Curs BNR

1 EUR = 4.9221 RON

1 USD = 4.5466 RON

1 GBP = 5.6028 RON

1 XAU = 278.5779 RON

1 AED = 1.2378 RON

1 AUD = 3.1795 RON

1 BGN = 2.5166 RON

1 BRL = 0.8886 RON

1 CAD = 3.3781 RON

1 CHF = 4.8998 RON

1 CNY = 0.6728 RON

1 CZK = 0.2066 RON

1 DKK = 0.6617 RON

1 EGP = 0.1504 RON

1 HUF = 1.2639 RON

1 INR = 0.0555 RON

1 JPY = 3.4868 RON

1 KRW = 0.3673 RON

1 MDL = 0.2408 RON

1 MXN = 0.2416 RON

1 NOK = 0.4512 RON

1 NZD = 2.9183 RON

1 PLN = 1.0451 RON

1 RSD = 0.0419 RON

1 RUB = 0.0644 RON

1 SEK = 0.4345 RON

1 TRY = 0.2417 RON

1 UAH = 0.1231 RON

1 XDR = 6.1301 RON

1 ZAR = 0.2601 RON

Editia 7870 - 01 feb 23:29

Licitații - U.A.T. Județul Brașov - 27 septembrie 2022

Autor:

Publicat la 27 sepembrie 2022

Licitații - U.A.T. Județul Brașov - 27 septembrie 2022

ANUNŢ
U.A.T. Judeţul Braşov,
cu sediul în Braşov, B-dul Eroilor, nr. 5, jud Braşov, cod poştal 500007, Cod Fiscal 4384150, Cont bancar RO87TREZ13121390207XXXXX  deschis la Trezoreria Municipiului Braşov, legal reprezentat prin Preşedintele Consiliului Judeţean Braşov – Adrian Ioan Veştea, prin Comisia pentru vânzarea spaţiilor şi a cotelor părţi din spaţiile cu destinaţie medicală din imobilul- Policlinica Stomatologică „Diaconu Coresi”, organizează licitaţie publică cu strigare pentru vânzarea cotei părţi de 1/2 din Cabinetele medicale stomatologice nr. 22 şi nr. 25, situate în imobilul-Policlinica Stomatologică „Diaconu Coresi”, cu sediul în Braşov, str.Diaconu Coresi nr.1, jud.Braşov, în baza O.U.G. nr. 68/2008 şi a Hotărârilor Consiliului Judeţean Braşov: nr.267/26.08.2021, nr. 268/26.08.2021 şi nr. 265/26.08.2021 (publicate pe site-ul: www.judbrasov.ro).

 

CALENDARUL LICITAŢIEI:
- în perioada 03.10.2022-07.10.2022, orele 08:30-15:30,
se vor depune la sediul Consiliului Judeţean Braşov, din Braşov, Bdl Eroilor, nr. 5, parter, cam. 10-Registratură, documentele de calificare, de către potenţialii ofertanţi, conform Caietului de sarcini pus la dispoziţie de către Serviciul Juridic Contencios (cam.301, et.3), după achitarea taxei de participare la licitaţie.
- în data de 10.10.2022, ora 12, Comisia de vânzare verifică documentele de participare depuse de ofertanţii-licitanţi şi întocmeşte o listă cu ofertanţii calificaţi, pe care o va afişa la avizierul Consiliului Judeţean Braşov, din B-dul Eroilor, nr. 5, parter.
- în data de 12.10.2022, ora 12, va avea loc licitaţia publică cu strigare pentru cabinet medical stomatologic nr. 22
- în data de 12.10.2022, ora 14,  va avea loc licitaţia publică cu strigare pentru cabinet medical stomatologic nr. 25


OBIECTUL VÂNZĂRII:
Cota-parte de 1/2 din Cabinetul medical stomatologic nr. 22, spaţiul 8, situat la etajul II al imobilului-Policlinica Stomatologică “Diaconu Coresi” din Braşov, str. Diaconu Coresi, nr. 1, jud. Braşov, proprietate privată a Judeţului Braşov, cu nr.cad 119041-C1-U31, compus din: una cameră cu  o suprafaţă utilă de 16,56 mp, cu cota din părţile de uz comun de 1287/87000,  cota de teren de  1779/52700  conform descrierii din extrasul CF. 119041-C1-U31, cotele din părţile de uz comun intabulate ca unităţi individuale şi cotele din PUC aferente acestora, astfel cum sunt identificate în Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 218/30.07.2021
Cota-parte de 1/2 din Cabinetul medical stomatologic nr. 25, spaţiul 10, situat la etajul II al imobilului-Policlinica Stomatologică “Diaconu Coresi” Braşov, proprietate privată a Judeţului Braşov, cu nr.cad 119041- C1-U33, compus din: una cameră cu  o suprafaţă utilă de 25,53 mp,  cu cota din părţile de uz comun de 1983/87000,  cota de teren de  1202/52700 conform descrierii din extrasul CF nr.119041-C1-U33, cotele din părţile de uz comun intabulate ca unităţi individuale şi  cotele din PUC aferente acestora astfel cum sunt identificate în Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 218/30.07.2021.

