Curs BNR

1 EUR = 4.9763 RON

1 USD = 4.6625 RON

1 GBP = 5.8158 RON

1 XAU = 356.8680 RON

1 AED = 1.2695 RON

1 AUD = 3.0043 RON

1 BGN = 2.5443 RON

1 BRL = 0.8909 RON

1 CAD = 3.3895 RON

1 CHF = 5.1291 RON

1 CNY = 0.6441 RON

1 CZK = 0.1968 RON

1 DKK = 0.6670 RON

1 EGP = 0.0960 RON

1 HUF = 1.2637 RON

1 INR = 0.0558 RON

1 JPY = 3.0201 RON

1 KRW = 0.3392 RON

1 MDL = 0.2616 RON

1 MXN = 0.2750 RON

1 NOK = 0.4235 RON

1 NZD = 2.7635 RON

1 PLN = 1.1489 RON

1 RSD = 0.0425 RON

1 RUB = 0.0495 RON

1 SEK = 0.4281 RON

1 TRY = 0.1436 RON

1 UAH = 0.1177 RON

1 XDR = 6.1402 RON

1 ZAR = 0.2449 RON

Editia 8166 - 19 apr 14:44

Cardul de Energie: Întrebări şi răspunsuri de la Minister (II)

Autor: Marius BOERIU

Publicat la 15 februarie 2023

Cardul de Energie: Întrebări şi răspunsuri de la Minister (II)

Ministerul Investiţiilor şi Fondurilor Europene a întocmit un ghid cu situaţii speciale ce pot fi întâmpinate la plata cu cardul de energie, anticipând majoritatea problemelor pe care le poate avea populaţia.
Vă prezentăm azi erorile semnalate de beneficiarii cardului şi răspunsurile date de minister, dar şi soluţiile pentru alte situaţii semnalate de titulari.

ERORI
1. Titularul are domiciliul înscris pe cardul de energie care este acelaşi cu domiciliul înscris pe factura de energie. Factura este emisă pe un nume diferit, dar locul de consum este acelaşi. Cum procedăm?
Se va efectua plata prin servicii de mandat poştal pe baza documentelor obişnuite întrucât locul de consum înscris pe card este acelaşi cu locul de consum înscris pe factura de energie.
2.  Titularul cardului de energie are domiciliul înscris pe card diferit de domiciliul înscris pe factura emisă de furnizorul de energie. Factura de energie este emisă pe numele beneficiarului de card.
sau
3. Titularul cardului de energie este persoană diferită de persoana pe numele căreia s-a emis factură de energie. Locul de consum de pe factura de energie este diferit de domiciliul titularului înscris pe cardul de energie. Cum se procedează?
În aceste situaţii, dacă adresa de pe card şi cea de pe factură sunt diferite, nu se poate efectua plata, nefiind îndeplinite condiţiile legale.
Dacă beneficiarul doreşte să efectueze plata la adresa menţionată pe factură, trebuie să îşi clarifice situaţia locativă prin stabilirea reşedinţei la adresa pe care o doreşte şi ulterior va fi realizată verificarea condiţiilor de eligibilitate la noul loc de consum. În funcţie de rezultatele verificărilor se va emite card pentru noul loc de consum, dar plăţile pot fi realizate începând cu tranşa a 2-a.

ALTE SITUAŢII
4. Deşi am primit cardul în care se menţionează adresa de reşedinţă, în fapt locuiesc la adresa de domiciliu şi aş dori să plătesc facturile la domiciliu.
În această situaţie, beneficarul trebuie să meargă la direcţia de evidenţă a persoanelor pentru a solicita încetarea valabilităţii menţiunii de stabilire a reşedinţei. Ulterior stabilirii reşedinţei, vor realiza demersurile de verificare a condiţiilor de eligibilitate cu privire la noul loc de consum. În funcţie de rezultatele verificărilor se va emite card pentru noul loc de consum, dar plăţile pot fi realizate începând cu tranşa a 2-a.
5.  Titularul cardului de energie locuieşte în chirie la o adresă care nu este aceeaşi cu adresa care este înscrisă în cardul de energie şi care este adresa de domiciliu din cartea de identitate. Factura de energie este emisă pentru locul de consum unde locuieşte titularul, dar unde nu şi-a stabilit reşedinţa. Cum procedăm?
Beneficiarul de sprijin trebuie să îşi soluţioneze situaţia locativă, prin stabilirea reşedinţei conform situaţiei de fapt. Ulterior stabilirii reşedinţei la adresa unde locuieşte efectiv cu chirie, vor fi realizate verificările privind îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate la noul loc de consum. În funcţie de rezultatele verificărilor se va emite card pentru noul loc de consum, dar plăţile pot fi realizate începând cu tranşa a 2-a.
6. Titularul cardului de energie are locul de consum înscris pe cardul de energie, iar factura de energie conţine erori cu privire la locul de consum. Factura de energie este emisă pe numele titularului de card/unuia dintre aceştia. Cum se procedează?
Plata prin servicii de mandat poştal poate avea loc pe baza datelor corectate de furnizorul de energie, ulterior unei solicitări din partea beneficiarului în acest sens.

