Curs BNR

1 EUR = 4.9745 RON

1 USD = 4.5878 RON

1 GBP = 5.8379 RON

1 XAU = 356.2719 RON

1 AED = 1.2490 RON

1 AUD = 3.0542 RON

1 BGN = 2.5434 RON

1 BRL = 0.8955 RON

1 CAD = 3.3576 RON

1 CHF = 5.0225 RON

1 CNY = 0.6337 RON

1 CZK = 0.2013 RON

1 DKK = 0.6667 RON

1 EGP = 0.0982 RON

1 HUF = 1.2865 RON

1 INR = 0.0551 RON

1 JPY = 2.9320 RON

1 KRW = 0.3358 RON

1 MDL = 0.2592 RON

1 MXN = 0.2764 RON

1 NOK = 0.4289 RON

1 NZD = 2.8042 RON

1 PLN = 1.1681 RON

1 RSD = 0.0425 RON

1 RUB = 0.0508 RON

1 SEK = 0.4279 RON

1 TRY = 0.1425 RON

1 UAH = 0.1151 RON

1 XDR = 6.0749 RON

1 ZAR = 0.2522 RON

Editia 8186 - 24 mai 07:23

Licitații - 19 martie 2024

Autor:

Publicat la 19 martie 2024

Licitații - 19 martie 2024

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Oraşul Predeal, cu sediul în Predeal, B-dul Mihail Săulescu nr. 127, judeţul Braşov, telefon 0268/456.237, fax 0268/455.425, e-mail: contact@primaria-predeal.ro cod fiscal 4580423.
2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: terenuri în suprafaţă totală de 104,9 ha, situate în intravilanul oraşului Predeal, în zonele: Gârbova în suprafaţă de 34,9 ha, Găvana în suprafaţă de 47,9 ha, Poiana lui Manole în suprafaţă de 20,8 ha şi Poligon în suprafaţă de 1,3 ha, aparţinând domeniului privat al Oraşului Predeal, conform caietului de sarcini, H.C.L. Oraşul Predeal nr. 35/07.03.2024 şi O.U.G. nr. 57/03.07.2019.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitare scrisă de la sediul Oraşului Predeal.
3.2. Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituţiei de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Biroul Urbanism -Registrul Agricol, de la sediul Oraşului Predeal, oraşul Predeal, B-dul Mihail Săulescu nr. 127, judeţul Braşov.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 200 Lei/exemplar, ce se achită cu numerar la Casieria instituţiei.
3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificărilor: 02.04.2024, ora 15.00.
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 12.04.2024, ora 09.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura din cadrul Oraşului Predeal, cu sediul în oraşul Predeal, B-dul Mihail Săulescu nr. 127, judeţul Braşov.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: se depune în 2 (două) exemplare.
5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 12.04.2024, ora 11.00, Oraşul Predeal, cu sediul în oraşul Predeal, B-dul Mihail Săulescu nr. 127, judeţul Braşov.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Braşov, cu sediul în Braşov, B-dul 15 Noiembrie nr. 45, judeţul Braşov, cod poştal 500097, telefon 0268/419.615, fax 0268/419.615, e-mail: trbrasov@just.ro.
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 18.03.2024.


 

+0 -0

Comentarii

nu este nici un comentariu

Adaugă un comentariu

(nu va aparea pe site)
loading

Din aceeași categorie