Curs BNR

1 EUR = 4.9769 RON

1 USD = 4.5843 RON

1 GBP = 5.8121 RON

1 XAU = 299.1390 RON

1 AED = 1.2481 RON

1 AUD = 3.0185 RON

1 BGN = 2.5446 RON

1 BRL = 0.9283 RON

1 CAD = 3.4069 RON

1 CHF = 5.2243 RON

1 CNY = 0.6375 RON

1 CZK = 0.1966 RON

1 DKK = 0.6677 RON

1 EGP = 0.1484 RON

1 HUF = 1.2859 RON

1 INR = 0.0553 RON

1 JPY = 3.0530 RON

1 KRW = 0.3459 RON

1 MDL = 0.2573 RON

1 MXN = 0.2692 RON

1 NOK = 0.4391 RON

1 NZD = 2.8468 RON

1 PLN = 1.1535 RON

1 RSD = 0.0425 RON

1 RUB = 0.0492 RON

1 SEK = 0.4454 RON

1 TRY = 0.1473 RON

1 UAH = 0.1192 RON

1 XDR = 6.0921 RON

1 ZAR = 0.2420 RON

Editia 8128 - 23 feb 11:00

Anunţuri de participare - 10 iulie 2023

Autor:

Publicat la 10 iulie 2023

Anunţuri de participare - 10 iulie 2023

ANUNŢ DE PARTICIPARE
la licitaţia publică cu ofertă în plic închis din data de 02.08.2023


1. Informaţii generale: Administraţia Naţională „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Olt, str. Remus Bellu nr.6, Rm. Vâlcea,  judeţul Vâlcea,  cod fiscal RO 23730128; telefon: 0250/739.881; fax: 0250/738.255.
2. Obiectul si durata închirierii: închiriere suprafaţă de teren albie râu Olt (albie veche) pentru o durată de 5 ani.
3. Condiţiile de participare: sunt precizate la punctul 8 din caietul de sarcini.
La licitaţie poate participa orice persoană fizică sau juridică de drept privat, română sau străină, care depune o singură ofertă, cumpără caietul de sarcini şi constituie garanţia de participare.
4. Cuantumul garanţiei de participare: 10% din valoarea minimă a chiriei anuale, constituită cu ordin de plată în contul RO86 TREZ 6715 005X XX00 3809, C.U.I. 18264803  sau prin scrisoare de garanţie bancară în favoarea Administraţiei Bazinale de Apă Olt Rm. Vâlcea.
5. Descrierea succintă a bunului imobil ce urmează a fi închiriat: terenuri situate în albia râului Olt (albia veche), mal stâng (Balta Cişmaş 1 şi Balta Cişmaş 2), de pe raza judeţelor  Braşov şi Covasna, bunuri imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea A.N. „APELE ROMÂNE”– Administraţia Bazinală de Apă Olt, pentru desfăşurarea activităţii de acvacultură în ape dulci, conform H.G. 183/10.03.2020, H.G. 20/11.01.2023, poziţia nr. 137^14, 137^15  şi O.U.G. 57/03.07.2019, art.332-333.
6. Licitaţia va avea loc în data de 02.08.2023 pentru următoarele suprafeţe de teren albie râu  Olt (albie veche):
- 23.437 mp, teren albie râu Olt, mal stâng (Balta Cişmaş 1) - (albie veche), Loc. Bod, Jud. Braşov (C.F. nr. 107917 – U.A.T. Bod);
- 51.962 mp, teren albie râu Olt, mal stâng (Balta Cişmaş 1) - (albie veche), Loc. Vâlcele, Jud. Covasna (C.F. nr. 28609 – U.A.T. Vâlcele);
- 12.835 mp, teren albie râu Olt, mal stâng (Balta Cişmaş 1) - (albie veche), Loc. Hărman, Jud. Braşov (C.F. nr. 114269 – U.A.T. Hărman)
- 19.739 mp, teren albie râu Olt, mal stâng (Balta Cişmaş 1) - (albie veche), Loc. Sânpetru, Jud. Braşov (C.F. nr. 117892 – U.A.T. Sânpetru)
- 60.546 mp, teren albie râu Olt, mal stâng (Balta Cişmaş 2) - (albie veche), Loc. Bod, Jud. Braşov, (C.F. nr. 107922 – U.A.T. Bod  )
7. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: oferta se depune într-un singur exemplar original.
8. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 25.07.03.2023, ora 16.00.
9. Data, locul şi ora limitã de primire a ofertelor: 02.08.2023, până la ora 10.00, la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea.
10. Data şi locul deschiderii acestora: 02.08.2023, începand cu ora 11.30, la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea.
11. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: oferta se depune într-un singur exemplar original.
12. Modul de obţinere a caietului de sarcini: poate fi achiziţionat în perioada 12.07.2023 -  24.07.2023, de la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt,  Serviciul Cadastru şi Patrimoniu, contravaloarea acestuia fiind de 1.081,88 lei/exemplar, se achită la casieria instituţiei pe bază de factură şi chitanţă sau cu ordin de plată în contul RO17 TREZ 6715 0220 1X01 0664, C.U.I. RO 23730128.
Soluţionarea litigiilor apărute în legatură cu atribuirea, închirierea, executarea, modificarea şi încetarea contractului de închiriere a bunurilor proprietate publică, precum şi a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor legislaţiei privind contenciosul administrativ.
    Prezentul anunţ apare afişat şi pe site-ul https://olt.rowater.ro/anunturi/licitatii/.

