Curs BNR

1 EUR = 4.9487 RON

1 USD = 4.3767 RON

1 GBP = 5.8121 RON

1 XAU = 249.2179 RON

1 AED = 1.1915 RON

1 AUD = 3.0868 RON

1 BGN = 2.5302 RON

1 BRL = 0.7751 RON

1 CAD = 3.4089 RON

1 CHF = 4.7595 RON

1 CNY = 0.6870 RON

1 CZK = 0.1948 RON

1 DKK = 0.6655 RON

1 EGP = 0.2786 RON

1 HUF = 1.3605 RON

1 INR = 0.0583 RON

1 JPY = 3.8642 RON

1 KRW = 0.3702 RON

1 MDL = 0.2460 RON

1 MXN = 0.2056 RON

1 NOK = 0.4799 RON

1 NZD = 2.9655 RON

1 PLN = 1.0766 RON

1 RSD = 0.0421 RON

1 RUB = 0.0594 RON

1 SEK = 0.4807 RON

1 TRY = 0.3195 RON

1 UAH = 0.1602 RON

1 XDR = 6.1216 RON

1 ZAR = 0.2737 RON

Editia 7592 - 06 dec 13:30

Locuri de muncă - 26 noiembrie 2021

Autor:

Publicat la 26 noiembrie 2021

Locuri de muncă - 26 noiembrie 2021

Sistemul de Gospodărire a Apelor Braşov, cu sediul în Braşov, Str. Maior Cranţa nr.32, instituţie publică, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale de execuţie, pe perioadă nedeterminată:
- 1 post de consilier juridic în cadrul compartimentului Mecanism Economic.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs sunt:
-  pregătire profesională: studii superioare;
- calificări: ştiinţe juridice;
- operare PS: Word, Excel;
- să nu se afle în situaţii de incompatibilitate conform Legii 161/2003;
- minim 3 ani experienţă în gospodărirea apelor.
Dosarul de participare se va depune la secretariatul S.G.A. Braşov până în data de 16.12.2021, ora 15.00 cu următoarele documente:
- cerere de înscriere la concurs;
- curriculum vitae;
- act de identitate în copie sau orice alt document care atestă identitatea;
- acte doveditoare ale pregătirii profesionale cerute;
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
- cazier judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere că nu aveţi antecedente penale care să vă facă incompatibil cu funcţia pentru care candidaţi;
- carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau specialitatea studiilor, în copie.
Tematica şi bibliografia, probele concursului, atribuţiile postului,  sunt afişate la avizierul de la sediul unităţii şi pe   https://olt.rowater.ro/abaolt/despre-noi/cariera/concursuri-ocupare-posturi/
Informaţii suplimentare la telefon : 0268 412277  sau la avizier S.G.A. Braşov.

***

Sistemul de Gospodărire a Apelor Braşov, cu sediul în Braşov, Str .Maior Cranţa nr.32, instituţie publică, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale de execuţie, pe perioadă nedeterminată:
-1 post de şef sistem hidrotehnic în cadrul S.H. Tărlung.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs sunt:
-  inginer;
-  pregătire profesională:  studii superioare;
- calificări: hidrotehnică, energetică, geologie, construcţii civile şi industriale, căi ferate, drumuri şi poduri, geodezie, ingineria mediului, utilaj tehnologic, arhitectură peisagistică, ştiinţa mediului, inginerie mecanică, electrotehnică, îmbunătăţiri funciare şi domenii conexe;
- operare PC: Word, Excel;
- să nu se afle în situaţii de incompatibilitate conform Legii 161/2003;
- vechime în muncă/specialitate necesară pentru ocuparea postului: minim 6 ani vechime în specialitatea studiilor tehnice, minim 3 ani vechime în gospodărirea apelor, minim 3 ani vechime în funcţii de conducere.
Dosarul de participare se va depune la secretariatul S.G.A. Braşov până în data de 16.12.2021 ora 15.00 cu următoarele documente:
- cerere de înscriere la concurs;
- curriculum vitae;
- act de identitate în copie sau orice alt document care atestă identitatea;
- acte doveditoare ale pregătirii profesionale cerute;
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
- cazier judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere că nu aveţi antecedente penale care să vă facă incompatibil cu funcţia pentru care candidaţi;
- carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau specialitatea studiilor, în copie;
Tematica şi bibliografia, probele concursului, atribuţiile postului,  sunt afişate la avizierul de la sediul unităţii şi pe   https://olt.rowater.ro/abaolt/despre-noi/cariera/concursuri-ocupare-posturi/
Informaţii suplimentare la telefon: 0268 412277  sau la avizier S.G.A. Braşov.   

***

U.A.T Municipiul Codlea implementează proiectul  ”Învăţământ antepreşcolar – o şansă pentru copiii noştri” cod SMIS 2014+:133509. Pentru derularea proiectului, reia procedura de selecţie şi angajare a personalului pe perioadă determinată pentru următoarele posturi în afara organigramei, după cum urmează:

3 posturi de Educator puericultor – normă întreagă 8h/zi.

