Curs BNR

1 EUR = 4.9449 RON

1 USD = 4.8088 RON

1 GBP = 5.7845 RON

1 XAU = 278.6640 RON

1 AED = 1.3092 RON

1 AUD = 3.2642 RON

1 BGN = 2.5283 RON

1 BRL = 0.9022 RON

1 CAD = 3.7184 RON

1 CHF = 4.9770 RON

1 CNY = 0.7171 RON

1 CZK = 0.1998 RON

1 DKK = 0.6647 RON

1 EGP = 0.2545 RON

1 HUF = 1.2170 RON

1 INR = 0.0607 RON

1 JPY = 3.5413 RON

1 KRW = 0.3666 RON

1 MDL = 0.2473 RON

1 MXN = 0.2353 RON

1 NOK = 0.4802 RON

1 NZD = 2.9593 RON

1 PLN = 1.0413 RON

1 RSD = 0.0421 RON

1 RUB = 0.0782 RON

1 SEK = 0.4577 RON

1 TRY = 0.2832 RON

1 UAH = 0.1628 RON

1 XDR = 6.3617 RON

1 ZAR = 0.2923 RON

Editia 7730 - 06 iul 13:21

Locuri de muncă - 06 iulie 2022

Autor:

Publicat la 06 iulie 2022

Locuri de muncă - 06 iulie  2022

Centrul Cultural „REDUTA”, cu sediul în Braşov, str. Apollonia Hirscher, nr. 8, jud. Braşov, în conformitate cu HG nr. 286/2011, organizează concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiilor vacante de:
1. ŞEF SERVICIU, STUDII SUPERIOARE, GRAD PROFESIONAL II – SERVICIUL PROGRAME CULTURALE
Condiţii specifice de participare la concurs:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: ştiinţe umaniste şi arte, studii culturale sau ştiinţe sociale;
- vechime în specialitatea studiilor de minimum 5 ani;
- vechime într-o instituţie publică de cultură de minimum 5 ani;
- constituie avantaj experienţa în realizarea de studii şi cercetări sociale, activităţi de sondare a opiniei publice.
Concursul se va organiza la sediul instituţiei, astfel :
- 27.07.2022, ora 10,00, proba scrisă;
- 01.08.2022, ora 10,00, proba orală.
2. CONSULTANT ARTISTIC, STUDII SUPERIOARE, GRAD PROFESIONAL I – SERVICIUL PROGRAME CULTURALE
Condiţii specifice de participare la concurs:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: ştiinţe umaniste şi arte sau studii culturale;
- vechime în specialitatea studiilor minimum 6 ani şi 6 luni.
Concursul se va organiza la sediul instituţiei, astfel:
- 29.07.2022, ora 10,00, proba scrisă;
- 03.08.2022, ora 10,00, proba orală.
Data limită de depunere a dosarelor de concurs pentru ambele posturi: 22.07.2022, ora 14,00.
Condiţiile de desfăşurare a concursurilor şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul www.centrulculturalreduta.ro.
Detalii suplimentare la telefon 0268.419706, int. 102.

***

Doriţi să vă alăturaţi unei companii dinamice, în plină dezvoltare?
Alăturaţi-vă companiei TDM, situată în Parcul Industrial Prejmer, pentru poziţiile de operator şi reglor producţie.
Se oferă salariu motivant, bonuri de masă şi prime anuale.
Pentru mai multe detalii sunaţi la tel: 0751.510.985.

 