 

***

ANUNŢ DE PARTICIPARE
la licitaţia publică cu ofertă în plic închis din data de 03.08.2023


1. Informaţii generale: Administraţia Naţională „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Olt, str. Remus Bellu nr.6, Rm. Vâlcea,  judeţul Vâlcea,  cod fiscal RO 23730128; telefon:0250/ 739.881; fax:0250/738.255.
2. Obiectul si durata închirierii: închiriere suprafeţe de teren situate în albii minore pentru o durată de 2 ani.
3. Condiţiile de participare: sunt precizate la punctul 8 din caietul de sarcini.
La licitaţie poate participa orice persoană fizică sau juridică de drept privat, română sau străină, care depune o singură ofertă, cumpără caietul de sarcini şi constituie garanţia de participare.
4. Cuantumul garanţiei de participare: 10% din valoarea minimă a chiriei anuale, constituită cu ordin de plată în contul RO86 TREZ 6715 005X XX00 3809, C.U.I. 18264803  sau prin scrisoare de garanţie bancară în favoarea Administraţiei Bazinale de Apă Olt Rm. Vâlcea.
5. Descrierea succintă a bunului imobil ce urmează a fi închiriat: terenuri situate în albia minoră a râului Olt pe raza judeţului Braşov, bunuri imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea A.N. „APELE ROMÂNE”– Administraţia Bazinală de Apă Olt, pentru înlăturarea materialului aluvionar care a contribuit la colmatarea albiei minore, conform H.G. 183/10.03.2020, H.G. 483/21.04.2023, poziţia nr. 137^10, H.G. 781/10.09.2020 poziţia nr. 137^3  şi O.U.G. 57/03.07.2019, art. 332-333.
6. Licitaţia va avea loc în data de 03.08.2023 pentru următoarele suprafeţe de teren situate în albia minoră a râului Olt:
- 3.600 mp, teren albie minoră a râului Olt, Loc. Hărman, jud Braşov (C.F. nr. 110758 – U.A.T. Hărman);
- 12.600 mp, teren albie minoră a râului Olt, Loc. Racoş, jud Braşov (C.F. nr. 100793 – U.A.T. Racoş).
7. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: oferta se depune într-un singur exemplar original.
8. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 26.07.2023, ora 16.00.
9. Data, locul şi ora limitã de primire a ofertelor: 03.08.2023, până la ora 10.00, la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea.
10. Data şi locul deschiderii acestora: 03.08.2023, începand cu ora 11.30, la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea.
11. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: oferta se depune într-un singur exemplar original.
12. Modul de obţinere a caietului de sarcini: poate fi achiziţionat în perioada 12.07.2023 -  25.07.2023, de la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt,  Serviciul Cadastru şi Patrimoniu, contravaloarea acestuia fiind de 1.081,88 lei/exemplar, se achită la casieria instituţiei pe bază de factură şi chitanţă sau cu ordin de plată în contul RO17 TREZ 6715 0220 1X01 0664, C.U.I. RO 23730128.
Soluţionarea litigiilor apărute în legatură cu atribuirea, închirierea, executarea, modificarea şi încetarea contractului de închiriere a bunurilor proprietate publică, precum şi a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor legislaţiei privind contenciosul administrativ.
    Prezentul anunţ apare afişat şi pe site-ul https://www.olt.rowater.ro/anunturi/licitatii/.


 

+0 -0

Comentarii

nu este nici un comentariu

Adaugă un comentariu

(nu va aparea pe site)
loading

Din aceeași categorie