PENTRU CEI CARE STAU LA BLOC
7.  Când şi cum se utilizează certificatul de validare a datoriei? Cine îl eliberează? Ce documente sunt necesare pentru eliberarea certificatului?
Certificatul de validare a datoriilor este documentul justificativ prin care se face dovada datoriilor curente şi restante pe care beneficiarul sprijinului le are la asociaţia de proprietari/locatari pentru furnizarea de energie termică în sistem centralizat.
El se eliberează de către asociaţiile de proprietari/locatari la solicitarea beneficiarului de sprijin, pe baza cardului de energie şi a documentului de identitate al acestuia.
Certificatul de validare a datoriilor se înregistrează într-un registru special prin grija asociaţiei de proprietari/locatari. Nu este transmisibil şi se foloseşte doar de către titularul/titularii cardului de energie pentru a achita datoria faţă de asociaţia de proprietari/locatari pentru consumul de energie termică în sistem centralizat.
8. Cum se pot îndrepta erorile care decurg din neoperarea în evidenţele contabile a datoriei beneficiarului sprijinului faţă de asociaţia de proprietari/furnizorul de energie?
Beneficiarul sprijinului va apela serviciul de Call Center, la numărul 031/9966, care este operaţional prin grija C.N. POŞTA ROMÂNĂ, respectiv pentru a se asigura că a avut loc transferul de bani către furnizorul de energie/asociaţia de proprietari/locatari.
După confirmarea că operaţiunea a avut loc, respectiv că banii au fost viraţi de la C.N. POŞTA ROMÂNĂ către furnizorul de energie/asociaţia de proprietari/locatari, beneficiarul sprijinului va lua legătura cu furnizorul de energie/asociaţia de proprietari/locatari pentru clarificarea situaţiei care a apărut.

PENTRU CEI CARE SE ÎNCĂLZESC CU LEMNE
9. Cum pot deconta facturile pentru cumpărarea lemnelor de foc pe care le-am achitat în numerar?
Facturile pentru lemne de foc care au fost cumpărate începând cu luna august 2022 pot fi decontate în numerar de la poştaşi sau de la oficiile poştale pe baza documentelor doveditoare, respectiv factură şi chitanţă/ordin de plată pentru achitarea acestora/etc. Documentele justificative care însoţesc factura/documentul de plată sunt cardul de energie şi actul de identitate în original.
Dacă facturile/documentele de plată nu mai există se acceptă duplicat după acestea. Duplicatul facturii de energie şi a documentelor de plată se eliberează de către furnizorul de material lemnos.

VALABILITATE
10. Care este valabilitatea cardului de energie? Cât timp pot efectua plăţi cu cardul de energie?
Cardul de energie are valabilitatea asigurată până la 31.12.2023, dar plăţile se pot efectua la oficiile poştale până în data de 27.12.2023.
În baza cardului se pot efectua plăţi în următoarele perioade:
- pentru tranşa I – valoare de 700 lei, în perioada 20.02.2023 – 30.06.2023;
- pentru tranşa II – valoare de 700 lei, în perioada septembrie 2023 – 27.12.2023

VERIFICARE SUMĂ RĂMASĂ
11. Cum pot vizualiza soldul rămas pe card?
Soldul se poate interoga în două modalităţi:
-  prin dovada serviciilor de mandat poştal care are înscris soldul după fiecare plată efectuată de beneficiarul sprijinului, inclusiv în cazul în care plata s-a realizat prin intermediul poştaşului, la domiciliul beneficiarului;
- prin accesarea site-ului C.N. POŞTA ROMÂNĂ pentru afişarea electronică a acestui sold;