***

***

ANUNŢ: În conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 actualizată, Serviciul Public Judeţean SALVAMONT Braşov organizează la sediul din Braşov, Str. Ecaterina Varga nr.2 3, concurs de recrutare pentru ocuparea a unui post vacant de natură contractual de salvator montan, nivelul studiilor G, gradul III, în cadrul Compartimentului Operativ de Salvare Montană şi a unui post vacant de natură contractuală de inspector de specialitate, nivelul studiilor S, gradul IA, în cadrul Compartimentului Financiar - Contabilitate, Achiziţii Publice, Administrativ şi Resurse Umane.
Condiţii specifice fişei postului de salvator montan, nivelul studiilor G, gradul III:
- studii generale,
- atestat salvator montan A.N.S.M.R valabil,
- nu se solicită vechime în muncă.
Condiţii specifice fişei postului de inspector de specialitate, nivelul studiilor S, gradul IA:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă,
- vechime în specialitatea studiilor de minumum 6 ani şi 6 luni, dovedită prin carnet de muncă sau adeverinţă privind vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor.
Concursul se va desfăşura în 3 etape succesive la sediul din Braşov, strada Ecaterina
Varga nr. 23:
- selecţia dosarelor de înscriere: 18.07.2022-19.07.2022;
- proba scrisă: 26.07.2022 ora: 10,00;
- interviul şi proba practică: în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
În vederea participării la concurs candidaţii depun dosarul de concurs în perioada: 30.06.2022 - 15.07.2022, ora 15:00 la sediul S.P.J Salvamont Braşov, Str. Ecaterina Varga nr. 23, la secretarul comisiei
de concurs, doamna Pîrvu Rodica, inspector de specialitate IA, tel. 0736628948, email: office@spjsalvamontbrasov.ro.

***

Direcţia Asistenţă Socială Braşov organizează concursuri ocupare posturi contractuale temporar vacante:
Cerinţe generale: îndeplinirea condiţiilor art.542, O.U.G. 57/2019 actualizată;
- asistent social principal, diplomă licenţă asistenţă socială, minimum 5 ani vechime în specialitate; gradul principal; utilizare calculator nivel mediu;
- 2 asistenţi sociali specialişti, diplomă licenţă asistenţă socială, minimum 3 ani vechime în specialitate; gradul specialist; utilizare calculator nivel mediu.
Termen final înscriere concurs: 07.07.2022, ora 16.00, susţinere probe scrise 15.07.2022, ora 10.00, interviuri 19.07.2022 ora 10.00, Braşov, Str. Panselelor 23.
Informaţii, bibliografie concurs: www.dasbv.ro; Serviciul Resurse Umane, orele 8.00- 16.00, telefon 0368-469995 int. 857.

***

Primăria Comunei Tărlungeni, judeţul Braşov, organizează în data de 22.07.2022, ora 10, concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor posturi contractual vacante, în cadrul  Primăriei Tărlungeni: 2 Posturi agent de pază; 1 post referent II la Compartimentul Administrativ.
Detalii privind bibliografia, condiţiile de participare şi alte date privind desfăşurarea concursului sunt disponibile accesând: www.comunatarlungeni.ro
Relaţii suplimentare la sediul: Primăria Comunei Tărlungeni, Compartimentul  Resurse Umane, telefon: 0268-365714,  fax: 0268-365072, E-mail : rusalarizare.tarlungeni@yahoo.com, persoana de contact Dan Carmina, Inspector Resurse Umane.

***

Primăria Municipiului Braşov anunţă organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual vacant de Inspector de specialitate S IA în cadrul Compartimentului Evenimente - Biroul Relaţii Externe, Turism şi Evenimente.  
Condiţii specifice de participare:   
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă  sau echivalentă;
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei contractuale: minim 7 ani.
Data organizării:  
- Probei scrise: 22.07.2022, ora 10.00, la sediul Primăriei Municipiului Braşov, B-dul Eroilor nr. 8;  
- Interviul: data şi ora vor fi comunicate ulterior. Menţiune: interviul se susţine într-un termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
Candidaţii vor depune dosarele de înscriere cu documentele obligatorii prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, la sediul Primăriei Municipiului Braşov din Bulevardul Eroilor nr. 8, la Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni - camera  nr. 1.
Termenul limită de depunere a dosarelor – 13.07.2022, ora 16.00. Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane – telefon 416550 int.147, e-mail: ru@brasovcity.ro (condiţiile de participare se vor afişa la sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Braşov: www.brasovcity.ro.).

