Curs BNR

1 EUR = 4.9483 RON

1 USD = 4.3786 RON

1 GBP = 5.8051 RON

1 XAU = 250.8945 RON

1 AED = 1.1921 RON

1 AUD = 3.0780 RON

1 BGN = 2.5300 RON

1 BRL = 0.7745 RON

1 CAD = 3.4205 RON

1 CHF = 4.7500 RON

1 CNY = 0.6866 RON

1 CZK = 0.1945 RON

1 DKK = 0.6654 RON

1 EGP = 0.2787 RON

1 HUF = 1.3562 RON

1 INR = 0.0580 RON

1 JPY = 3.8668 RON

1 KRW = 0.3708 RON

1 MDL = 0.2470 RON

1 MXN = 0.2058 RON

1 NOK = 0.4793 RON

1 NZD = 2.9559 RON

1 PLN = 1.0778 RON

1 RSD = 0.0421 RON

1 RUB = 0.0593 RON

1 SEK = 0.4811 RON

1 TRY = 0.3178 RON

1 UAH = 0.1600 RON

1 XDR = 6.1218 RON

1 ZAR = 0.2738 RON

Editia 7594 - 08 dec 05:23

Licitații - 17 august 2021

Autor:

Publicat la 17 august 2021

Licitații - 17 august 2021

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Vama Buzăului, cu sediul în comuna Vama Buzăului, sat Vama Buzăului, nr. 425, judeţul Braşov, tel. 0268288505, fax. 0268288830, e-mail: comunavamabuzaului@yahoo.com, cod fiscal: 4728300, reprezentată prin viceprimar Alin Iager oferă spre închiriere prin licitaţie publică spaţiu situat în intravilanul comunei Vama Buzăului, sat Vama Buzăului, în cadrul clădirii din cărămidă de la nr. 376, uliţa „La Dispensar“, judeţul Braşov, cu destinaţia dispensar veterinar, fiind compus din: 5 încăperi magazii materiale, 2 încăperi cabinete medicale, hol acces. Spaţiul are o suprafaţă totală de 106,63 mp, este construit pe terenul înscris în C.F. 4267 – Buzăul Ardelean, nr. top. 3703/2/2/1/2/2, proprietar comuna Vama Buzăului.
Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019 şi conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Vama Buzăului nr. 46/23.04.2021 şi nr. 71/30.07.2021.
Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere, de la sediul instituţiei, după prezentarea dovezii plăţii caietului de sarcini.
Denumirea şi adresa compartimentului din cadrul Primăriei Comunei Vama Buzăului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul de Urbanism, Autorizare Construcţii, Investiţii, Achiziţii Publice, Primăria Comunei Vama Buzăului, sat Vama Buzăului, nr. 425, judeţul Braşov.
Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar: 50 lei/exemplar, ce se achită numerar la Casieria Primăriei Comunei Vama Buzăului.
Data limită privind solicitarea clarificărilor 02.09.2021, ora 16:00. Data limită de depunere a ofertelor: 13.09.2021, ora 16:00.
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Vama Buzăului, sat Vama Buzăului, nr. 425, judeţul Braşov, registratură.
Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.
Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 14.09.2021, ora 11:00, Primăria Comunei Vama Buzăului, sat Vama Buzăului, nr. 425, judeţul Braşov.
Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele de pentru sesizarea instanţei: Secţia de Contencios Administrativ a Tribunalului Braşov, B-dul 15 Noiembrie, nr. 45, Municipiul Braşov, judeţul Braşov, telefon 0268.419.615, fax 0268.418.054, email: trbrasov@just.ro.
Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 16.08.2021.

***

Subscrisa RomInsolv SPRL, administrator judiciar al CONDMAG SA, societate în reorganizare, vinde prin licitaţie publică online, terenul intravilan al debitoarei, de aproximativ 60.000 de mp situat în localitatea Feldioara, DN 13 f.n., Judeţul Braşov.
Terenul înscris în Cartea Funciară Nr. 100087 a localităţii Feldioara (Nr. CF vechi 6902), având numărul cadastral 100087 (Nr. cadastral vechi 220/2) şi numărul topo: 1330/10/2/2 are categoria de folosinţă curţi-construcţii. Proprietatea este liberă de construcţii.
Terenul se vinde prin licitaţie publică online organizată pe site-ul www.fairsolve.com, pornind de la preţul de 856.500 Euro +TVA.
Pentru informaţii suplimentare privind orice aspect legat de licitaţii, vă rugăm să ne contactaţi doar la adresa de e-mail valorificari@rominsolv.ro.

