Curs BNR

1 EUR = 4.9675 RON

1 USD = 4.6709 RON

1 GBP = 5.7134 RON

1 XAU = 289.1272 RON

1 AED = 1.2717 RON

1 AUD = 3.0071 RON

1 BGN = 2.5398 RON

1 BRL = 0.9461 RON

1 CAD = 3.4698 RON

1 CHF = 5.1538 RON

1 CNY = 0.6396 RON

1 CZK = 0.2037 RON

1 DKK = 0.6663 RON

1 EGP = 0.1512 RON

1 HUF = 1.2837 RON

1 INR = 0.0564 RON

1 JPY = 3.1507 RON

1 KRW = 0.3498 RON

1 MDL = 0.2571 RON

1 MXN = 0.2719 RON

1 NOK = 0.4342 RON

1 NZD = 2.7817 RON

1 PLN = 1.0786 RON

1 RSD = 0.0424 RON

1 RUB = 0.0485 RON

1 SEK = 0.4171 RON

1 TRY = 0.1720 RON

1 UAH = 0.1265 RON

1 XDR = 6.1462 RON

1 ZAR = 0.2479 RON

Editia 8028 - 25 sep 01:18

Licitații - 29 aprilie 2021

Autor:

Publicat la 29 aprilie 2021

Licitații -  29 aprilie 2021

Primăria Oraşului Predeal, Strada Mihail Săulescu, nr. 127, Predeal, jud.Brasov, cod fiscal 4580423, e-mail: contact@primaria-predeal.ro, telefon: +40268/456.237, fax: +40268/455.425, adresa internet (URL): https://www.primaria-predeal.ro, organizează în data de 25.05.2021, ora 11.00, la sediul său, procedura de vânzare prin licitaţie publică deschisă cu strigare, în conformitate cu OG nr. 54/2006, a unui imobil teren aflat în proprietatea privată a Oraşului Predeal, astfel:
Terenul înscris în CF103070 având nr. cadastral 103070, aflat în intravilanul Oraşului Predeal, având categoria de folosinţă păşune, situat în Oraşul Predeal, str. Avram Iancu, şi având o suprafaţă de 4.662,00 mp, cu acces comun cu proprietatea imobiliară pe al cărui amplasament se află Hotelul Rozmarin la drum spre DN1. Utilităţi: curent electric, apă-canalizare, gaz-în zone. Terenul este împrejmuit, delimitat cu tăruşi, gard de plasă şi drum.
Persoanele (fizice sau juridice) interesate să depună oferta, pot solicita documentaţia de licitaţie de la Biroul Achiziţii Publice, Investiţii, Implementare Proiecte din cadrul vânzătorului Primăria Oraşului Predeal, Strada Mihail Săulescu, nr. 127, Predeal, jud. Braşov, după efectuarea plăţii sumei de 300Lei reprezentând contravaloarea documentaţiei, sumă ce nu se restituie.
Documentaţia de ofertare se depune în 2 (două) exemplare la Registratura din cadrul Primăriei Oraşului Predeal cu sediul în Strada Mihail Săulescu, nr.127, Predeal, jud.Braşov, până la data limită de depunere de 25.05.2021, ora 10.00.
Şedinţa de deschidere a ofertelor se va desfăşura în data de 25.05.2021, ora 11.00, la sediul Primăriei Oraşului Predeal cu sediul în Strada Mihail Săulescu, nr. 127, Predeal, jud. Braşov.
Pentru informaţii suplimentare cu privire la procedura de vânzare, vă rugăm să consultaţi adresa internet (URL): https://www.primaria-predeal.ro, rubrica Anunţuri publice unde regăsiţi anunţul de vânzare detaliat. Telefon contact: 0744.490.267, dna Liliana Onu.

 