***

Administraţia Bazinală de Apă Olt, instituţie publică, cu sediul în Rm. Vâlcea, str. Remus Bellu nr.6, jud. Vâlcea, organizează concurs/examen pentru ocuparea postului vacant, corespunzător funcţiei contractuale de conducere, pe perioadă nedeterminată:
- Contabil Şef la Sistemul de Gospodărire a Apelor Braşov.
Activitatea se va desfăşura la Sistemul de Gospodărire a Apelor Braşov, Str. Maior Cranţa, nr. 32, cod poştal 500084, loc. Braşov, jud. Braşov.
Condiţii de participare la concurs:
1. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 3 din Regulamentul – Cadru aprobat prin H.G.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei contractuale de conducere:    
- nivelul studiilor – absolvent cu licenţă a unei forme de învăţământ superior de specialitate economic.
- vechime:  minimum  8 ani în studii superioare economice.
- atestat eliberat de MFP in Sistem European de Conturi SEC (în eventualitatea în care candidatul nu posedă acest atestat, se aplică prevederile OUG nr. 188/28.10.2020);
- cunoştinţe operare PC: Office, Word, Excell, programe contabilitate.
Concursul se va desfăşura la sediul Sistemului de Gospodărire a Apelor Braşov, Str. Maior Cranţa, nr. 32, cod poştal 500084, loc. Braşov, jud. Braşov, după cum urmează:
- 21.07.2022  ora  10.00 - proba scrisă.
- 26.07.2022  ora  10.00 - interviu.

Data limită până la care candidaţii vor depune documentele pentru dosarul de concurs  este 13.07.2022 (inclusiv), ora 15.00, la sediul Sistemului de Gospodărire a Apelor Braşov, Str. Maior Cranţa, nr. 32, cod poştal 500084, loc. Braşov, jud. Braşov.
Informaţii suplimentare cu privire la bibliografie, conţinut dosar, grafic desfăşurare concurs/examen,  sunt afişate pe site-ul instituţiei, la sediul instituţiei  Administraţia Bazinală de Apă Olt,  relaţii la tel : 0250/739881 int.118 sau 119 şi la sediul Sistemului de Gospodărire a Apelor Braşov,  relaţii tel. 0268412277.

***

Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Centru (Braşov) cu sediul în localitatea Braşov, str. Al. I. Cuza nr.12, organizează concurs, proba scrisă în data de 26 iulie 2022, ora 11.00, iar interviul se susţine în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a  funcţiilor contractuale vacante din cadrul instituţiei, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
- 1 post Consilier gr. I A Compartiment analize si sinteze,
- 1 post Consilier gr. I A din cadrul CJPC Covasna,
- 1 post Consilier gr. I A din cadrul CJPC Harghita.

Condiţiile specifice obligatorii/prevăzute în fişa postului sunt următoarele: Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale: minimum 6 ani şi 6 luni.
Anunţul, documentele care alcătuiesc dosarul de concurs, bibliografia/tematica de concurs se afişează la sediul CRPC Regiunea Centru (Braşov) şi pe site-ul: www.anpc.ro.
Dosarele de participare  la concurs se depun la sediul CRPC Regiunea Centru (Braşov), în perioada 30 iunie 2022 – 13 iulie 2022.
Relaţii suplimentare la sediul instituţiei sau la telefon 0268/413951 şi/sau 0736444041.

***

Primăria Oraşului Zărneşti, jud. Braşov cu sediul în str. Mitropolit Ioan Meţianu, nr. 1, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  unei  funcţii contractuale  vacante de execuţie de asistent medical PL  din cadrul Cabinetului Medical Şcolar.
Condiţii specifice: studii postliceale sanitare, vechime în specialitate minim 1 an, aviz psihologic favorabil exercitării funcţiei.
Concursul  se organizează   la sediul Primăriei Oraşului Zărneşti  în data de 21.07.2022, ora 10,00 – proba scrisă, 25.07.2022 - interviul.
Conform art. 19 alin.(1) din HG 286/2011, actualizată, dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării, respectiv 12.07.2022  ora 15,30 la sediul Primăriei Oraşului Zărneşti.
Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia  se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei Oraşului Zărneşti.
Relaţii suplimentare se pot obţine  la  nr. de tel.0268-515777, int.123 - secretar concurs.

