Curs BNR

1 EUR = 4.9737 RON

1 USD = 4.5689 RON

1 GBP = 5.9158 RON

1 XAU = 353.2067 RON

1 AED = 1.2439 RON

1 AUD = 3.0952 RON

1 BGN = 2.5430 RON

1 BRL = 0.8399 RON

1 CAD = 3.3553 RON

1 CHF = 5.0989 RON

1 CNY = 0.6298 RON

1 CZK = 0.1961 RON

1 DKK = 0.6666 RON

1 EGP = 0.0952 RON

1 HUF = 1.2665 RON

1 INR = 0.0547 RON

1 JPY = 2.8711 RON

1 KRW = 0.3319 RON

1 MDL = 0.2578 RON

1 MXN = 0.2577 RON

1 NOK = 0.4267 RON

1 NZD = 2.7907 RON

1 PLN = 1.1680 RON

1 RSD = 0.0425 RON

1 RUB = 0.0521 RON

1 SEK = 0.4334 RON

1 TRY = 0.1390 RON

1 UAH = 0.1114 RON

1 XDR = 6.0575 RON

1 ZAR = 0.2541 RON

Editia 8221 - 16 iul 09:40

Licitații - 27 mai 2024

Autor:

Publicat la 27 mai 2024

Licitații - 27 mai 2024

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Drăguş, cu sediul în comuna Drăguş, Str. Principală nr. 42, judeţul Braşov, telefon/fax 0268.249.618, e-mail: primariadragus@yahoo.com, cod fiscal 16436600.
2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: -Teren în suprafaţă de 2.000 mp, categoria de folosinţă păşune, C.F. 100195, nr. cadastral 100195, amplasat în extravilanul comunei Drăguş, judeţul Braşov, aparţinând domeniului privat al Comunei Drăguş, conform caietului de sarcini, H.C.L. Drăguş nr. 29/29.03.2024 şi temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitarea scrisă, la sediul Comunei Drăguş.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Registratura Comunei Drăguş, comuna Drăguş, Str. Principală nr. 42, judeţul Braşov.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Gratis.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 10.06.2024, ora 10.00.
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 18.06.2024, ora 10.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Comunei Drăguş, comuna Drăguş, Str. Principală nr. 42, judeţul Braşov.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 2 exemplare.
5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 18.06.2024, ora 12.00, la sediul Comunei Drăguş, comuna Drăguş, Str. Principală nr. 42, judeţul Braşov.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Secţia de contencios administrativ a Tribunalului Braşov, Braşov, B-dul 15 Noiembrie nr. 45, judeţul Braşov, telefon 0268.419.615, fax 0268.418.054, e-mail: trbrasov@just.ro.
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 24.05.2024.

 

+0 -0

Comentarii

nu este nici un comentariu

Adaugă un comentariu

(nu va aparea pe site)
loading

Din aceeași categorie