Curs BNR

1 EUR = 4.9184 RON

1 USD = 4.7383 RON

1 GBP = 5.6933 RON

1 XAU = 267.3958 RON

1 AED = 1.2901 RON

1 AUD = 3.1941 RON

1 BGN = 2.5147 RON

1 BRL = 0.8831 RON

1 CAD = 3.5228 RON

1 CHF = 4.9890 RON

1 CNY = 0.6612 RON

1 CZK = 0.2021 RON

1 DKK = 0.6614 RON

1 EGP = 0.1929 RON

1 HUF = 1.2093 RON

1 INR = 0.0580 RON

1 JPY = 3.4339 RON

1 KRW = 0.3572 RON

1 MDL = 0.2427 RON

1 MXN = 0.2485 RON

1 NOK = 0.4759 RON

1 NZD = 2.9580 RON

1 PLN = 1.0503 RON

1 RSD = 0.0419 RON

1 RUB = 0.0776 RON

1 SEK = 0.4516 RON

1 TRY = 0.2543 RON

1 UAH = 0.1289 RON

1 XDR = 6.2270 RON

1 ZAR = 0.2793 RON

Editia 7834 - 02 dec 09:30

Locuri de muncă - 2 decembrie 2022

Autor:

Publicat la 02 decembrie 2022

Locuri de muncă - 2 decembrie 2022

***

***

ATALIAN ROMÂNIA ANGAJEAZĂ AGENT CURĂŢENIE EXTERIOR ÎN ZĂRNEȘTI, BRAȘOV.
PACHET SALARIAL ATRACTIV.
DETALII LA NR. 0737.666.238.

***

S.C. LACOLI PRODIMPEX S.R.L cu sediul în Predeal, Str. Valea Râşnoavei nr.10, judeţul Braşov, Hotel Restaurant Piatra Craiului angajează
lucrător spaţii verzi cod COR 931202. Relaţii la numărul de telefon 0722876204.

***

COMPREST angajează
CONSILIER JURIDIC
Candidatul/a ideal
- Dorinţă de învăţare şi dezvoltare;
- Responsabil şi organizat, ce respectă o bună planificare şi prioritizare a responsabilităţilor;
- Atent la detalii şi răbdător;
- Capacitate de analiză şi sinteză;
- Cunoştinţe de operare a calculatorului şi a programelor specifice necesare (Excel, Outlook, browser web);
- Orice altă calitate reprezintă un avantaj.
Cerinţele postului:
- licenţă în domeniul juridic;
- cunoştinţe teoretice şi practice solide în dreptul civil, dreptul administrativ, dreptul muncii, contracte speciale;
- experienţă în domeniu reprezintă un avantaj.
Descrierea Jobului
Ce o să facă această persoană?
- Gestionează portofoliul de dosare execuţionale cu privire la recuperarea creanţelor de la debitorii societăţii;
- Colaborarea cu departamentul „Urmărire creanţe”;
- Redactează, revizuieşte, avizează acte cu caracter juridic (acte de procedură, documente contractuale, cereri, notificări, declaraţii, proceduri şi instrucţiuni interne);
- Asigură consultanţa şi informarea permanenta a conducerii societăţii cu privire la modificările legislative;
- Acordă asistenţă, consultanţă şi reprezentare juridică companiei;
- Asigură suport pentru documentele de specialitate ale fiecărui departament în privinţa aspectelor legale şi conformarea cu legislaţia şi politicile/regulamentele societăţii;
- Păstrează confidenţialitatea tuturor datelor la care are acces.
Ce oferim?
- 8 ore petrecute la muncă cu drag şi voie bună
- salariu motivant
- bonuri de masă
- posibilitate de dezvoltare profesională
- colectiv harnic şi entuziast
- atmosferă de lucru plăcută
Dacă această descriere se potriveşte cu aspiraţiile voastre, aşteptăm să ne cunoaştem mai bine!

RESPONSABIL DE MEDIU
Candidatul/a ideal
Cum arată pentru noi candidatul/a ideal/a?

