Curs BNR

1 EUR = 4.9675 RON

1 USD = 4.6709 RON

1 GBP = 5.7134 RON

1 XAU = 289.1272 RON

1 AED = 1.2717 RON

1 AUD = 3.0071 RON

1 BGN = 2.5398 RON

1 BRL = 0.9461 RON

1 CAD = 3.4698 RON

1 CHF = 5.1538 RON

1 CNY = 0.6396 RON

1 CZK = 0.2037 RON

1 DKK = 0.6663 RON

1 EGP = 0.1512 RON

1 HUF = 1.2837 RON

1 INR = 0.0564 RON

1 JPY = 3.1507 RON

1 KRW = 0.3498 RON

1 MDL = 0.2571 RON

1 MXN = 0.2719 RON

1 NOK = 0.4342 RON

1 NZD = 2.7817 RON

1 PLN = 1.0786 RON

1 RSD = 0.0424 RON

1 RUB = 0.0485 RON

1 SEK = 0.4171 RON

1 TRY = 0.1720 RON

1 UAH = 0.1265 RON

1 XDR = 6.1462 RON

1 ZAR = 0.2479 RON

Editia 8027 - 22 sep 23:37

Licitații - 4 septembrie 2023

Autor:

Publicat la 04 sepembrie 2023

Licitații -  4 septembrie 2023

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Părău, comuna Părău, Str. Mihai Eminescu nr. 85, judeţul Braşov, telefon/fax 0268.287.112, e-mail: primaria.parau@gmail.com, cod fiscal 4384613.
2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Imobil clădire în suprafaţă de 131 mp şi teren aferent în suprafaţă de 1.466 mp, situate în intravilanul Comunei Părău, Str. Stejarului nr. 57, aparţinând domeniului public al Comunei Părău, conform caietului de sarcini, H.C.L. Comuna Părău nr. 45/25.08.2023 şi temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:
la cerere, de la sediul instituţiei, Compartimentul Taxe şi Impozite.
3.2. Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituţiei de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Taxe şi Impozite din cadrul Comunei Părău, comuna Părău, Str. Mihai Eminescu nr. 85, judeţul Braşov.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 10 Lei/exemplar, se achită numerar la Casieria Comunei Părău.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 19.09.2023, ora 14.00.
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor:
27.09.2023, ora 10.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Părău, comuna Părău, Str. Mihai Eminescu nr. 85, judeţul Braşov, Compartimentul Achiziţii Publice.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: se depune într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate: unul exterior şi unul interior.
5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 29.09.2023, ora 11.00, Comuna Părău, comuna Părău, Str. Mihai Eminescu nr. 85, judeţul Braşov.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal a Tribunalului Braşov, Braşov, Bulevardul 15 Noiembrie nr. 45, judeţul Braşov, telefon 0268.410.056, fax 0268.418.054, e-mail: trbrasov@just.ro.
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 01.09.2023.

 

+0 -0

Comentarii

nu este nici un comentariu

Adaugă un comentariu

(nu va aparea pe site)
loading

Din aceeași categorie

banner promotionalbanner promotionalbanner promotionalbanner promotionalbanner promotional