GREŞELI LA PLATĂ
12. Cum se îndreaptă eroarea atunci când sunt returnate ordinele de plată pentru beneficiarii ajutorului de sprijin?
Documentul de plată emis eronat se reemite prin grija C.N. POŞTA ROMÂNĂ, iar termenul de 3 zile pentru virarea banilor la furnizorul de energie/asociaţia de proprietari/locatari trebuie respectat.
Erorile bancare sunt îndreptate potrivit normelor bancare în vigoare.

UNDE POŢI SUNA PENTRU NELĂMURIRI
Pentru orice informaţii în legătură cu sprijinul pentru compensarea preţului la energie se poate apela serviciul de Call Center care funcţionează în cadrul C.N. POŞTA ROMÂNĂ, la numărul de telefon 031/9966.
În cadrul Call Center-ului se pot obţine informaţii referitoare la:
- Calitatea de beneficiar de sprijin;
- Emiterea, distribuirea şi valabilitatea cardului de energie;
- Numărul şi situaţia veniturilor pentru colocatarii cu care locuieşte beneficiarul de sprijin;
- Situaţia colocatarilor care se află la aceeaşi adresă de domiciliu cu beneficiarul ajutorului de sprijin;
- Ce trebuie să facă beneficiarul în situaţia în care cardul este pierdut/deteriorat;
- Modalitatea de plată a facturilor la energie şi a decontării lemnelor pentru foc.
De la 1 februarie, cardurile au început să ajungă la beneficiari, iar din 20 februarie se vor putea efectua plăţile pentru facturile curente şi restante (la Poştă sau direct la factorul poştal).
Potenţialii beneficiari vor fi înştiinţaţi dacă s-au descoperit situaţii care îi fac neeligibili. În acest caz, ei pot suna la 0319966, numărul de call center-ul pentru care Poşta a mobilizat peste 50 de angajaţi, unde vor primi informaţii suplimentare şi vor fi îndrumaţi, dacă situaţia poate fi corectată.

CARE SUNT OBLIGAŢIILE OFICIANŢILOR POŞTALI
Obligaţiile oficianţilor poştali la efectuarea unei plăţi prin servicii de mandat poştal sunt următoarele:
- să verifice valabilitatea cardului de energie prin citirea codului de bare înscris pe cardul de energie;
- să verifice identitatea beneficiarului de sprijin prin confruntarea datelor de identificare înscrise pe card cu datele de identificare din cartea/buletinul de identitate. Dacă sunt mai mulţi beneficiari înscrişi pe card este suficientă verificarea unuia singur dintre aceştia, respectiv a beneficiarului care efectuează plata prin servicii de mandat poştal;
- să verifice corelarea informaţiilor din cardul de energie cu factura emisă de furnizorul de energie mai ales în ceea ce priveşte corelarea datelor cu locul de consum.
- să completeze dovada serviciilor de mandat poştal şi să o înmâneze beneficiarului de sprijin;
- să predea pentru operare la oficiul poştal sau după caz să opereze plata prin servicii de mandat poştal, respectiv să transfere banii în termen de 3 zile la furnizorul de energie/asociaţia de proprietari/locatari;
- să se asigure de păstrarea şi arhivarea electronică a documentelor justificative în baza cărora s-au efectuat plăţile prin servicii de mandat poştal: facturi, chitanţe, ordine de plată, avize de însoţire a mărfii etc...