Condţii specifice:
-   studii medii - absolvenţi ai Liceului pedagogic - specializarea - învăţător - educator,
-  sau dovada înscrierii într-o instituţie de învăţământ superior cu specialitatea – Ştiinţe ale educaţiei,
-  absolvent a Modulului pedagogic învăţământ primar şi antepreşcolar.
-  nu se solicită vechime în muncă.
Calendarul procedurii de recrutare şi selecţie:


Detalii privind condiţiile generale, documente necesare, bibliografie şi alte relaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul Municipiului Codlea, şi la nr de tel. 0268/251650 int.122, fax.0268/251809  - persoană de contact: Perju Liliana,  consilier cl. I, grad profesional superior, Compartiment Resurse Umane.

Primar,
Paul - Mihai Cîmpeanu

 

***

Societatea IAR S.A., cu sediul în Ghimbav, str. Hermann Oberth nr.  34, jud. Braşov, angajează personal pentru ocuparea următoarelor posturi:
1. Inginer proiectant sisteme / instalaţii electrice şi electronice de aeronavă (1 post)
Descrierea postului:
Concepţia şi elaborarea de studii şi proiecte în domeniul sistemelor / instalaţiilor electrice / electronice la nivel de:
- ansamblu general / schema de principiu;
- ansamblu / subansamblu / instalaţie;
- sisteme electrice / electronice / radio;
- cablaje şi componente de cablaj etc.
Studii şi cunoştinţe necesare:
- Absolvent(ă) în urmatoarele specializări:
   • Inginerie Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaţionale; sau
   • Automatică, Ingineria Sistemelor şi Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei sau
   • Electrotehnică - Informatică aplicată în inginerie; sau
   • Echipamente şi instalaţii de aviaţie.
- masteratul finalizat sau în desfăşurare este un avantaj;
- studii în domeniu aeronautic constitue un avantaj;
- limba engleză – cel puţin nivel mediu.
Experienţă:
- experienţă într-o activitate similară constitue un avantaj;
- tinereţea de asemenea constitue un avantaj.

 2. Inginer proiectant sisteme pe propulsie şi ansamble dinamice (1 post)
Descrierea postului:
- concepţia şi elaborarea de studii şi proiecte în domeniul sistemelor de propulsie, ansamblelor dinamice (transmisii, rotoare etc.) şi tren de aterizare;
- ansamblu general;
- ansamblu / subansamblu / instalaţie;
- Montaje de sisteme de propulsie, transmisii pe aeronave, tren de aterizare.
Studii şi cunoştinţe necesare:
- Absolvent(ă) Fac. de Construcţii Aerospaţiale: •  specializare - Sisteme de propulsie;
- Masteratul finalizat sau în desfăşurare.
Experienţă:
- experienţă într-o activitate similară constitue un avantaj;
- tinereţea de asemenea constitue un avantaj.
Cerinţele posturilor:
- inteligenţă, flexibilitate în gândire, abilităţi tehnice şi de comunicare, lucru în echipă;
- limba engleză – cel puţin nivel mediu;
- dorinţă de perfecţionare;
- atitudine pozitivă;
- rezistenţă la stres;
- răbdare.

Aplicaţiile (CV + scrisoare de intenţie) se vor transmite la Serviciul Resurse Umane, fie prin registratura societăţii, fie direct, la adresa de e-mail: luminita.ivanciu@iar.ro, până la data de 19.11.2021.
Societatea va contacta candidaţii al căror profil corespunde cerinţelor mai înainte prezentate, în vederea continuării procedurii de selecţie.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii, Serviciul Resurse Umane, sau la telefon 0268/475269 int. 1015.  

***

Centru SPA Escalade Poiana Braşov
Ospătari, maseuză,
asigurăm transport din cartiere, gabriel.rosca@escalade.ro.

***

S.C. CALLIOPE S.R.L. ANGAJEAZĂ  
VÂNZĂTORI PENTRU CENTRELE   DE DIFUZARE PRESĂ DIN  MUNICIPIUL BRAŞOV

RELAŢII SUPLIMENTARE: telefon  0244.59.59.99 int. 14  sau 0730.333.959, luni – vineri,  între orele 9.00 - 17.00.
CV-urile se primesc la adresa: office@calliope-ploiesti.ro

***

Hotel de 4* din Braşov angajează
OSPĂTAR    (part-time şi full-time)
CAMERISTĂ  

Asigurăm condiţii de muncă şi salarizare avantajoase.
Aplicaţi pe adresa de mail:  hr@hptowerone.ro
Detalii la tel. 0799 30 33 22.