***

Direcţia Asistenţă Socială Braşov angajează:
- Asistenţă Medicală Unităţi Învăţământ:
- 2 medici specialişti: diplomă medic/diplomă licenţă în medicină, rezidenţiat terminat, examen medic specialist medicină generală, medicină de familie sau pediatrie;  drept liberă practică; fără vechime medic specialist.
    - asistent medical licenţiat specialitatea asistenţă medicală generală/pediatrie; minumum 6 luni vechime specialitatea studiilor licenţă;
    - 2 asistenţi medicali PL principali: şcoală sanitară postliceală, 5 ani vechime specialitatea asistenţă medicală generală/pediatrie; grad principal;
- Asistenţă Medicală Comunitară:
     - asistent medical PL principal: şcoală sanitară postliceală, 5 ani vechime specialitatea asistenţă  medicală generală/pediatrie; grad principal;
    - asistent medical PL: şcoală sanitară postliceală, minimum 6 luni vechime specialitatea asistenţă medicală generală/pediatrie.
Termen final înscriere concurs 12.07.2022, ora 16; proba scrisă 22.07.2022 ora 10.00; interviul 27.07.2022 ora 9.00, la sediul instituţiei, Braşov, str. Panselelor 23; Informaţii, bibliografie concurs: www.dasbv.ro; Serviciul Resurse Umane, 8.00-16.00, telefon 0368-469995 int. 857.

***

 Direcţia Asistenţă Socială Braşov organizează concursuri ocupare posturi contractuale vacante:
Cerinţe generale: îndeplinirea condiţiilor art. 542, O.U.G. 57/2019 actualizată;
a) asistent social principal: diplomă licenţă asistenţă socială, minimum 5 ani vechime în specialitate, gradul principal; utilizare calculator nivel mediu,
b) asistent social specialist: diplomă licenţă asistenţă socială, minimum 3 ani vechime în specialitate, gradul specialist; utilizare calculator nivel mediu,
c) 2 asistenţi sociali practicanţi: diplomă licenţă asistenţă socială, minimum 6 luni vechime în specialitate; utilizare calculator nivel mediu,
d) asistent social specialist, jumătate normă: diplomă licenţă asistenţă socială, minimum 3 ani vechime în specialitate; utilizare calculator nivel mediu,
e) 2 asistenţi sociali debutanţi: diplomă licenţă asistenţă socială, nu necesită vechime; utilizare calculator nivel mediu,
f) şef serviciu, Serviciul Asistenţă Socială: diplomă licenţă psihologie, asistenţă socială, vechime minimum 5 ani în specialitatea studiilor;
g) coordonator personal specialitate gradul I, centre servicii sociale pentru victimele violenţei domestice: diplomă licenţă psihologie, asistenţă socială sau sociologie, vechime minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau diplomă licenţă domeniul juridic, medical, economic, ştiinţe administrative, experienţă minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale;
h) coordonator personal specialitate gradul II, centre servicii sociale pentru persoane vârstnice: diplomă licenţă psihologie, asistenţă socială sau sociologie, vechime minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale sau diplomă licenţă domeniul juridic, medical, economic, ştiinţe administrative, experienţă minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale;
i) psihopedagog: diplomă licenţă specialitatea ştiinţele educaţiei, psihopedagogie, psihologie cu modulul pedagogie; minimum 6 luni vechime în specialitate;
j) psiholog principal, jumătate de normă: diplomă licenţă psihologie, minimum 5 ani vechime în specialitate; atestare grad principal;
k) inspector de specialitate SI,  Compartimentul Prevenire situaţii de Urgenţă, studii  superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă; minimum  3,5 ani vechime  pe posturi ce presupun studii superiorare; absolvire curs cadru tehnic cu atribuţii în domeniul  prevenirii şi stingerii incendiilor; absolvire curs inspector protecţie civilă; permis conducere B; utilizare calculator nivel mediu;
l) referent MI: studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat; 3,5 ani vechime  pe posturi ce presupun studii medii; permis conducere B;
m) 4 infirmiere debutant: studii generale, curs calificare infirmier, nu necesită vechime;
n) 3 îngrijitori la domiciliu: studii generale, curs calificare îngrijitor la domiciliu; nu necesită vechime;
o) îngrijitor: studii generale, nu necesită vechime;
p) îngrijitor, jumătate normă: studii generale, nu necesită vechime
q) supraveghetor de noapte, studii medii, minimum 6 luni vechime în muncă;
Susţinere probe scrise pentru posturile de la a)-q) 20.07.2022 ora 10.00, interviuri 22.07.2022 ora 10.00.
r) inspector specialitate I:  diplomă licenţă domeniul fundamental: a) matematică şi ştiinţe ale naturii  - ramura de ştiinţă Informatică, sau b) ştiinţe inginereşti ramura de ştiinţă: Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei (specializările: Calculatoare, Tehnologia informaţiei) şi Ingineria electrică, electronică şi telecomunicaţii (specializările: Inginerie electrică şi calculatoare; electrotehnică); cunoştinţe avansate utilizare calculator, administrarea site-ului instituţiei şi reţelelor de calculatoare; minimum  3,5 ani vechime în specialitate.
s) 3 muncitori calificaţi: studii medii, curs calificare instalator, fochist sau electrician, minimum 9 ani vechime în meseria în care s-a calificat, sau 9 ani vechime cumulată în meseriile menţionate; permis conducere B.
Susţinere probe scrise pentru posturile de la r)-s) : 20.07.2022 ora 10.00, probe practice 22.07.2022 ora 11.00, interviuri 26.07.2022. ora 10.00.   
Termen final înscriere concurs 12.07.2022, ora 16.00 şi susţinerea probelor, la sediul instituţiei, Braşov Str. Panselelor 23;           
Informaţii, bibliografie concurs: www.dasbv.ro; Serviciul Resurse Umane, orele 8.00- 16.00, telefon 0368-469995 int. 857.

