Curs BNR

1 EUR = 4.9490 RON

1 USD = 4.2218 RON

1 GBP = 5.7704 RON

1 XAU = 240.3568 RON

1 AED = 1.1494 RON

1 AUD = 3.0732 RON

1 BGN = 2.5304 RON

1 BRL = 0.7982 RON

1 CAD = 3.3310 RON

1 CHF = 4.5640 RON

1 CNY = 0.6541 RON

1 CZK = 0.1953 RON

1 DKK = 0.6655 RON

1 EGP = 0.2687 RON

1 HUF = 1.3938 RON

1 INR = 0.0573 RON

1 JPY = 3.8391 RON

1 KRW = 0.3603 RON

1 MDL = 0.2383 RON

1 MXN = 0.2109 RON

1 NOK = 0.4907 RON

1 NZD = 2.9764 RON

1 PLN = 1.0756 RON

1 RSD = 0.0421 RON

1 RUB = 0.0581 RON

1 SEK = 0.4886 RON

1 TRY = 0.4882 RON

1 UAH = 0.1589 RON

1 XDR = 5.9914 RON

1 ZAR = 0.2888 RON

Editia 7545 - 24 sep 09:11

Locuri de muncă - 24 septembrie 2021

Autor:

Publicat la 24 sepembrie 2021

Locuri de muncă - 24 septembrie 2021

 

 

***

 

***

Sigemo Braşov angajează în condiţii avantajoase:  
- VULCANIZATOR,
- OPERATOR UTILAJE  ÎN SERVICE ROŢI,
cu posibilitatea de cazare.

Relaţii:  SC SIGEMO IMPEX SRL – punct lucru Braşov, str. Zizinului nr.113 – Braşov.
Mobil: 0732530150 – director punct lucru.
Descrierea postului:
- Montarea şi demontarea anvelopelor, echilibrarea roţilor.
- Vulcanizarea anvelopelor la cald şi la rece.
- Alte activităţi adiacente necesare într-un service de roţi.

***

Firma Sambo UG Personal Care recrutează:
- Şef asistent medicali f / b - cu normă întreagă
- Asistenţi medicali f / b - cu normă întreagă
- Infirmieri f / b - cu normă întreagă
Firma plăteşte cursurile de limba germană la institutul Göthe din Braşov, până la nivelul B1.
Pentru mai multe detalii, puteţi suna la numerele de telefon:
- Mobil/WhatsApp 0049-15171932538 se vorbeşte limba română;
- Fix 0049-82145559027;
- Mobil/Whatsapp 0049-1798318686 se vorbeşte germană şi engleză;
Sediul firmei Sambo Personal Care este în Biburg-Diedorf (Augsburg), Germania. Adresa birou: Kobelweg 12 1/3 86156 Augsburg. Adresa email: a.sambo@sambo-personalcare.de

***

Angajăm operator curăţenie pentru Carrefour Afi Braşov, salariu motivaţional, relaţii la telefon 0743.189.990 / 0770.704.103.

 

***

Societatea IAR S.A., cu sediul în Ghimbav, str. Hermann Oberth nr.  34, jud. Braşov, angajează personal pentru ocuparea următoarelor posturi:
1. INGINER TEHNOLOG DE SPECIALITATE CONSTRUCŢII AERONAUTICE (1 POST)

Descrierea postului:
Întocmeşte documentaţia tehnologică, asigură asistenţa tehnică, participă la efectuarea triajul şi întocmeşte documentaţia de reparaţie pentru subansamble structurale (în special pentru conducte rigide şi flexibile), colaborează cu serviciul de proiectare constructivă, cu serviciul de proiectare tehnologică, cu serviciul de planificarea, programarea şi urmărirea producţiei şi cu maistri pentru îndeplinirea sarcinilor de producţie etc.
Studii: studii superioare în construcţii aeronautice.
Experienţă: minimum trei ani în activităţi de proiectare tehnologică şi asistenţă tehnică în domeniul construcţiilor aeronautice (sau similar).
Cerinţele postului: Cunoştinţe tehnice de specialitate, cunoştinţe de operare P.C., discernământ, responsabilitate, asumare şi rapiditate în luarea deciziilor, iniţiativă şi implicare proactivă în activitate cu respectarea cerinţelor tehnice şi AQ, capacitate de comunicare, capacitate pentru lucru în echipă, capacitate pentru activitate susţinută pe termen lung şi rezistenţă la stres, cunoaşterea limbii engleze (minimum nivel mediu), disciplină, respectarea normelor SSM şi SI.
2. INGINER PROIECTANT SISTEME / INSTALAŢII ELECTRICE ŞI ELECTRONICE DE AERONAVĂ (1 POST)
Descrierea postului:
Concepţia şi elaborarea de studii şi proiecte în domeniul sistemelor / instalaţiilor electrice / electronice la nivel de:
- ansamblu general / schemă de principiu;
- ansamblu / subansamblu / instalaţie;
- sisteme electrice / electronice / radio;
- cablaje şi componente de cablaj etc.
Studii şi cunoştinţe necesare:
- Absolvent(a) în următoarele specializari:
• Inginerie Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaţionale; sau
• Automatică, Ingineria Sistemelor şi Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei sau
• Electrotehnică - Informatică aplicată în inginerie; sau
• Echipamente şi instalaţii de aviaţie.
- Masteratul finalizat sau în desfasurare este un avantaj.
- Studii în domeniu aeronautic constituie un avantaj.
- limba engleză – cel puţin nivel mediu.
Experienţă:
- experienţă într-o activitate similară constitue un avantaj;
- tinereţea de asemenea constituie un avantaj.
 Cerinţele postului:
- inteligenţă, flexibilitate în gândire, abilităţi tehnice şi de comunicare, lucru în echipă;
- dorinţa de perfecţionare;
- atitudine pozitivă;
- rezistenţă la stres;
- răbdare.