***

Societatea INTELLGRID ICRO SRL, CIF RO36460735, cu sediul în Municipiul Braşov, strada Colţul Putinarilor, nr. 65, biroul 1, etaj 1, judeţ Braşov, angajează: 2 persoane cu funcţia de Electrician verificări şi măsuratori electrice în centrale şi reţele electrice - clasificare conform cod COR – 741208. CV-urile vor fi trimise pe adresa: ica.rosca@gmail.com.

***

Comuna Tărlungeni, judeţul Braşov, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă, şef serviciu la Serviciul Buget Contabilitate Taxe şi Impozite Locale în cadrul Primăriei Comunei Tărlungeni.
Condiţii de participare:
1. condiţii generale prevăzute de art. 465 din OUG.57/2019 – Codul Administrativ;
2. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de conducere: minim 5 ani;
3. studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
4. studii universitare de master în domeniul,administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice.
Depunerea dosarelor pentru participare la concurs se face la secretarul comisiei de concurs în termen de 20 zile de la data publicării, respectiv in perioada 09.11.2021 - 29.11.2021.
Proba scrisă a concursului de recrutare funcţie publică de conducere de şef serviciu clasa I, se desfăşoară la sediul Primariei Tărlungeni, în data de 13 decembrie 2021,ora 10,00.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială.
Relaţii suplimentare la sediul: Primăria Comunei Tărlungeni, Compartimentul Resurse Umane, telefon: 0268-365714, fax: 0268-365072, E-mail : rusalarizare.tarlungeni@yahoo.com  

***

S.C. LIBERTY PROMOTION S.R.L., Predeal, str. Neagoe Basarab nr. 7, J08/706/2002, RO 14683744, angajează 10 lucrători bucătărie - COR 941201 şi 10 îngrijitori spaţii hoteliere - COR 911202.
Rugăm C.V. la office@edengrandresort.ro.  

***

S.C. GH-HOUSETHERME S.R.L. angajează:
confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice şi asamblator - montator profile aluminiu şi geam termopan.
Oferim:
- salariu atractiv;
- tichete de masă;
- transport asigurat.
Ne găseşti pe str. De Mijloc, nr. 160, Braşov. Tel. 0722.104.319.

 

***

Angajăm
dulgheri şi fierari cu experienţă.

Oferim salarii motivante.
Telefon: 0754.820.048.

***

Pensiune din Poiana Braşov angajează
cameristă şi recepţioneră.
Se oferă cazare şi salarii atractive!
Contact : 0744.314.717

***

Institut für technische Literatur
Wir suchen für unser Unternehmen Mitarbeiter im Bereich Projektmanagement am Standort Braşov.
Ihr Profil:
• Gute Kenntnisse der deutschen und/oder englischen Sprache,
• Grundkenntnisse eines Translation Memory Systems (Star Transit, SDL Trados und/oder Across); Erwünscht, aber nicht notwendig. Sie können mit uns lernen,
• Team- und kundenorientiertes Arbeiten.

Tel: 0374.032.203
ciprian.bojan@itl.eu

***

Firma Sambo UG Personal Care recrutează:
- Şef asistent medicali f / b - cu normă întreagă
- Asistenţi medicali f / b - cu normă întreagă
- Infirmieri f / b - cu normă întreagă
Firma plăteşte cursurile de limba germană la institutul Göthe din Braşov, până la nivelul B1.
Pentru mai multe detalii, puteţi suna la numerele de telefon:
- Mobil/WhatsApp 0049-15171932538 se vorbeşte limba română;
- Fix 0049-82145559027;
- Mobil/Whatsapp 0049-1798318686 se vorbeşte germană şi engleză;
Sediul firmei Sambo Personal Care este în Biburg-Diedorf (Augsburg), Germania. Adresa birou: Kobelweg 12 1/3 86156 Augsburg. Adresa email: a.sambo@sambo-personalcare.de

***

Sigemo Braşov angajează în condiţii avantajoase:  
- VULCANIZATOR,
- OPERATOR UTILAJE  ÎN SERVICE ROŢI,
cu posibilitatea de cazare.

Relaţii:  SC SIGEMO IMPEX SRL – punct lucru Braşov, str. Zizinului nr.113 – Braşov.
Mobil: 0732530150 – director punct lucru.
Descrierea postului:
- Montarea şi demontarea anvelopelor, echilibrarea roţilor.
- Vulcanizarea anvelopelor la cald şi la rece.
- Alte activităţi adiacente necesare într-un service de roţi.

***

SC Remus şi Sorin SRL, cu sediul în oraşul Braşov, angajează
4 persoane pentru  prepararea produselor alimentare de tip fast-food.
Contact: 0730.370.805.

***

Remira Station Food SRL, cu sediul în oraşul Braşov,  angajează
4 persoane pentru  prepararea produselor alimentare de tip fast food. Contact: 0730.370.805.

 

 

 

Comentarii

nu este nici un comentariu

Adaugă un comentariu

(nu va aparea pe site)
loading

Din aceeași categorie

banner promotionalbanner promotionalbanner promotionalbanner promotionalbanner promotional