***

Centrul Cultural „REDUTA”, cu sediul în Braşov, str. Apollonia Hirscher, nr. 8, jud. Braşov, în conformitate cu HG nr. 286/2011, organizează concurs pentru ocuparea pe durată determinată de 2 ani de la angajare, a funcţiei contractuale de execuţie vacantă, de:
SECRETAR, STUDII MEDII – BIROUL RESURSE UMANE, RELAŢII CU PUBLICUL.
Condiţii specifice de participare la concurs:
- studii medii cu diplomă de bacalaureat;
- vechime de minimum 6 luni.
Concursul se va organiza la sediul instituţiei, astfel :
- 25.07.2022, ora 10,00, proba scrisă;
- 28.07.2022, ora 10,00, proba orală.
Data limită de depunere a dosarelor de concurs: 18.07.2022, ora 14,00.
Condiţiile de desfăşurare a concursului şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul www.centrulculturalreduta.ro.
Detalii suplimentare la telefon 0268.419706, int. 102, doamna Militaru Alina.

***

 ANGAJĂM FIERARI, DULGHERI, ZIDARI PENTRU GERMANIA.  0731306348

***

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Codlea cu sediul în str. Lungă nr. 33, anunţă scoaterea la concurs, în data de 19.07.2022, a următorului post vacant de natură contractuală, conform prevederilor Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 / 23.03.2011, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
Compartiment Asistenţă Medicală Comunitară- Cabinet Medical Şcolar
Asistent medical – 1 post normă de lucru – 8 ore / zi, perioadă nedeterminată.
Condiţii specifice de participare la concurs :
- diplomă şcoală sanitară postliceală sau echivalenta, sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. 797 /1997;
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului 6 luni.
Concursul se va desfăşura astfel:
- depunere dosare: 28.06.2022 -11.07.2022 - ora 15.00,
- selecţia dosarelor: 13.07.2022 - ora 15.00,
- proba scrisă se va susţine în data de 19.07.2022, ora 10.00, la sediul U.A.T. Municipiul Codlea, str. Lungă nr. 33;
- interviul se va susţine în data de 22.07.2022, ora 10.00, la sediul U.A.T Municipiul Codlea.
Bibliografia, Relaţii suplimentare la sediul: U.A.T Municipiul Codlea, str. Lungă nr.33; persoană de contact: Liliana Perju.telefon0268-251650 int. 122, fax 0268 -251809.    
PRIMAR,
Paul Mihai - Cîmpeanu

