală prin depunerea cererilor de admitere a creanţelor în condiţiile următoare:
- Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor în tabelul de creanţe preliminar este 21.11.2023; În temeiul art. 114 din Legea 85/2014, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.
- Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului de creanţe preliminar este 12.12.2023;
- Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului de  creanţe preliminar este de 7 zile de la data publicarii tabelului in BPI;
- Termenul pentru afişarea tabelului definitivconsolidat al creanţelor este 09.01.2024.
Prima adunare a creditorilor dupa data deschiderii procedurii de faliment a debitoarei va avea loc la data de 18.12.2023 ora 10 la sediul lichidatorului cu urmatoarea ordine de zi:
1. Confirmarea lichidatorului judiciar si negocierea retributiei acestuia pentru perioada de lichidare;
2. Prezentarea de catre lichidator a raportului intocmit in baza art. 97 din Legea nr. 85/2014;
3. Alegerea comitetului creditorilor.  
În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunalul Brasov „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul creditorilor” cu  respectarea dispoziţiilor art. 146 alin (2) lit. a din Legea 85/2014.  
Cererea de înscriere a creanţei în tabelul creditorilor va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.  
Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidator poate fi comunicată în mod direct acestuia prin poştă.  
Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Brasov Secţia  II a Civilă şi de Contencios Administrativ Fiscal.
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.  
Lichidator CII Vulpoiu Romica. P2710


 

+0 -0

Comentarii

nu este nici un comentariu

Adaugă un comentariu

(nu va aparea pe site)
loading

Din aceeași categorie