****

Primăria Oraşului Predeal, Strada Mihail Săulescu, nr. 127, Predeal, jud. Braşov, cod fiscal 4580423, e-mail: contact@primaria-predeal.ro, telefon: +40268/456.237, fax: +40268/455.425, adresa internet (URL): https://www.primaria-predeal.ro organizează în data de 25.05.2021, ora 11.00, la sediul său, procedura de vânzare prin licitaţie publică deschisă cu strigare, în conformitate cu OG nr.54/2006, a unui imobil teren aflat în proprietatea privată a Oraşului Predeal, astfel:
Terenul se află în intravilanul Oraşului Predeal, are categoria de alee de acces, fiind situat în Oraşul Predeal, str. M.Săulescu, nr. 117, şi având o suprafaţă de 106,00 mp. Terenul deserveşte drept alee de acces la intrarea în locaţia de alimentaţie publică Vatra Regală, în vecinătatea aleei aflându-se parcarea aferentă restaurantului, în cealaltă parte se află o zonă verde de agrement. Terenul situat la adresa de identificare de mai sus aparţine domeniului privat al Oraşului Predeal şi este înscris în CF102142, având nr. cadastral 102142. Dimensionare: Suprafaţă teren: 106 mp; Lăţime alee 1: 1,47 m -la baza clădirii; Lăţime alee 2: 2,36 m -la nivel pietonal; Grosime bordure: 0,88 m; Lungime împrejmuire: 12,19 ml. Utilităţi: curent electric, apă-canalizare, gaz-în zone.
Persoanele (fizice sau juridice) interesate să depună ofertă, pot solicita documentaţia de licitaţie de la Biroul Achiziţii Publice, Investiţii, Implementare Proiecte din cadrul vânzătorului Primăria Oraşului Predeal, Strada Mihail Săulescu, nr. 127, Predeal, jud.Braşov, după efectuarea plăţii sumei de 300 lei reprezentând contravaloarea documentaţiei, sumă ce nu se restituie.
Documentaţia de ofertare se depune în 2 (două) exemplare la Registratura din cadrul Primăriei Oraşului Predeal cu sediul în Strada Mihail Săulescu, nr. 127, Predeal, jud.Braşov, până la data limită de depunere de 25.05.2021, ora 11.00.
Şedinţa de deschidere a ofertelor se va desfăşura în data de 25.05.2021, ora 12.00, la sediul Primăriei Oraşului Predeal cu sediul în Strada Mihail Săulescu, nr. 127, Predeal, jud.Braşov.
Pentru informaţii suplimentare cu privire la procedura de vânzare, vă rugăm să consultaţi adresa internet (URL): https://www.primaria-predeal.ro, rubrica Anunţuri publice unde regăsiţi anunţul de vânzare detaliat. Telefon contact: 0744.490.267, dna Liliana Onu.

 

****

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Prejmer, comuna Prejmer, Strada Mare, nr. 565, judeţul Braşov, telefon 0268/362.003, fax 0268/362.363, e-mail: primaria.prejmer@yahoo.com, cod fiscal 4688701.
2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: trei imobile terenuri identificate în CF102104, CF103739 şi CF103738 a localităţii Prejmer, în suprafaţă de 33.072 mp, 34.997 mp şi 33.022 mp (suprafaţă totală 101.091 mp), bunuri proprietate privată a Comunei Prejmer, judeţul Braşov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 25/31.03.2021 şi temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitarea scrisă, de la sediul Primăriei Comunei Prejmer, judeţul Braşov.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Juridic al Primăriei Comunei Prejmer, comuna Prejmer, Strada Mare, nr. 565, judeţul Braşov.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Persoanele interesate pot achita contravaloarea documentaţiei de atribuire de 1.500 Lei în contul concedentului: RO65TREZ13121360250XXXXX, deschis la Trezoreria Braşov, cod fiscal al concedentului: 4688701.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 12.05.2021, ora 15.00.
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 20.05.2021, ora 10.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusă la Registratura Primăriei Comunei Prejmer, comuna Prejmer, Strada Mare, nr. 565, judeţul Braşov.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original.
5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 20.05.2021, ora 12.00, la sediul Primăriei Comunei Prejmer, comuna Prejmer, Strada Mare, nr. 565, judeţul Braşov.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Acţiunea în justiţie se poate introduce la Secţia de Contencios Administrativ a Tribunalului Braşov, municipiul Braşov, B-dul 15 Noiembrie, nr. 45, judeţul Braşov, telefon 0268/419.615, fax 0268/418.054, e-mail: trbrasov@just.ro.
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 28.04.2021.   

 

****

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Prejmer, comuna Prejmer, Strada Mare, nr. 565, judeţul Braşov, telefon 0268/362.003, fax 0268/362.363, e-mail: primaria.prejmer@yahoo.com, cod fiscal 4688701.
2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: teren identificat în CF106805 a localităţii Prejmer, în suprafaţă de 4.197 mp, bun proprietate privată a Comunei Prejmer, judeţul Braşov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 26/31.03.2021 şi temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitarea scrisă, de la sediul Primăriei Comunei Prejmer, judeţul Braşov.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Juridic al Primăriei Comunei Prejmer, comuna Prejmer, Strada Mare, nr.565, judeţul Braşov.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Persoanele interesate pot achita contravaloarea documentaţiei de atribuire de 500 lei în contul concedentului: RO65TREZ13121360250XXXXX, deschis la Trezoreria Braşov, cod fiscal al concedentului: 4688701.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 20.05.2021, ora 15.00.
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 28.05.2021, ora 10.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusă la Registratura Primăriei Comunei Prejmer, comuna Prejmer, Strada Mare, nr. 565, judeţul Braşov.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original.
5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 28.05.2021, ora 12.00, la sediul Primăriei Comunei Prejmer, comuna Prejmer, Strada Mare, nr. 565, judeţul Braşov.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Acţiunea în justiţie se poate introduce la Secţia de Contencios Administrativ a Tribunalului Braşov, municipiul Braşov, B-dul 15 Noiembrie, nr. 45, judeţul Braşov, telefon 0268/419.615, fax 0268/418.054, e-mail: trbrasov@just.ro.
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 28.04.2021.

+0 -0

Comentarii

nu este nici un comentariu

Adaugă un comentariu

(nu va aparea pe site)
loading

Din aceeași categorie

banner promotionalbanner promotionalbanner promotionalbanner promotionalbanner promotional