***

Sistemul de Gospodărire a Apelor Braşov, cu sediul în Braşov, Str. Maior Cranţa nr. 32, instituţie publică, organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant corespunzător funcţiei contractuale de execuţie, pe perioadă nedeterminată:
- 1 post de de electrician în cadrul Compartimentului RURPA-A.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs, a ocupării funcţiei contractuale de execuţie:
- Pregătire profesională: - Studii medii
- Diplomă de specializare de electrician.
- Vechime în muncă/specialitate: nu se cere.
- Să nu se afle în situaţii de incompatibilitate conform Legii 161/2003.
Dosarul de participare se va depune la secretariatul S.G.A. Braşov până în data de 11.07.2022 ora 15.00 cu următoarele documente:
- cerere de înscriere la concurs;
- curriculum vitae;
- act de identitate în copie sau orice alt document care atestă identitatea;
- acte doveditoare ale pregătirii profesionale cerute;
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
- cazier judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere că nu aveţi antecedente penale care să vă facă incompatibil cu funcţia pentru care candidaţi;
- carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/ sau specialitatea studiilor, în copie;
Tematica şi bibliografia, probele concursului, atribuţiile postului, sunt afişate la avizierul de la sediul unităţii si pe  https://olt.rowater.ro/sga-brasov/anunturi-sga-brasov/
Informaţii suplimentare la telefon : 0268 412277 sau la avizier S.G.A. Braşov.

***

Primăria Municipiului Braşov anunţă organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată  a postului contractual vacant de
- Inspector de specialitate S debutant în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.
Condiţii specifice de participare la concurs:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;  
- certificat cadru tehnic PSI.
Data organizării:
- Probei scrise: 19.07.2022 ora 10 la sediul Primăriei Municipiului Braşov, B-dul Eroilor nr. 8;
- Interviului: data şi ora vor fi comunicate ulterior. Menţiune: Interviul se susţine într-un termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
Candidaţii vor depune dosarele de înscriere cu documentele obligatorii prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, la sediul Primăriei Municipiului Braşov din Bulevardul Eroilor nr. 8, la Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni - camera nr. 1.
Termenul limită de depunere a dosarelor - 08.07.2022.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane, telefon 0268/416550 int. 147 (condiţiile de participare şi bibliografia se vor afişa la sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Braşov www.brasovcity.ro ).

***

Direcţia Asistenţă Socială Braşov angajează personal asistenţă medicală unităţi învăţământ:
- 2 medici specialişti stomatologi: diplomă licenţă medic stomatolog /dentist, rezidenţiat terminat, examen medic specialist, specializare stomatologie generală, ortodonţie sau pedodonţie, drept liberă practică;
- un medic stomatolog: diplomă medic stomatolog anterior 2005/diplomă licenţă medic dentist 2005 şi ulterior, un an vechime medic dentist stagiar, drept liberă practică.
Termen final înscriere concurs 07.07.2022, ora 16, proba scrisă  18.07.2022, ora 10.00, interviul 21.07.2022 ora 9.00, Braşov, str. Panselelor 23.
Informaţii, bibliografie concurs: www.dasbv.ro; Serviciul Resurse Umane, 8.30-16.00, telefon 0368-469995 int. 857.  

***

Primăria Oraşului Ghimbav, cu sediul în oraşul Ghimbav, Str. Lungă nr. 2, judeţul Braşov, organizează concurs în vederea ocupării unui post contractual vacant, pe perioadă nedeterminată, conform H.G. nr. 286/23.03.2011, după cum urmează:
1 post de Muncitor calificat I - Zidar Roşar -Tencuitor - studii medii /studii gimnaziale/ şcoală profesională (M,G), la Serviciul întreţinere parcuri şi zone verzi.
Concursul se va desfăşura la sediul instituţiei astfel:
- proba practică -18.07.2022, ora 10.00;
- proba interviu -21.07.2022, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 1 post de Muncitor calificat I - Zidar Roşar - Tencuitor - studii medii /studii gimnaziale/ şcoală profesională (M,G), la Serviciul întreţinere parcuri şi zone verzi; - Studii gimnaziale/ şcoală profesională/ studii medii, - liceu, cu diplomă de absolvire/ diplomă de bacalaureat; - Certificat de calificare profesională;
- Vechime în muncă minim 5 ani;  
- Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: seriozitate, dinamism, promtitudine, eficienţă în efectuarea lucrărilor, capacitate de lucru în echipă;
- Durata timpului de muncă este normal, respectiv 8 ore/ zi, 40 ore pe săptămână.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a la sediul Primăriei Oraşului Ghimbav, Str. Lungă nr. 2, Judeţul Braşov.
Relaţii suplimentare -sediul Primăriei Oraşului Ghimbav din str. Lungă nr. 2, judeţul Braşov, telefon/ fax 0268/258.006 /0268/258.355, E-mail: relatiipublice@primaria-ghimbav.ro, compartiment resurse umane, inspector superior, Oltean Mihaela Sidonia.