 

PREŢUL
Preţul de pornire al licitatiei pentru 1/2 din Cabinetul medical stomatologic nr. 22 este de  18.267 euro.
Preţul de pornire al licitatiei pentru 1/2 din Cabinetul medical stomatologic nr. 25 este de  27.708 euro.

Pasul de licitare: 10% din preţul de pornire.
Preţul vânzării se va plăti în lei, la cursul de schimb BNR din ziua încheierii contractului de vânzare-cumpărare, prin virament bancar în Contul RO87TREZ13121390207XXXXX  deschis la Trezoreria Municipiului Braşov, pe numele vânzătorului-Judeţul Braşov, Cod Fiscal 4384150.

GARANŢIA DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE
Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul de pornire al licitaţiei şi va fi constitută în lei, prin virament bancar în Contul RO33TREZ1315006XXX000169, deschis la Trezoreria Municipiului Braşov, pe numele vânzătorului-Judeţul Braşov, Cod Fiscal 4384150.
Garanţia de participare la licitaţie se va returna în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.
Refuzul adjudecatarului de a încheia contractul de vânzare-cumpărare, atrage după sine pierderea garanţiei de participarea la licitaţie.

TAXA DE PARTICIPARE
Taxa de participare la licitaţie este de 150 lei şi se va achita la Casieria Consiliului Judeţean Braşov, din Braşov, Bdl. Eroilor, nr. 5, parter, cam. 26A (de luni până joi între orele: 8:30-11; 14-15 şi vineri între orele: 8:30-10; 12-14, cu excepţia ultimei zi lucrătoare din lună) şi nu este restituibilă.
După achitarea taxei de participare la licitaţie, se solicită eliberarea caietului de sarcini şi o programare pentru vizionarea spaţiului, la  cam.301, et.3 – Serviciul Juridic Contencios.

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU PARTICIPAREA LA LICITAŢIE:
Pentru furnizorii de servicii medicale - persoane fizice:

a) declaraţia de participare la licitaţie (Anexa 1 la Caietul de sarcini);
b) fişa participantului (Anexa 2 la Caietul de sarcini);
c) copie de pe actul de identitate (semnată de conformitate cu originalul şi datată);
d) copie de pe certificatul de membru al CMDR, avizat la zi (semnată de conformitate cu originalul şi datată);
e) declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că participantul la procedura de licitaţie nu este beneficiarul unui alt contract de cumpărare a unui spaţiu cu destinaţie medicală, în condiţiile O.U.G.nr.68/2008;
f) dovada achitării taxei de participare la licitaţie;
g) dovada constituirii garanţiei de participare la e licitaţie.

 

Pentru furnizorii de servicii medicale - persoane juridice:
a) declaraţia de participare la procedura de licitaţie, semnată şi datată de reprezentantul legal al persoanei juridice (Anexa 1 la Caietul de sarcini);
b) fişa participantului (Anexa 2 la Caietul de sarcini);
c) copie de pe certificatul de înmatriculare, din care să reiasă că persoana juridică are ca obiect unic de activitate furnizarea de servicii medicale, cu sau fără activităţi conexe (semnată de conformitate cu originalul şi datată de reprezentantul legal);
d) copie de pe certificatul de înregistrare fiscală (semnată de conformitate cu originalul şi datată de reprezentantul legal);
e) certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, din care să reiasă starea la zi a persoanei juridice;
f) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal, din care să rezulte că participanta la licitaţie nu este beneficiara unui alt contract de cumpărare a unui spaţiu cu destinaţie medicală, în condiţiile O.U.G. nr. 68/2008;
g) împuternicirea acordată de asociaţi pentru participarea la licitaţia publică cu strigare, însoţită de copia actului de identitate al reprezentantului;
h) dovada achitării taxei de participare la licitaţie;
i) dovada constituirii garanţiei de participare la licitaţie.