+7 -7

Comentarii

'Bauer Elisabeta '

2024-02-16 10:14:07


'Buna,a expirat C.I sí ám schimbat adresa, CE trebuie sa fac? '

'Gizella '

2024-02-09 13:28:49


'Bună ziua. Vă rog,al doilea card a fost emis pe 10 ianuarie și nici după o lună nu a ajuns la poștă. Se termină valabilitatea și nu pot plati facturile. Vă rog să verificați.\n'

'Lungu Angelica'

2024-02-02 12:02:29


'Buna ziua, daca factura este mai mare decat suma ramasa pe card cum pot plati??\n'

'Savu irina'

2024-02-01 13:34:15


'Bună ziua cardul de energie m ia ajuns anu trecut prin octombrie și nici acum nui în carcat unde trebuie sa mierg cei de la posta a zis sa sun la col senteru și nu răspunde nimeni acolo unde pot sa sun merge azi 01_01_1969'

'Savu irina'

2024-02-01 13:29:46


'Bună ziua mia venit cardul energetic mai tirziu prin octombrie și nici acum nui în cărcați azi 01_02_2024 și col senteru0319966 nu răspunde cei de făcut unde trebuie sa merg la posta m iau zis sa sun la col senteru ei nu pot sa facă nimic'

'iulia'

2024-01-26 17:43:17


'Buna ziua! Cum procedez daca factura este mai mare decat suma ramasa pe card. '

'Viorica '

2024-01-22 11:48:46


'Cardul de energie prima transa ,a fost blocat pe motiv ca ,mi-am schimbat domiciliu de la bloc la casă, făcand o cerere la posta .Va întreb,ori la boc ,ori la casă pensia a rămas aceiasi 1125 lei .Lemnele si gazul sunt din ce în ce mai scumpe.Ce fel de ajutor da guvernul dacă și din acest puțin îl anulează pt un motiv banal.... ???'

'Ionela'

2024-01-19 12:32:22


'Dacă factura este mai mare decât suma rămasă pe card mai pot plăti?\n'

'Livia'

2024-01-04 12:37:45


'Bună ziua. Dacă factura este mai mare decat suma rămas pe card cum pot plăti? Mulțumesc. '

'filca anica'

2023-12-27 08:12:43


'cum pot proceda daca soldul e mai mic decat valoarea facturata? multumesc.\n\n'

'Stancu Eugenia'

2023-12-21 09:36:45


'Am incercat sa decontez cu cardul de energie o factura la brichete de cărbune, și mi s-au spus de la of. Poștal că acestea nu intra in categoria mijloace de încălzire, deși în adresa ce însoțea cardul de energie se specifica și alte mijloace de încălzire. Vreau să știu dacă este corect.'

'Luca Dorin'

2023-12-20 07:22:58


'Buna ziua! Ce facem cu suma ramasa pe card, daca factura este mai mare? De ce nu se poate plati parțial?'

'Maria Anca Boarna'

2023-12-09 20:02:59


'Am pierdut cardul de energie.Am scos alt card.Nu am putut folosi bsnii.De ce mi sau retras banii? Nu cred ca este corect.'

'Tismanaru doru'

2023-12-07 17:19:18


'Daca proprietarul a primit cardul de energie eu locuin la aceeași adresă avand pensie pe caz de boala de ce nu am primit va multumesc'

'Suciu Dorina'

2023-11-29 15:46:09


'Am lucrat câteva luni și am trecut peste 2000 RON și am avut cardul de energie blocat Nu mai lucrez aș putea să deblochez cardul?'

'Dumitriu Elena '

2023-11-23 11:43:03


'Bună ziua, cardul de energie imi este blocat. Va rog sa imi spuneti unde ma pot adresa pentru a afla motivul blocarii.\nMultumesc! Astept cu inters răspunsul dumneavoastră. '

'Popescu Mirela '

2023-11-17 10:15:17


'Bună ziua, Vă rog mult îmi puteți spune dacă pot primi un duplicat al cardului energetic?am probleme grave de sănătate am trecut prin multe și efectiv nu știu unde l am pierdut.multumesc frumos.'

'Panait marinel '

2023-11-12 15:29:43


'Buna ziua suntem 2 persoane tata și eu cu cardul de energie electrică îl pot folosi și eu dacă tata plătește curent electric,să i-au lemne, că am înțeles că nu se poate,decît o persoană poate. Să-l folosească din casă așa este?'

'Zamfir Maria '

2023-11-03 04:53:42


'Bună ziua\nAm fost respinsa de pe lista beneficiarilor eligibili cu toate ca eu ma încadrez pana în 2000 leide persoana am trimis mail de o luna de zile la cardenergie@posta-romana.ro dar este blocat cu lacăt rosu \nCe se întâmplă???? '

'Ulmeanu Vlad Stefania'

2023-10-27 08:13:48


'Nu a fost încărcat cardul de energie transa a 2 a cum pot afla amănunte k\n'

'Mihoc Lucia'

2023-10-16 14:22:34


'Am vrut sa platesc facturile la gaz si curent si am sold insuficient!Asta inseamna ca nu am primit a doua transa.Pot sa aflu de ce?'