***

Unitatea Militară 01119 Braşov organizează concurs pentru ocuparea a unui post vacant, pe perioadă nedeterminată, de Muncitor calificat III (instalator reţele termice şi sanitare) din cadrul formaţiunii de cazarmare.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 3 din HG nr. 286/23.03.2011.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 6 din HG nr. 286/23.03.2011 şi se vor depune până la data de 07.07.2022.
Desfăşurarea primei probe din concurs, proba practică în data de 15.07.2022, între orele 11.00-14.00, desfăşurarea interviului în data de 21.07.2022, între orele 11.00-14.00.
Relaţii suplimentare privind condiţiile specifice se pot obţine la sediul UM 01119 Braşov, strada Lungă nr. 233, localitatea Braşov, sau la telefon 0268.546.926, interior 104 sau 0770.438.041, persoană contact: Sg.maj. Marian HOTNOGU. 

***

Serviciul Public  AQUASAL TRANSCARPATICA  Fundata cu sediul în comuna Fundata, nr. 56, jud. Braşov,  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacantă:
- 1 post - muncitor necalificat gr. II - lucrător operativ pentru autocompactoare (cod COR 961101).
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 de zile lucratoare de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Serviciului Public Aquasal Transcarpatica Fundata şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
I. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:
a) studii:  medii / generale;
b) vechime în muncă – fără vechime.
II. Concursul se va desfăşura la sediul instituţiei astfel:  
- Proba scrisă în data de  13.07.2022,  ora 13.00;
- Proba interviu în data de 18.07.2022, ora 13.00.
Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul Serviciul Public  AQUASAL TRANSCARPATICA   Fundata. Relaţii suplimentare se pot obţine la nr.de telefon 0760.535600,  persoană de contact: Cristina Cojocaru.
Şef serviciu,
Cristina Cojocaru

***

Hotel de 4 stele din Braşov angajează

ospătar a la carte - full time şi bufetier mic dejun - part time.

Oferim:
- Salariu atractiv;
- Oportunităţi de training formare profesională şi avansare;
- Mediu de lucru atractiv.

Cei interesaţi pot trimite CV-urile pe office@hptowerone.ro.
Pentru detalii şi informaţii: telefon 0268-508009 sau 0771-440795.

***

Primăria Comunei Tărlungeni, judeţul Braşov, organizează în data de 07.07.2022, ora 10, concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacanţe, de Referent, clasa III, grad profesional principal, în cadrul Primăriei Tărlungeni, judeţul Braşov.
Detalii privind bibliografia, condiţiile de participare şi alte date privind desfăşurarea concursului sunt disponibile accesând:  www.comunatarlungeni.ro
Relaţii suplimentare la sediul:  Primăria Comunei Tărlungeni, Compartimentul   Resurse Umane,  telefon: 0268-365714,   fax: 0268-365072, E-mail :  rusalarizare.tarlungeni@yahoo.com, persoana de contact Dan Carmina, Inspector Resurse Umane.  

***

***

Zada SA angajează muncitori în construcţii. Detalii la nr. 0741.926.822.

***

Institut für technische Literatur
Wir suchen für unser Unternehmen Mitarbeiter im Bereich Projektmanagement am Standort Braşov.
Ihr Profil:
• Gute Kenntnisse der deutschen und/oder englischen Sprache,
• Grundkenntnisse eines Translation Memory Systems (Star Transit, SDL Trados und/oder Across); Erwünscht, aber nicht notwendig. Sie können mit uns lernen,
• Team- und kundenorientiertes Arbeiten.

Tel: 0374.032.203
ciprian.bojan@itl.eu

 

 

 

Comentarii

nu este nici un comentariu

Adaugă un comentariu

(nu va aparea pe site)
loading

Din aceeași categorie

banner promotionalbanner promotionalbanner promotionalbanner promotionalbanner promotional