Aplicaţiile (CV + scrisoare de intenţie) se vor transmite la Serviciul Resurse Umane, fie prin registratura societăţii, fie direct, la adresa de e-mail: luminita.ivanciu@iar.ro, până la data de 08.10.2021.
Societatea va contacta candidaţii al căror profil corespunde cerinţelor mai înainte prezentate, în vederea continuării procedurii de selecţie.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii, Serviciul Resurse Umane, sau la telefon 0268/475269 int. 1015.

***

SC Remus şi Sorin SRL, cu sediul în oraşul Braşov, angajează
4 persoane pentru  prepararea produselor alimentare de tip fast-food.
Contact: 0730.370.805.

***

Remira Station Food SRL, cu sediul în oraşul Braşov,  angajează
4 persoane pentru  prepararea produselor alimentare de tip fast food. Contact: 0730.370.805.

***

Inspectoratul Școlar Județean Brașov anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și de director adjunct din unitățile de învățământ de stat din județul Brașov. Lista posturilor precum si toata documentația aferenta  pot fi accesate la urmatorul link: https://isjbrasov.ro/index.php/concurs-directori/anunturi-noutati/5397

***

În conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011 actualizată, coroborat cu prevederile art. II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020, şi în conformitate cu prevederile  art. V din O.G. nr. 17/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2019 privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, Consiliul Judeţean Braşov organizează la sediul din Braşov, B-dul Eroilor nr. 5, concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de natură contractuală de consilier, nivel studii S, gradul II în cadrul Compartimentului Certificare Aeroport / Direcţia Implementare Aeroport Braşov.
Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă: domeniul fundamental (DFI): ştiinţe inginereşti; (DL): inginerie aerospaţială;
- vechime în specialitate a studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale de minimum 6 luni, dovedită prin carnet de muncă şi /sau adeverinţă privind vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor.
Concursul se va desfăşura în 3 etape succesive la sediul din Braşov, B-dul Eroilor nr. 5:
- Selecţia dosarelor de înscriere: 28.09.2021-29.09.2021;
- Proba scrisă: 06.10.2021, ora 11,30;
- interviul: în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
În vederea participării la concurs candidaţii depun dosarul de concurs până în data de 27.09.2021 ora 16,00, la sediul Consiliului Judeţean Braşov, B-dul Eroilor nr. 5, la secretarul comisiei de concurs, doamna Belu Gabriela, consilier superior la Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, camera 7, tel.0268/410777 int. 436.

 

***

În conformitate cu prevederile HG nr .286/2011 actualizată, coroborat cu prevederile art.II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 şi în conformitate cu prevederile art. V din O.G. nr. 17/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2019 privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, precum şi pentru modificarea unor acte normative,  Consiliul Judeţean Braşov organizează la sediul din Braşov, B-dul Eroilor nr.5, concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale de conducere vacantă de DIRECTOR, GRADUL II la SERVICIUL PUBLIC JUDEŢEAN DE PROTECŢIE A PLANTELOR BRAŞOV, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi şi de 40 ore/săptămână.
CONDIŢII SPECIFICE:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă : Ramura de ştiinţă (RSI): Ingineria resurselor vegetale şi animale - (DL) domeniul de licenţă: Agronomie sau Horticultură sau Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală  sau  Ramura de ştiinţă (RSI): Ştiinţe Economice.
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei de minimum 3 ani, dovedită prin carnet de muncă sau format standard de adeverinţă privind vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor.
Concursul se va desfăşura în 3 etape succesive la sediul din Braşov, B-dul Eroilor nr. 5:
- selecţia dosarelor de înscriere: 28.09.2021-29.09.2021;
- proba scrisă: 06.10.2021, ora 11;
- interviul: în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
În vederea participării la concurs candidaţii depun dosarul de concurs în perioada: 14.09.2021-27.09.2021, ora 16,00, la sediul Consiliului Judeţean Braşov, B-dul Eroilor nr.5, la secretarul comisiei de concurs, doamna Creangă Liliana, consilier superior, Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, camera 7, tel. 0268/410777 int 436, email: liliana.creanga@judbrasov.ro, fax: 0268-475576.

