Curs BNR

1 EUR = 4.9699 RON

1 USD = 4.5984 RON

1 GBP = 5.8083 RON

1 XAU = 303.5750 RON

1 AED = 1.2520 RON

1 AUD = 2.9910 RON

1 BGN = 2.5410 RON

1 BRL = 0.9251 RON

1 CAD = 3.3865 RON

1 CHF = 5.1913 RON

1 CNY = 0.6387 RON

1 CZK = 0.1961 RON

1 DKK = 0.6667 RON

1 EGP = 0.1488 RON

1 HUF = 1.2619 RON

1 INR = 0.0555 RON

1 JPY = 3.0581 RON

1 KRW = 0.3442 RON

1 MDL = 0.2577 RON

1 MXN = 0.2699 RON

1 NOK = 0.4340 RON

1 NZD = 2.8030 RON

1 PLN = 1.1507 RON

1 RSD = 0.0424 RON

1 RUB = 0.0503 RON

1 SEK = 0.4444 RON

1 TRY = 0.1467 RON

1 UAH = 0.1205 RON

1 XDR = 6.0994 RON

1 ZAR = 0.2393 RON

Editia 8133 - 01 mar 00:18

Licitații - 18 mai 2023

Autor:

Publicat la 18 mai 2023

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Oraşul Predeal, cu sediul în Predeal, Str. Mihail Săulescu nr. 127, judeţul Braşov, e-mail: contact@primaria-predeal.ro, telefon 0268/456.237, fax 0268/455.425, cod fiscal 4580423.
2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie vândut: locuinţă cu suprafaţă utilă de 41,58 mp, CF Nr. 102961-C1-U3 Predeal, nr. Topografic: 13484/45/I, situată în oraş Predeal, Str. Mărăşeşti nr. 8, et. Parter, ap. 1, judeţul Braşov şi teren aferent în suprafaţă de 176,00 mp, CF Nr. 102961 Predeal, având nr. Topografic: 13484/45, bunurile aparţin domeniului privat al Oraşului Predeal, conform caietului de sarcini, H.C.L. Predeal nr. 88/31.03.2023 şi O.U.G. nr. 57/03.07.2019.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Prin solicitare scrisă, de la sediul Oraşului Predeal.
3.2. Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Biroul Achiziţii Publice, Investiţii, Implementare Proiecte, de la sediul Oraşului Predeal, oraş Predeal, Str. Mihail Săulescu nr. 127, judeţul Braşov.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 300 Lei/exemplar, ce se achită numerar la Casieria instituţiei.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 30.05.2023, ora 10.00.
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 09.06.2023, ora 10.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura din cadrul Oraşului Predeal, cu sediul în oraş Predeal, Str. Mihail Săulescu nr. 127, judeţul Braşov.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 2 exemplare.
5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 09.06.2023, ora 11.00, Oraşul Predeal, cu sediul în oraş Predeal, Str. Mihail Săulescu nr. 127, judeţul Braşov.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Braşov, cu sediul în Braşov, B-dul 15 Noiembrie nr. 45, judeţul Braşov, cod poştal 500097, telefon 0268/419.615, fax 0268/418.054, email: trbrasov@just.ro.
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 17.05.2023.

***

ANUNŢ
În vederea ducerii la îndeplinire a HCL 720 /06.09.2022, Municipiul Braşov, reprezentat legal prin Primar, Allen Coliban, cu sediul în Braşov, B-dul Eroilor nr. 8, CIF 4384206, organizează procedura privind „Închiriere spaţiu /spaţii pentru relocarea temporară a activităţii şcolare (învăţământ primar, gimnazial sau liceal), pentru şcolile din Municipiul Braşov al căror sediu urmează să fie reabilitat”.
Se modifică informaţiile din anunţul publicat pe site-ul Primăriei Municipiului Braşov - www.brasovcity.ro, la secţiunea Licitaţii publice de vânzare /închiriere, în data de 24.04.2023, după cum urmează: Termenul limită de depunere a ofertelor (într-un exemplar) la Centrul de Informare pentru Cetăţeni, masa nr. 4 sau 5, din cadrul Primăriei Municipiului Braşov, Bd. Eroilor nr. 8, se prelungeşte cu 30 zile calendaristice, până la data de 19.06.2023, ora 12:00.
Persoanele interesate au dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până în data de 07.06.2023, ora 13:00. Termenul limită de transmitere a răspunsurilor la clarificările solicitate de ofertanţi de către autoritatea contractantă este: 14.06.2023, ora 14:00.
Şedinţa de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 29.06.2023, ora 10:00, la sediul Primăriei Municipiului Braşov din Braşov, B-dul Eroilor nr. 8. Calendarul procedurii se modifică în mod corespunzător.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, din cadrul Primăriei Municipiului Braşov, telefon 0268/416550, interior 199, 0752/103067, adresă e-mail patrimbv@brasovcity.ro. 

+0 -0

Comentarii

nu este nici un comentariu

Adaugă un comentariu

(nu va aparea pe site)
loading

Din aceeași categorie