***

Subscrisa RomInsolv SPRL, administrator judiciar al CONDMAG SA, societate în reorganizare, vinde prin licitaţie publică online, următoarele bunuri ale debitoarei:
- teren de aprox. 16.930 mp şi construcţii, Str. Gării Nr. 15, Mediaş (preţul de pornire al licitaţiei pentru această proprietate este de: 917.250 Euro +TVA);
- teren de aprox. 5.974 mp şi construcţii situate în Str. Gloria Nr.10, Mediaş (preţul de pornire al licitaţiei pentru această proprietate este de: 399.000 Euro +TVA);
- teren de aprox. 17.000 mp şi construcţii, Str. Stadionului Nr.187, Mediaş (preţul de pornire al licitaţiei pentru această proprietate este de: 740.702 Euro +TVA);
- teren sport de aprox. 10.776 mp şi construcţii, Str. Topârceanu Nr.15, Mediaş (preţul de pornire al licitaţiei pentru această proprietate este de: 292.500 Euro +TVA).
Licitaţiile individuale organizate pentru bunurile menţionate, vor avea loc pe site-ul www.fairsolve.com.
Pentru informaţii suplimentare privind orice aspect legat de licitaţii, vă rugăm să ne contactaţi doar la adresa de e-mail: valorificari@rominsolv.ro.

***

Subscrisa RomInsolv SPRL, administrator judiciar al CONDMAG SA, societate în reorganizare, vinde prin licitaţie publică online, proprietatea imobiliară a debitoarei situată în Municipiul Braşov, Str. Avram Iancu Nr. 52, Judeţul Braşov constând în teren în suprafaţă de aproximativ 324 m.p., clădire „OFICIU DE CALCUL” D+P+3E, edificată pe acest teren, identificate prin CF vechi nr.12937, CF nou 159008 Braşov şi nr. cadastral 159008, cotă indiviză de 1/6 din părţile de uz comun generale LOT 4, precum şi 1/3 din partea de uz comun generală, terenul având o suprafaţă de aproximativ 15 mp.
Proprietatea se vinde prin licitaţie publică online organizată pe site-ul www.fairsolve.com, pornind de la preţul de 483.750 Euro +TVA.
Pentru informaţii suplimentare privind orice aspect legat de licitaţii, vă rugăm să ne contactaţi doar la adresa de e-mail: valorificari@rominsolv.ro

***

Subscrisa RomInsolv SPRL, administrator judiciar al CONDMAG SA, societate în reorganizare, vinde prin licitaţie publică online, proprietatea imobiliară a debitoarei situată în Municipiul Braşov, Str. Avram Iancu Nr. 52, Judeţul Braşov constând în teren în suprafaţă de aproximativ 257 m.p., clădire „SALĂ ŞEDINŢE/EVENIMENTE” D+P+1E, edificată pe acest teren, cotă indiviză de 1/6 din părţile de uz comun generale LOT 4 şi 1/3 din partea de uz comun generală, terenul având o suprafaţă de aproximativ 15 mp.
Proprietatea se vinde prin licitaţie publică online organizată pe site-ul www.fairsolve.com, pornind de la preţul de 269.250 Euro +TVA.
Pentru informaţii suplimentare privind orice aspect legat de licitaţii, vă rugăm să ne contactaţi doar la adresa de e-mail: valorificari@rominsolv.ro.

***

Subscrisa RomInsolv SPRL, administrator judiciar al CONDMAG SA, societate în reorganizare, vinde prin licitaţie publică online, bunuri ale debitoarei, din categoria echipamente şi utilaje.
Bunurile supuse vânzării se regăsesc în diverse locaţii ale Condmag S.A., iar accesul pentru vizionarea acestora se va face, cu programare în prealabil, în prezenţa reprezentanţilor administratorului judiciar şi/sau a unui reprezentant al Condmag S.A., astfel că este necesară cunoaşterea cu cel puţin 3 (trei) zile înainte a datei şi orei la care se doreşte vizionarea, precum şi a bunului/bunurilor de care persoana în cauză este interesată pentru a i se comunica astfel locaţia.
Vizionarea bunurilor este obligatorie pentru înscrierea la licitaţie.
Bunurile se vând prin licitaţie publică online pe site-ul www.fairsolve.com organizată pentru fiecare bun în parte. Preţurile de pornire a licitaţiilor sunt exprimate în Euro şi nu includ TVA.
Pentru informaţii suplimentare privind orice aspect legat de licitaţii, vă rugăm să ne contactaţi doar la adresa de e-mail: valorificari@rominsolv.ro.

 

+1 -0

Comentarii

nu este nici un comentariu

Adaugă un comentariu

(nu va aparea pe site)
loading

Din aceeași categorie

banner promotionalbanner promotionalbanner promotionalbanner promotionalbanner promotional