Curs BNR

1 EUR = 4.9297 RON

1 USD = 4.6851 RON

1 GBP = 5.7419 RON

1 XAU = 271.1673 RON

1 AED = 1.2756 RON

1 AUD = 3.1935 RON

1 BGN = 2.5205 RON

1 BRL = 0.9036 RON

1 CAD = 3.4860 RON

1 CHF = 5.0142 RON

1 CNY = 0.6670 RON

1 CZK = 0.2023 RON

1 DKK = 0.6629 RON

1 EGP = 0.1907 RON

1 HUF = 1.2044 RON

1 INR = 0.0576 RON

1 JPY = 3.4938 RON

1 KRW = 0.3612 RON

1 MDL = 0.2417 RON

1 MXN = 0.2446 RON

1 NOK = 0.4803 RON

1 NZD = 2.9969 RON

1 PLN = 1.0539 RON

1 RSD = 0.0420 RON

1 RUB = 0.0755 RON

1 SEK = 0.4537 RON

1 TRY = 0.2516 RON

1 UAH = 0.1273 RON

1 XDR = 6.2190 RON

1 ZAR = 0.2705 RON

Editia 7836 - 06 dec 09:02

Licitații - 10 mai 2021

Autor:

Publicat la 10 mai 2021

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Teliu, cu sediul în localitatea Teliu, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 449, judeţul Braşov, telefon 0268/518.316, fax 0268/518.427, email: primariateliu@yahoo.com, cod fiscal 4688710.
2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: spaţiu situat în localitatea Teliu, Str.Tudor Vladimirescu, nr. 449, având suprafaţa de 22,4 mp, cu destinaţia spaţiu comercial şi/sau prestări servicii, aparţinând domeniului public al Comunei Teliu, în conformitate cu O.U.G. nr. 57/03.07.2019 şi Hotărârea Consiliului Local Teliu nr. 25/30.03.2021.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalitaţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitare scrisă de la biroul Achizitii Publice din cadrul Primăriei Teliu, cu sediul în comuna Teliu, Str. Tudor Vladmirescu, nr. 449, judeţul Braşov.
3.2. Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituţiei de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Biroul Achiziţii Publice din cadrul Primăriei Teliu, cu sediul în comuna Teliu, Str. Tudor Vladmirescu, nr. 449, judeţul Braşov.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 10 Lei şi se poate plăti în numerar la Casieria Primăriei Teliu.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 21.05.2021, ora 16.00.
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 31.05.2021, ora 16.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Teliu, comuna Teliu, Str.Tudor Vladimirescu, nr. 449, judeţul Braşov.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar.
5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 02.06.2021, ora 10.00, la sediul Primărie Teliu, comuna Teliu, Str.Tudor Vladimirescu, nr. 449, judeţul Braşov.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Braşov - Secţia Contencios Administrativ, Braşov, B-dul 15 Noiembrie, nr. 45, judeţul Braşov, cod poştal 500097, telefon 0268/419.615, fax 0268/418.054, email: trbrasov@just.ro.
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 07.05.2021. 

+0 -0

Comentarii

nu este nici un comentariu

Adaugă un comentariu

(nu va aparea pe site)
loading

Din aceeași categorie

banner promotionalbanner promotionalbanner promotionalbanner promotional