NOTĂ:  
Potrivit prevederilor Art.10 alin. (2) din O.U.G. nr. 68/2008: “Imobilele dobândite în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă nu pot fi înstrăinate, închiriate sau folosite de cumpărător pentru alte activităţi decât în scopul desfăşurării activităţii medicale şi/sau a activităţilor conexe actului medical.”
Persoane desemnate să dea relaţii suplimentare: Voiculeţ Ioana şi Popa-Busuioc Bianca Maria, consilieri juridici în cadrul Serviciului Juridic Contencios al Consiliului Judeţean Braşov – cam. 301, et. 3, Bdl.Eroilor nr. 5, tel. 0268.410.777, int. 253 şi 429.     

***

U.A.T. Judeţul Braşov, cu sediul în Braşov, B-dul Eroilor, nr.5, jud Braşov, cod poştal 500007, Cod Fiscal 4384150, Cont bancar RO87TREZ13121390207XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Braşov, legal reprezentat prin Preşedintele Consiliului Judeţean Braşov – Adrian Ioan Veştea, prin Comisiei de licitaţie pentru vânzare la licitaţie publică cu strigare a spaţiului 9 reprezentând birou, înscris în CF nr. 119041-C1-U63 şi a spaţiului 14 reprezentând magazin, înscris în CF nr. 119041-C1-U37 şi a cotelor-părţi de uz comun intabulate ca unităţi individuale aferente acestor spaţii, situate în imobilul– Policliclinica Stomatologică „Diaconu Coresi” Braşov, cu sediul în Braşov, str. Diaconu Coresi, nr.1, jud. Braşov, proprietate privată a Judeţului Braşov, organizează licitaţie publică cu strigare pentru vânzarea spaţiului 9 şi spaţiului 14, situate în imobilul-Policlinica Stomatologică “Diaconu Coresi”, în baza O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi a Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 312/30.09.2021 (publicată pe site-ul: www.judbrasov.ro).

OBIECTUL VÂNZĂRII:
- Spaţiul 9 - reprezentând birou, situat la etajul I al imobilului –Policlinică Stomatologică Diaconu Coresi Braşov, str. Diaconu Coresi, nr. 1, jud. Braşov, proprietatea privată a Judeţului Braşov,
înscris în CF nr. 119041-C1-U63 Braşov, sub nr. cadastral 119041-C1-U63, compus din birou, hol şi debara cu o suprafaţă utilă de 6,56 mp, cu cota din părţile de uz comun 522/87000 şi cota de teren 316/52700 şi de cotele din PUC aferente şi a următoarelor cote-părţi de uz comun intabulate ca unităţi individuale aferente acestuia, conform descrierii din: CF nr. 119041-C1-U50 cu cota de 0.82% din 64,28 mp-0.53 mp, CF nr. 119041-C1-U51 cu cota de 0.82% din 35,19 mp-0.29 mp, CF nr. 119041-C1-U52 cu cota de 0.82% din 101,33 mp-0.83mp, CF nr. 119041-C1-U53 cu cota de 0.82% din 2,86 mp-0.02 mp, CF nr. 119041-C1-U54 cu cota de 0.82% din 2,41 mp-0.02 mp, CF nr. 119041-C1-U48 cu cota de 0.82% din 13,98 mp-0.11 mp, CF nr. 119041-C1-U49 cu cota de 0.82% din 5,76 mp-0.05 mp, CF nr. 119041-C1-U64 cu cota de 4.42% din 1.89 mp-0.08 mp CF nr. 119041-C1-U66 cu cota de 4.42% din 1.92 mp-0.08 mp şi cotele de părţi comune din PUC aferente acestora conform aceluiaşi procent din proprietatea fiecăruia;
- Spaţiul 14- reprezentând magazin, situat la etajul II  al imobilului –Policlinică Stomatologică Diaconu Coresi  Braşov, str. Diaconu Coresi, nr. 1, jud. Braşov, proprietatea privată a Judeţului Braşov, înscris în CF nr. 119041-C1-U37 Braşov, sub nr. cadastral 119041-C1-U37, compus din magazin cu suprafaţa utilă de 5,80 mp, cu cota din  părţile de uz  comun  451/87000  şi cota de teren 273/52700  şi de cotele din PUC aferente şi a următoarelor cote-părţi de uz comun intabulate ca unităţi individuale aferente acestuia, conform descrierii din: CF nr. 119041-C1-U50  cu cota de 0.73% din 64,28 mp-0.47 mp, CF nr. 119041-C1-U51 cu cota de 0.73% din 35,19 mp-0.25 mp, CF nr. 119041-C1-U52  cu cota de 0.73% din 101,33 mp-0.74 mp, CF nr. 119041-C1-U53  cu cota de 0.73% din 2,86 mp-0.02 mp, CF nr. 119041-C1-U54 cu cota de 0.73% din 2,41 mp-0.02 mp, CF nr. 119041-C1-U48 cu cota de 0.73% din 13,98 mp-0.10 mp, CF nr. 119041-C1-U49  cu cota de 0.73% din 5,76 mp-0.04 mp, CF nr. 119041-C1-U36 cu cota de 3.84% din 2.05 mp-0.08 mp, CF nr. 119041-C1-U38 cu cota de 3.84% din 1.94 mp-0.07 mp  şi cotele de părţi comune din PUC aferente acestora conform aceluiaşi procent din proprietatea fiecăruia;

