Curs BNR

1 EUR = 4.9699 RON

1 USD = 4.5984 RON

1 GBP = 5.8083 RON

1 XAU = 303.5750 RON

1 AED = 1.2520 RON

1 AUD = 2.9910 RON

1 BGN = 2.5410 RON

1 BRL = 0.9251 RON

1 CAD = 3.3865 RON

1 CHF = 5.1913 RON

1 CNY = 0.6387 RON

1 CZK = 0.1961 RON

1 DKK = 0.6667 RON

1 EGP = 0.1488 RON

1 HUF = 1.2619 RON

1 INR = 0.0555 RON

1 JPY = 3.0581 RON

1 KRW = 0.3442 RON

1 MDL = 0.2577 RON

1 MXN = 0.2699 RON

1 NOK = 0.4340 RON

1 NZD = 2.8030 RON

1 PLN = 1.1507 RON

1 RSD = 0.0424 RON

1 RUB = 0.0503 RON

1 SEK = 0.4444 RON

1 TRY = 0.1467 RON

1 UAH = 0.1205 RON

1 XDR = 6.0994 RON

1 ZAR = 0.2393 RON

Editia 8133 - 01 mar 10:58

Licitații - 01 septembrie 2023

Autor:

Publicat la 01 sepembrie 2023

Licitații - 01 septembrie 2023

ANUNŢ DE PARTICIPARE
la licitaţia publică pentru închirierea unor bunuri imobile din domeniul public al statului

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă: Administraţia Naţională ”Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Olt, str. Remus Bellu nr.6, Rm. Vâlcea,  judeţul Vâlcea,  cod fiscal RO 23730128; telefon:0250/ 739.881; fax:0250/738.255, e-mail: dispecer@dao.rowater.ro.
2. Informaţii generale privind obiectul şi durata închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: terenuri situate în albia veche a râului Olt, de pe raza judeţului  Braşov, bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea A.N. “APELE ROMÂNE”– Administraţia Bazinală de Apă Olt, în temeiul H.G.183/10.03.2020, poziţia nr. 134 şi O.U.G. 57/03.07.2019, art.332-333.
Închirierea are ca scop, desfăşurarea activităţii de piscicultură,  pe o perioadă de 10 ani, pentru următoarele suprafeţe:
 - 36.691 mp, teren albie veche a râului Olt, mal drept (baltă), Loc. Măieruş, jud Braşov (C.F.nr.100934 – U.A.T. Măieruş);
- 38.174 mp, teren albie veche a râului Olt, mal drept (baltă), Loc. Măieruş, jud Braşov (C.F.nr.100142 – U.A.T. Măieruş).
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:
la cerere de la Serviciul Cadastru şi Patrimoniu din cadrul instituţiei.
3.2. Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituţiei, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciul Cadastru şi Patrimoniu din cadrul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, str. Remus Bellu nr.6, Rm. Vâlcea, judeţul Vâlcea.
3.3 Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ: poate fi achiziţionat în perioada 07.09.2023 - 19.09.2023, de la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt,  Serviciul Cadastru şi Patrimoniu, contravaloarea acestuia fiind de 1.081,88 lei/exemplar şi  se achită la casieria instituţiei pe bază de factură şi chitanţă sau cu ordin de plată în contul RO17 TREZ 6715 0220 1X01 0664, C.U.I. RO 23730128, caz în care persoana interesată, transmite o solicitare pentru obţinerea documentaţiei,  pe adresa de email dispecerat@dao.rowater.ro, în perioada  menţionată mai sus, iar documentaţia se transmite prin email solicitantului, la adresa de email comunicată.
3.4. Data - limită pentru solicitarea clarificărilor: 20.09.2023, ora 16.00.
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data - limită de depunere a ofertelor:
28.09.2023 ora 09.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Administraţia Bazinală de Apă Olt, municipiul Rm. Vâlcea, str. Remus Bellu nr. 6, judeţul Vâlcea.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: într-un singur exemplar original.
5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 28.09.2023 ora 10.30 la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, municipiul Rm. Vâlcea, str. Remus Bellu nr. 6, judeţul Vâlcea.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Secţia de Contencios Administrativ a Tribunalului Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, strada Scuarul Revoluţiei nr.1, judeţul Vâlcea, tel:0250/739120; fax:0250/732207, e-mail: tr.valcea.civil2@just.ro.
Prezentul anunţ apare afişat şi pe site-ul https://www.apeolt.ro/abaolt/anunturi/licitatii/.

***

Primăria Comunei Crizbav, cod fiscal 15141180, cu sediu în Crizbav, str. Principală nr. 141, organizează în data de 21.09.2023 ora 14,00 licitaţia publică cu ofertă în plic închis pentru vânzarea terenului înscris în CF nr. 4361 Crizbav situat în com Crizbav str. Pădurii, în suprafaţă de 167 mp.
Acte solicitate: conform caietului de sarcini, disponibil la sediul instituţiei, în valoare de 100 lei. Licitaţia se va desfăşura la sediul Primăriei.
Fiecare participant poate depune o singură ofertă. Termenul limită de depunere a ofertelor: 21.09.2023 ora 10.
Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 15.09.2023 ora 14.

***

R.I.A.L. S.R.L.  cu sediul în Braşov, str. Al. I. Cuza nr. 29, tel. 0268-418173, fax 0268-471896, e-mail office@rialbv.ro, organizează în data de 11.09.2023, ora 10,00,  licitaţie publică cu strigare pentru închirierea următoarelor spaţii cu altă destinaţie aflate în proprietatea RIAL SRL Braşov.

1. Informaţii privind obiectul închirierii:
1.1. - Judeţul Braşov, str. Lungă nr. 14, ap. 1 – 157,25 mp.
1.2. - Judeţul Braşov, strl Lungă nr. 224 – 187,16 mp.
1.3. - Judeţul Braşov, Bd. Victoriei nr. 4, bl. 41 – 54,57 mp.
1.4. - Judeţul Braşov, str. Traian Grozăvescu nr. 8, ap. 1 – 32,13 mp.

2. Modalităţi de intrare în posesia documentaţiei de atribuire:
2.1. La sediul RIAL SRL Braşov din str. Al. I. Cuza nr. 29, registratură, luni, marţi, miercuri, joi, vineri, între orele 8,30 – 15,30.
2.2. Preţul documentaţiei de atribuire este de 50 lei pe suport hârtie şi gratuit în format electronic. Preţul documentaţiei se achită la casieria RIAL SRL Braşov sau cont RO91 BFER 1960 0003 6727 RO01, deschis la TECHVENTURES BANK, Suc. Brasov .

3. Informaţii privind ofertele:
3.1. Data limită pentru depunerea ofertelor este 08.09.2023, ora 15,30.
3.2. Ofertele se depun la registratura RIAL SRL Braşov din str. Al. I. Cuza nr. 29.
3.3. Şedinţa publică de licitaţie se va desfăşura la sediul RIAL SRL Braşov din str. Al. I. Cuza nr. 29 în data de 11.09.2023, ora 10,00.

4. Soluţionarea litigiilor este de competenţa Tribunalului Braşov.

5. Termenul de contestaţie este de 5 zile de la data licitaţiei.

6. Anunţul de licitaţie a fost trimis spre publicare în data de 31.08.2023. 

+0 -0

Comentarii

nu este nici un comentariu

Adaugă un comentariu

(nu va aparea pe site)
loading

Din aceeași categorie