- Responsabil/ă, atent/a la detalii, sociabil/ă, empatic/ă, cu dorinţă de dezvoltare şi multă ambiţie, dinamic/ă, dar şi plin/ă de energie;
- Organizat/ă, cu bune abilitaţi de planificare şi prioritizare, spirit de observaţie, răbdare, viteză de reacţie, capacitate de comunicare;
- Să aibă capacitate de analiză şi sinteză;
- Optimist/ă, sa ştie sa zâmbească chiar şi atunci când nivelul de stres este ridicat;
- Să aiba cunoştinţe avansate de operare a calculatorului şi a suitei Microsoft Office (Word, Excel, mail).
Cerinţele postului:
- Experienţă în domeniu: minim 3 ani
- Calificări/Specializări specifice domeniului: responsabil de mediu, managementul deşeurilor.
- Cunoaşterea legislaţiei de mediu (constituie avantaj cunoaşterea legislaţiei privind gestionarea deşeurilor);
- Cunoştinţe Sisteme de Management de Mediu.
Descrierea Jobului
Ce o sa facă aceasta persoană?
- asigură implementarea şi menţinerea conformităţii cu cerinţele referitoare la protecţia mediului din legislaţia aplicabilă inclusiv cele specificate în autorizaţia de mediu;
- întocmeşte raportările periodice referitoare la gestiunea deşeurilor colectate, depozitate şi valorificate conform datelor furnizate de serviciile de producţie şi le transmite către instituţiile abilitate;
- pregăteşte documentaţiile necesare şi asigură obţinerea/revizia autorizaţiilor, acordurilor, avizelor din domeniul protecţiei mediului, necesare pentru desfăşurarea activităţii;
- evaluează impactul de mediu produs de companie şi acţionează în sensul reducerii şi chiar al eliminării lui, prin respectarea normelor legale;
- identifică aspectele legate de mediu ce caracterizează activităţile desfăşurate de societate;
- monitorizează şi îmbunătăţeşte activităţile legate de mediu;
- participă împreună cu organele de control la inspecţii efectuate de către acestea în cadrul societăţii;
- păstreazaconfidenţialitatea tuturor datelor la care are acces;
Ce oferim?
- 8 ore petrecute la muncă cu drag şi voie bună
- salariu motivant
- bonuri de masă
- posibilitate de dezvoltare personală
- colectiv harnic şi entuziast
- atmosferă de lucru plăcută
Dacă această descriere se potriveşte cu aspiraţiile voastre, aşteptăm să ne cunoaştem mai bine!

INSPECTOR RESURSE UMANE
Candidatul/a ideal
Cum arată pentru noi candidatul/a ideal/a?

- având în vedere că va lucra în Departamentul de Resurse Umane, confidenţialitatea reprezintă un aspect foarte important; de asemenea este deosebit de important ca persoană să aibă capacităţi dezvoltate de a interacţiona cu oamenii şi de a acorda suportul necesar în probleme legate de administrarea de personal şi resurse umane.
- responsabil/a, atent/a la detalii, sociabil/ă, empatic/ă, cu dorinţă de dezvoltare şi multă ambiţie, dinamic/ă, dar şi plin/ă de energie;
- organizat/a, cu bune abilitaţi de planificare şi prioritizare, spirit de observaţie, răbdare, viteza de reacţie, capacitate de comunicare;
- optimist/a, să ştie să zâmbească chiar şi atunci când nivelul de stres este ridicat.
Cerinţele postului:
- experienţă: minim 3 ani într-o poziţie similară;
- calificări/specializări specifice domeniului: atestat de Inspector Resurse Umane;
-  cunoştinţe bune REVISAL precum şi cunoştinţe temeinice de legislaţia muncii;
- capacitate de a se adapta modificărilor legislative;
- cunoştinţe avansate de operare a calculatorului şi a suitei Microsoft Office (Word, Excel, mail).
Descrierea jobului
Ce o să facă această persoană?
- întocmeşte, gestionează şi distribuie documentele specifice activităţii de administrare de personal, a documentelor necesare actualilor/foştilor angajaţi;
- organizează, mentinesi arhivează dosarele de personal;
- întocmeşte documentele de angajare, modificare, suspendare şi încetare a activităţii pentru salariaţi;
- colaborează cu departamentele interne pentru a asigura un flux de comunicare stabil şi eficient;
- întocmeşte diverse rapoarte şi evidente solicitate de şeful de serviciu şi de conducerea societăţii.

Ce oferim?
- 8 ore petrecute la munca cu drag şi voie bună;
- salariu motivant;
- tichete de masa;
- posibilitate de dezvoltare personală;
- lucru într-o echipă dinamică.
Dacă această descriere se potriveşte cu aspiraţiile voastre, aşteptăm să ne cunoaştem mai bine!

***

Societatea IAR S.A., cu sediul în Ghimbav, str. Hermann  Oberth  nr. 34, jud. Braşov, angajează personal pentru ocuparea următoarelor posturi:

Denumirea postului: CONSILIER JURIDIC
Descrierea postului:
- asigură asistenţa juridică necesară derulării proceselor de absorbţie a fondurilor europene în care se implică Societatea IAR SA
- răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare aplicabile atât în domeniul absorbţiei de fonduri europene, cât şi în domeniul comerical
- reprezintă interesele societăţii în faţa instanţelor judecătoreşti şi în faţa oricăror alte organe ale statului pentru probleme cu caracter juridic, pe baza delegaţiei date de directorul general al societăţii
- întocmeşte:
    * proiecte de contracte sau proiectele oricăror acte cu caracter juridic în legătură cu activitatea pe care Societatea IAR SA o desfăşoară pe baza absorbţiei de fonduri europene, sau îşi dă avizul cu privire la astfel de proiecte întocmite de alte servicii
    * cererile pentru luarea măsurilor asiguratorii asupra bunurilor debitorilor (în cazurile prevăzute de lege) în legătură cu activitatea pe care Societatea IAR SA o desfăşoară pe baza absorbţiei de fonduri europene
   * actele procedurale pentru instanţele de judecată (acţiuni, întâmpinări, chemări în garanţie, interogatorii şi răspunsuri la interogatorii, căi de atac, plângeri penale etc.),
   *  cererile pentru obţinerea titlurilor executorii notariale, pentru recuperarea pe această cale a unor creanţe ale societăţii comerciale conform dispoziţiilor primite din partea conducerii societăţii comerciale
- avizează, la cererea conducerii societăţii comerciale, legalitatea măsurilor ce urmează a fi luate de către administraţie, precum şi orice alte acte care angajează patrimonial societatea
- colaborează cu serviciile interesate la întocmirea de proiecte de acte normative, regulamente, ordine, instrucţiuni, circulare, etc.
- participă la elaborarea Regulamentului Intern-Cod Etic, în colaborare cu serviciile vizate
-    asigură urmărirea apariţiei actelor cu caracter legislativ şi normativ precum şi difuzarea, către conducerea societăţii şi compartimentele de specialitate, a actelor ce prezintă interes pentru societate şi a notelor de interpretare a acestora, atunci când este cazul.
Studii şi cunoştinţe necesare:
- pregătire de bază: absolvent al unei facultăţi de drept
- studii post-universitare şi specializări în domeniul absorbţiei fondurilor europene şi al dreptului comercial.    
 Experienţă:
- să aibă experienţă cel puţin 5 ani în specialitate
- să aibă experienţă în domeniul absorbţiei de fonduri europene şi, implicit, să cunoască:
* Acordul de Parteneriat pentru fonduri europene din politica de Coeziune 2021— 2027
* Legea 98/2016 a achiziţiilor publice, cu modificările şi completările la zi
- să aibă experienţă în domeniul dreptului comercial şi, implicit, să cunoască:
 * teoria generală a obligaţiilor ce decurg din contractile comerciale, teorie ce reuneşte acte normative privind încheierea, executarea, modificarea contractelor, angajarea raspunderii contractuale, garanţiile personale şi reale (dispoziţiile aferente din Codul civil, O.G. nr. 13/2011 privind dobândă legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti şi măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti prevăzute de Legea nr. 72/2013 si de Directiva 2011/7/UE),
* secţiunile din Codul de procedura civilă dedicate competenţei, probei cu înscrisuri şi probei cu martori a contractelor, reglementări privind protecţia consumatorilor în materie contractuală (O.G. nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului, Directiva 93/13/CEE şi actul de transpunere internă – Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori),
  * Legea nr. 192/2006 şi O.G. nr. 38/2015.
Calităţi personale necesare pentru ocuparea postului:
- să fie studios şi bun analist,
- să ştie să- şi susţină cauza,
- să aibă o bună capacitate de comunicare şi relaţionare,
- să aibă discernământ în rezolvarea oricărei situaţii,
- să aibă integritate morală,
- să aibă un grad ridicat de corectitudine în raporturile interumane,
- să aibă psihic normal,
- să aibă simţul răspunderii.
Aplicaţiile (CV + scrisoare de intentie) se vor transmite la Serviciul Resurse Umane, fie prin registratura societăţii, fie direct, la adresa de e-mail: luminita.ivanciu@iar.ro, până la data de 29.11.2022.
Societatea va contacta candidaţii al căror profil corespunde cerinţelor mai înainte prezentate, în vederea continuării procedurii de selecţie.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii, Serviciul Resurse Umane, sau la telefon 0268/475269 int. 1015.

***

SC Marub SA Braşov angajează personal cu specializările:
- sudor
- electrician
- lăcătuş montator
- mecanic motoare termice
- maşinist pod rulant
- vopsitor industrial
- şofer cat. D
- muncitor necalificat

Cerinţe:
- acte calificare pentru postul solicitat (şcoala profesională, liceu, certificate calificare)
- experienţă în meserie – minim 2 ani.
Se oferă:
- un pachet salarial motivant , tichete de masă, servicii medicale private, transport gratuit pe calea ferată de la domiciliu la locul de muncă, mediu de lucru plăcut şi profesionist, posibilitate dezvoltare profesională.
Relaţii suplimentare la telefon 0735185013.

***

 

 

Comentarii

nu este nici un comentariu

Adaugă un comentariu

(nu va aparea pe site)
loading

Din aceeași categorie

banner promotionalbanner promotionalbanner promotionalbanner promotional