Curs BNR

1 EUR = 4.9771 RON

1 USD = 4.6535 RON

1 GBP = 5.8883 RON

1 XAU = 353.6146 RON

1 AED = 1.2670 RON

1 AUD = 3.0942 RON

1 BGN = 2.5447 RON

1 BRL = 0.8532 RON

1 CAD = 3.3984 RON

1 CHF = 5.2157 RON

1 CNY = 0.6409 RON

1 CZK = 0.1996 RON

1 DKK = 0.6674 RON

1 EGP = 0.0975 RON

1 HUF = 1.2521 RON

1 INR = 0.0557 RON

1 JPY = 2.9294 RON

1 KRW = 0.3348 RON

1 MDL = 0.2596 RON

1 MXN = 0.2541 RON

1 NOK = 0.4414 RON

1 NZD = 2.8500 RON

1 PLN = 1.1489 RON

1 RSD = 0.0425 RON

1 RUB = 0.0524 RON

1 SEK = 0.4427 RON

1 TRY = 0.1421 RON

1 UAH = 0.1150 RON

1 XDR = 6.1254 RON

1 ZAR = 0.2598 RON

Editia 8206 - 21 iun 08:54

Licitații - 4 septembrie 2023

Autor:

Publicat la 04 sepembrie 2023

Licitații -  4 septembrie 2023

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Părău, comuna Părău, Str. Mihai Eminescu nr. 85, judeţul Braşov, telefon/fax 0268.287.112, e-mail: primaria.parau@gmail.com, cod fiscal 4384613.
2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Imobil clădire în suprafaţă de 131 mp şi teren aferent în suprafaţă de 1.466 mp, situate în intravilanul Comunei Părău, Str. Stejarului nr. 57, aparţinând domeniului public al Comunei Părău, conform caietului de sarcini, H.C.L. Comuna Părău nr. 45/25.08.2023 şi temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:
la cerere, de la sediul instituţiei, Compartimentul Taxe şi Impozite.
3.2. Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituţiei de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Taxe şi Impozite din cadrul Comunei Părău, comuna Părău, Str. Mihai Eminescu nr. 85, judeţul Braşov.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 10 Lei/exemplar, se achită numerar la Casieria Comunei Părău.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 19.09.2023, ora 14.00.
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor:
27.09.2023, ora 10.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Părău, comuna Părău, Str. Mihai Eminescu nr. 85, judeţul Braşov, Compartimentul Achiziţii Publice.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: se depune într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate: unul exterior şi unul interior.
5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 29.09.2023, ora 11.00, Comuna Părău, comuna Părău, Str. Mihai Eminescu nr. 85, judeţul Braşov.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal a Tribunalului Braşov, Braşov, Bulevardul 15 Noiembrie nr. 45, judeţul Braşov, telefon 0268.410.056, fax 0268.418.054, e-mail: trbrasov@just.ro.
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 01.09.2023.

 

+0 -0

Comentarii

nu este nici un comentariu

Adaugă un comentariu

(nu va aparea pe site)
loading

Din aceeași categorie