'Metzler Constantin'

2023-10-11 09:18:55


'De ce nu sunt incluse si buteliile de gaz butan in lista ?'

'Ionel stanica '

2023-10-02 07:01:56


'De ce nu sa alimentat cardul cu transa 2'

'Ana bartenschlager '

2023-09-20 01:54:58


'Va rog sa ma ajutați,,,eu și mama mea avem card de energie amîndoua ia este alt nume eu alt stam în camere diferite în casă foc trebuie făcut și la ia și la mine Piț folosi cardurile amîndoua? Sau nu se poate va rog Dați-mi un răspuns,,,mulțumesc frumos '

'Dunca Ioan'

2023-09-19 14:13:57


'Bună ziua am a nelămurire legata de cardul de curent noi eu și soțul suntem în pensie soțul din ianuarie și eu din martie și nu depășim suma de 40.000 dar nu am primit acest card va mulțumesc anticipat sunt soția am scris în numele soțului mulțumesc '

'Coste Maria'

2023-09-12 16:04:32


'Nu am primit transa a doua pe card'

'Gabriela Macovei '

2023-08-28 16:35:06


'Am pierdut cardul de energie. Sunt persoana eligibila. Unde ma pot adresa pentru eliberarea unui duplicat. Menționez ca nu am plătit nimic de pe card. Mulțumesc '

'Cirstea Elena'

2023-08-22 09:03:26


'VA ROG SA MA AJUTATI SA OBTIN UN DUPLICAT DUPA CARDUL DE ENERGIE TERMICA DEOARECE ORIGINALUL L AM PIERDUT SI NU MI MAI POT PLATI FACTURILE DIN SEPTEMBRIE Telefon 0754273444..Multumesc!!'

'Onigas Marouta'

2023-08-20 08:21:37


'Mama mea, 84 ani,a primit de trei ori, cardul cu adresa greșită unde nu a locuit niciodată, nr.de pe card 58/ corect 48,a fost returnate de pentru corectare și de fiecare data a venit la același număr.Ultimul card a fost reținut la poștă din 23.06.2023 până în 15.08.2023 fără să mai fie anunțată, pe motiv că iarăși este nr.gresit.\nCum trebuie să procedăm pentru a intra în posesia cardului cu adresa corectă?\n'

'ARHIRE IONELA'

2023-08-17 08:49:42


'Buna ziua!\nbunica mea si-a schimbat actul de identitate. conform contractului de vanzare-cumparare sta la APartament 2. Cardul de energie e cu AP 4. ii sunt respinse toate platile. cum putem schimbat cardul?\nMultumesc!'

'Zoe Cristina '

2023-08-16 20:22:26


'Am pierdut cardul de energie fără a folosi acea suma de pe el cum pot primi altul în loc'

'Circei Romeo '

2023-06-26 14:24:56


'Bună ziua, eu am 10 copii și am primit doua carduri de energie cu numele noastre pe ele,aș avea o întrebare,,anandoua șut încărcate a câte 700 lei?'

'Danu '

2023-06-21 12:32:56


'Bună ziua. Mama mea Crăciunescu Amalia în vârstă de 78 ani cu domiciliul în Brașov a pierdut cardul de energie. Am sunat în centrala la București iar doamna din centrala a spus sa mergem la poșta de unde aparține sa completeze un document, apoi trebuie plătit suma de 9 lei și va primi un alt card prin poșta. Doamna de la poștă aspus ca nu ne poate ajuta pentru pentru ca nu este procedura pentru acest caz. Unde trebuie sa mergem și ce trebuie făcut ca să poată obține un alt card. Vă mulțumesc.\n\n\n\n\n'

'Olivia-Rozalia Necula'

2023-05-31 09:43:22


'Mai am pe card doar 50 Ron și factura este 134,71 și nu acceptă plata parțială.Ce se poate face?'

