Curs BNR

1 EUR = 4.9675 RON

1 USD = 4.6709 RON

1 GBP = 5.7134 RON

1 XAU = 289.1272 RON

1 AED = 1.2717 RON

1 AUD = 3.0071 RON

1 BGN = 2.5398 RON

1 BRL = 0.9461 RON

1 CAD = 3.4698 RON

1 CHF = 5.1538 RON

1 CNY = 0.6396 RON

1 CZK = 0.2037 RON

1 DKK = 0.6663 RON

1 EGP = 0.1512 RON

1 HUF = 1.2837 RON

1 INR = 0.0564 RON

1 JPY = 3.1507 RON

1 KRW = 0.3498 RON

1 MDL = 0.2571 RON

1 MXN = 0.2719 RON

1 NOK = 0.4342 RON

1 NZD = 2.7817 RON

1 PLN = 1.0786 RON

1 RSD = 0.0424 RON

1 RUB = 0.0485 RON

1 SEK = 0.4171 RON

1 TRY = 0.1720 RON

1 UAH = 0.1265 RON

1 XDR = 6.1462 RON

1 ZAR = 0.2479 RON

Editia 8027 - 22 sep 02:47

Licitații - 20 septembrie 2023

Autor:

Publicat la 20 sepembrie 2023

Licitații - 20 septembrie 2023

Lichidatorul judiciar al debitoarei Acces Security Solutione SRL organizeaza in conditiile art. 154 - 156 din L85/2014 vanzarea prin licitatie publica in bloc cu strigare a bunurilor imobile proprietatea debitoarei pornind de la pretul de 114.300 euro + TVA, pret stabilit prin raportul de evaluare.
Persoanele interesate sa participe la licitatie pot achizitiona Regulamentul de licitatie de la sediul ales al lichidatorului judiciar situat in str. G-ral Ion Dragalina nr. 14, sector 5, Bucuresti contra sumei de 3000 lei + TVA, incepand cu data prezentului anunt pana cel mai tarziu in preziua licitatiei, ora 12.00.
Toti potentialii ofertanti care au achizitionat regulamentul de licitatie vor depune la sediul lichidatorului judiciar in plic sigilat actele precizate in regulament pana cel mai tarziu in preziua licitatiei ora 14.00. Licitatia va avea loc in data de 25.10.2023, ora 13.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat in regulament. Nu vor fi admise la licitatie persoanele care nu au depus pana la termenul limita documentele solicitate prin regulamentul de licitatie. Tel: 031425 37 97.

 

***

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Viştea, cu sediul în satul Viştea de Jos, comuna Viştea, nr. 132, judeţul Braşov, telefon/fax 0268.247.303, e-mail: primaria.vistea@yahoo.com, cod fiscal 4443418.
2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Teren în suprafaţă de 3.670 mp, înscris în CF nr. 107399, identificat cu nr. cadastral 107399, situat în intravilanul satului Olteţ, F.N., aparţinând domeniului privat al Comunei Viştea, conform caietului de sarcini, H.C.L. Viştea nr. 34/31.07.2023 şi temeiului legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitare scrisă la sediul Comunei Viştea.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Registratura Comunei Viştea, satul Viştea de Jos, comuna Viştea, nr. 132, judeţul Braşov.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Gratuit. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 10.10.2023, ora 15.00.
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 18.10.2023, ora 10.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Ofertele se vor depune la Registratura Comunei Viştea, cu sediul în satul Viştea de Jos, comuna Viştea, nr. 132, judeţul Braşov.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar orginal şi 2 exemplare copii.
5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 18.10.2023, ora 12.00, la sediul Comunei Viştea, din satul Viştea de Jos, comuna Viştea, nr. 132, judeţul Braşov.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Secţia de Contencios Administrativ a Tribunalului Braşov, municipiul Braşov, B-dul 15 Noiembrie nr. 45, judeţul Braşov, telefon 0268.419.615, fax 0268.418.054, e-mail: trbrasov@just.ro.
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 19.09.2023.


 

+0 -0

Comentarii

nu este nici un comentariu

Adaugă un comentariu

(nu va aparea pe site)
loading

Din aceeași categorie

banner promotionalbanner promotionalbanner promotionalbanner promotionalbanner promotional