PREŢUL;
- Preţul de pornire al licitaţiei pentru Spaţiul 9 reprezentând birou şi a cotelor-părţi de uz comun intabulate ca unităţi individuale aferente acestuia este de 13.925 euro.
- Preţul de pornire al licitaţiei pentru Spaţiul 14 reprezentând magazin şi a cotelor-părţi de uz comun intabulate ca unităţi individuale aferente acestuia este de 11.309 euro.


Pasul de licitare: 10% din preţul de pornire.
Preţul vânzării se va plăti în lei, la cursul de schimb BNR din ziua încheierii contractului de vânzare-cumpărare, prin virament bancar în Contul RO87TREZ13121390207XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Braşov, pe numele vânzătorului-Judeţul Braşov, Cod Fiscal 4384150.
Preţurile efective şi integrale plătite nu vor putea fi mai mici decât preţurile minime aprobate prin H.C.J. Braşov nr. 312/30.09.2021, respectiv suma de 68.467 lei pentru spaţiul 9 şi suma de 55.604 lei pentru spaţiul 14.


CALENDARUL LICITAŢIEI:
- în perioada 04.10.2022-13.10.2022, orele 8:30-16:30, iar în data de 03.10.2022 şi 14.10.2022 orele 8:30 - 14:00
se vor depune la sediul Consiliului Judeţean Braşov, din Braşov, Bdl Eroilor, nr.5, parter, cam.10-Registratură, documentele de calificare, de către potenţialii ofertanţi, conform Caietului de sarcini pus la dispoziţie de către Biroul Patrimoniu (etaj 3), după achitarea taxei de participare la licitaţie.
- în data de 18.10.2022, ora 15, Comisia de vânzare verifică documentele de participare depuse de ofertanţii-licitanţi şi întocmeşte o listă cu ofertanţii calificaţi, pe care o va afişa la avizierul Consiliului Judeţean Braşov, din B-dul Eroilor, nr.5, parter.
- în data de 19.10.2022, ora 15, va avea loc licitaţia publică cu strigare.

TAXA DE PARTICIPARE
Taxa de participare la licitaţie este de 150 lei şi se va achita la Casieria Consiliului Judeţean Braşov, din Braşov, Bdl. Eroilor, nr.5, parter, cam.26A
(de luni până joi între orele: 8:30-11; 14-15 şi vineri între orele: 8:30-10; 12-14, cu excepţia ultimei zi lucrătoare din lună) şi nu este restituibilă.
După achitarea taxei de participare la licitaţie, se solicită eliberarea caietului de sarcini şi o programare pentru vizionarea spaţiului etaj 3– Biroul Patrimoniu.

 

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU PARTICIPAREA LA LICITAŢIE:
Pentru furnizorii de servicii medicale - persoane fizice:

a) copie de pe actul de identitate (semnată de conformitate cu originalul şi datată);
b) copie de pe autorizaţia de liberă practică, respectiv copie de pe certificatul de membru al CMDR, avizat la zi (semnată de conformitate cu originalul şi datată);
c) dovada achitării taxei de participare la licitaţia publică cu strigare.

Pentru furnizorii de servicii medicale - persoane juridice:
a) copie de pe certificatul de înmatriculare, din care să reiasă că persoana juridică are ca obiect unic de activitate furnizarea de servicii medicale, cu sau fără activităţi conexe (semnată de conformitate cu originalul şi datată de reprezentantul legal);
b) copie de pe certificatul de înregistrare fiscală (semnată de conformitate cu originalul şi datată de reprezentantul legal);
c) certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, din care să reiasă starea la zi a persoanei juridice;
d) împuternicirea acordată de asociaţi pentru participarea la licitaţia publică cu strigare, însoţită de copia actului de identitate al reprezentantului;
e) dovada achitării taxei de participare la licitaţia publică cu strigare.


 

+1 -0

Comentarii

nu este nici un comentariu

Adaugă un comentariu

(nu va aparea pe site)
loading

Din aceeași categorie

banner promotionalbanner promotionalbanner promotional