Curs BNR

1 EUR = 4.9699 RON

1 USD = 4.5984 RON

1 GBP = 5.8083 RON

1 XAU = 303.5750 RON

1 AED = 1.2520 RON

1 AUD = 2.9910 RON

1 BGN = 2.5410 RON

1 BRL = 0.9251 RON

1 CAD = 3.3865 RON

1 CHF = 5.1913 RON

1 CNY = 0.6387 RON

1 CZK = 0.1961 RON

1 DKK = 0.6667 RON

1 EGP = 0.1488 RON

1 HUF = 1.2619 RON

1 INR = 0.0555 RON

1 JPY = 3.0581 RON

1 KRW = 0.3442 RON

1 MDL = 0.2577 RON

1 MXN = 0.2699 RON

1 NOK = 0.4340 RON

1 NZD = 2.8030 RON

1 PLN = 1.1507 RON

1 RSD = 0.0424 RON

1 RUB = 0.0503 RON

1 SEK = 0.4444 RON

1 TRY = 0.1467 RON

1 UAH = 0.1205 RON

1 XDR = 6.0994 RON

1 ZAR = 0.2393 RON

Editia 8133 - 01 mar 12:31

Licitații - 21 aprilie 2023

Autor:

Publicat la 21 aprilie 2023

Licitații - 21 aprilie 2023

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Vulcan, comuna Vulcan, nr. 1, judeţul Braşov, telefon/fax 0268/256.354, e-mail: uat@comuna-vulcan.ro, cod fiscal 4777167.
2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: -spaţiu cu destinaţie comercială, în suprafaţă de 71 mp, situat în comuna Vulcan, Str. Principală nr. 112, ce aparţine domeniului public al Comunei Vulcan, judeţul Braşov, conform caietului de sarcini, H.C.L. Comuna Vulcan nr. 34/12.04.2023 şi temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere, de la sediul instituţiei, Compartimentul Taxe şi Impozite Locale.
3.2. Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituţiei de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Se poate obţine de la Compartimentul Taxe şi Impozite Locale din cadrul Comunei Vulcan, comuna Vulcan, nr. 1, judeţul Braşov.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 100 Lei/exemplar, se achită numerar la Casieria Comunei Vulcan.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 15.05.2023, ora 14.00.
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 23.05.2023, ora 14.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Compartimentul Registratură al Comunei Vulcan, comuna Vulcan, nr. 1, judeţul Braşov.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: se depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate: unul exterior şi unul interior.
5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 24.05.2023, ora 12.00, Comuna Vulcan, comuna Vulcan, nr. 1, judeţul Braşov.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Braşov, municipiul Braşov, Bulevardul 15 Noiembrie nr. 45, judeţul Braşov, telefon 0268/410.056, fax 0268/418.054, e-mail: trbrasov@just.ro.
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 20.04.2023. P2104


 

+0 -0

Comentarii

nu este nici un comentariu

Adaugă un comentariu

(nu va aparea pe site)
loading

Din aceeași categorie