***

Centrul Cultural „Reduta” Braşov organizează concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie vacante, de Consultant artistic, nivelul studiilor S, grad profesional debutant din cadrul Serviciului cultură tradiţională şi Referent specialitate, nivelul studiilor S, grad profesional III, din cadrul Biroului resurse umane, relaţii cu publicul.
Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul Consultant artistic (debutant):
- studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă;
- studii de masterat în domeniul cultural;
- limba engleză nivel conversaţional;
- cunoştinţe operare PC: Word, Excel, Power Point, Internet;
Concursul are loc în data de 12.10.2021, ora 10.00, proba scrisă şi în data de 14.10.2021 interviul,  la sediul instituţiei.
Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de Referent specialitate (S III):
- studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor economice;
- curs specializare (Inspector resurse umane sau Managmentul resurselor umane);
- limba engleză nivel conversaţional;
- cunoştinţe operare PC: Word, Excel, Power Point, Internet;
- experienţă în instituţii publice de cultură: minim 1 an;
- vechime în muncă: minim 2 ani.
Concursul are loc în data de 11.10.2021, ora 10.00, proba scrisă şi în data de 13.10.2021 interviul,  la sediul instituţiei.
Candidaţii vor depune dosarele la Biroul resurse umane până la data de 01.10.2021, ora 14.00.
Condiţiile de desfăşurare a concursurilor şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul www.centrulculturalreduta.ro
Detalii suplimentare la telefon 0268/419706 int. 103..

***

Centru SPA Escalade Poiana Braşov
Ospătari, maseuză,
asigurăm transport din cartiere, gabriel.rosca@escalade.ro.

***

Pensiune din Poiana Braşov angajează
cameristă şi recepţioneră.
Se oferă cazare şi salarii atractive!
Contact : 0744.314.717

***

S.C. CALLIOPE S.R.L. ANGAJEAZĂ  
VÂNZĂTORI PENTRU CENTRELE   DE DIFUZARE PRESĂ DIN  MUNICIPIUL BRAŞOV

RELAŢII SUPLIMENTARE: telefon  0244.59.59.99 int. 14  sau 0730.333.959, luni – vineri,  între orele 9.00 - 17.00.
CV-urile se primesc la adresa: office@calliope-ploiesti.ro

***

Hotel de 4* din Braşov angajează
OSPĂTAR    (part-time şi full-time)
CAMERISTĂ  

Asigurăm condiţii de muncă şi salarizare avantajoase.
Aplicaţi pe adresa de mail:  hr@hptowerone.ro
Detalii la tel. 0799 30 33 22.

 

***

Angajez
instalator şi  ajutor de instalator
pentru instalaţii de gaze.Telefon: 0722-267727.

***

Institut für technische Literatur
Wir suchen für unser Unternehmen Mitarbeiter im Bereich Projektmanagement am Standort Braşov.
Ihr Profil:
• Gute Kenntnisse der deutschen und/oder englischen Sprache,
• Grundkenntnisse eines Translation Memory Systems (Star Transit, SDL Trados und/oder Across); Erwünscht, aber nicht notwendig. Sie können mit uns lernen,
• Team- und kundenorientiertes Arbeiten.

Tel: 0374.032.203
ciprian.bojan@itl.eu

***

MEPRO SISTEME SRL, din Parc Industrial Prejmer, angajează
personal pentru prelucrări mecanice.

Pe lângă salariu se oferă tichete de masă şi se decontează transportul.
Relaţii la telefon: 0799-921449.

***

Societate insolvenţă ROVIGO SPRL Filiala Braşov angajează secretară.
Persoanele interesate sunt rugate să sune la telefon 0371.069.013.

***

Fabrică în dezvoltare ANGAJEAZĂ personal calificat pentru următoarele posturi:
- TÂMPLAR producţie ferestre şi uşi Aluminiu/ PVC /Lemn (atelier).
Cerinţe:  asamblare rame; echipare feronerie; calare sticlă.
- FINISOARE/ ŞLEFUITOARE, producţie ferestre şi uşi din lemn.
Cerinţe: reparaţii + chituire; şlefuire tâmplarie; vopsitorie.
Avantaje: salariu motivant; transport asigurat; sărbătorile legale libere; program: Luni - Vineri, 07.00 - 15.30.
Adresă fabrică: Comuna Târlungeni, str. Zizinului 625.
CV-urile se vor transmite pe:  office@rowood.ro.
Informaţii suplimentare la tel./WhatsApp: 0730040075

Comentarii

nu este nici un comentariu

Adaugă un comentariu

(nu va aparea pe site)
loading

Din aceeași categorie

banner promotionalbanner promotionalbanner promotionalbanner promotionalbanner promotional