'Aurica Cimpean '

2023-05-05 11:03:26


'Afostemis cardul la dresa veche ,adresa noua ,vam trimis cerere si copie dupa CI cu adresa noua,dar ati emis cadul tot pe adresa veche.cerere, cupon si CI cu adresa nou ,dar pe voi nu va duce capul.este luna Mai si va laudati cat de eficienti sunteti!! Incercati sa va faceti treaba ,precum salariile pe care vi le mariti cu nerusinare.Asteot incontinuare cardul???????????? .'

'Maris'

2023-04-28 14:24:39


'Buna ziua, am introdus online, prin \"Compensare energie\", toate datele, corect, pentru a efectua plata cu cardul de energie, dar am gresit adresa de email pe care trebuie sa primesc confirmarea, adica am omis o litera. Ce am de facut? Multumesc.\n'

'pintilie viorica'

2023-04-24 15:21:35


'factura de energie este mai mare decat soldul ramas pe cardul de energie,si-mi respinge cererea pentru ca plata se face partial,nu inteleg de ce nu pot plati cu suma de pe card iar diferenta sa o fac normal'

'Ciocanel Maricica Marițica'

2023-04-22 14:30:01


'Sant pensionara ,1610leipensia ,vaduva ,aceuasi adresa nu am schimbat niciodata domiciliul,nu am primit card de energie'

'Gabroveanu Ion'

2023-04-13 09:55:05


'Nu am primit card pentru ca o vecina nu a schimbat buletinu si apare pe adresa noastra .Va rog sa verificati.Multumesc'

'moldovan carmen camelia'

2023-04-05 17:46:11


'ce se intampla cu decontarea banilor pentru bricheti de foc.Am depus factura la posta de l luna si nu am primit nici un raspuns.Va multumesc'

'Gabriela'

2023-04-02 15:15:21


'Buna ziua ! Cum pot verifica dacă primesc cardul pentru energie ?'

'Dan'

2023-03-31 22:54:11


'O matusa de a mea ,in varsta de 84 de ani,bolnava,a primit cardul de energie,dar adresa de pe card a fost tiparita gresit(ea sta la sc.3 ,pe card este sc.4)In acest caz ce pot face?Multumesc.\n\n'

'Bobic Paraschiva '

2023-03-28 18:28:54


'Bună seara!locuim in curte cu soacra și lumina e pe numele fiului său putem plati lumina cu cardul dinsei?'

'Valerica lapteacru'

2023-03-18 17:07:26


'Buna ziua eu stau în curte cu soacra mea și am casă ridicată în curte la soacra mea și am lumină de la soacră pot plati lumina dacă e pe numele soacrei cu cardul de energie al meu că eu plătesc cu soacra lumina jumate ea jumate eu va mulțumesc\n'

'CAMPAN'

2023-03-10 15:45:55


'Buna ziua,\n cum pot verifica daca mama mea primeste card ?'

'Maria matache'

2023-03-10 14:59:31


'Bunå ziua\nMama mea a fost trecutå la adreså gresitå, la care nu a locuit niciodatå. \nCorect : 2B \ngresit: 23\nCum se procedeazå acum ptr indreptarea greselii\nMultumesc anticipat\n'

'Marcu Florentina'

2023-03-08 09:28:07


'Dacă valoarea facturii este mai mare decât valoarea cardului de energie cum se procedează?'

'Bortun '

2023-03-04 18:21:15


'Dacă un beneficiar nu este eligibil și a efectuat plata ce se întâmplă.Sunt doua carduri la același loc de consum și se folosesc amândouă. Se virează banii'

'rada maria viorica'

2023-03-01 11:31:43


'buna ziua, dupa plata online a primei transe de caldura la asociatia de locatari, soldul ramas este mai mic cu 50 de lei decat urmatoarea plata de caldura, ce trece asociatia de locatari pe Cerificatul de validare a datoriei, suma datoriei intreaga, s-au suma soldului ramas ? multumesc'

'Angelica'

2023-02-24 15:51:54


'Dacă valoarea facturii este mai mare decât valoarea cardului de energie cum se procedează?'

'Cozma Mioara'

2023-02-19 09:48:19


'Daca un beneficiar al cardului, este eligibil, dar, la locul de consum impreuna cu sotul depaseste suma de 2000 lei, cum se procedeaza in aceasta situatie.'

Adaugă un comentariu

(nu va aparea pe site)
loading

Din aceeași categorie