Curs BNR

1 EUR = 4.9758 RON

1 USD = 4.6712 RON

1 GBP = 5.7677 RON

1 XAU = 354.4765 RON

1 AED = 1.2719 RON

1 AUD = 3.0068 RON

1 BGN = 2.5441 RON

1 BRL = 0.8970 RON

1 CAD = 3.4040 RON

1 CHF = 5.1247 RON

1 CNY = 0.6449 RON

1 CZK = 0.1969 RON

1 DKK = 0.6669 RON

1 EGP = 0.0971 RON

1 HUF = 1.2603 RON

1 INR = 0.0560 RON

1 JPY = 3.0182 RON

1 KRW = 0.3387 RON

1 MDL = 0.2597 RON

1 MXN = 0.2740 RON

1 NOK = 0.4241 RON

1 NZD = 2.7592 RON

1 PLN = 1.1519 RON

1 RSD = 0.0425 RON

1 RUB = 0.0500 RON

1 SEK = 0.4281 RON

1 TRY = 0.1433 RON

1 UAH = 0.1174 RON

1 XDR = 6.1419 RON

1 ZAR = 0.2447 RON

Editia 8168 - 23 apr 00:53

Anunţ privind procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi – Municipiul Braşov - 11 martie 2024

Autor:

Publicat la 11 martie 2024

Anunţ privind procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi – Municipiul Braşov - 11 martie 2024

Anunţ privind procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi, în conformitate cu prevederile art. 14.2 din Legea nr. 38 /2003 privind transportul în regim de  taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 17 -18 din Odinul nr. 356 /2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38 /2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere şi Capitolului III din Regulamentul privind organizarea şi executarea serviciului de transport în regim de taxi şi de transport în regim de  închiriere, în Municipiul Braşov, aprobat prin H.C.L. nr. 159 /2008, republicată;
A. Autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei Municipiului Braşov anunţă public demararea procedurii de atribuire a unui număr de 31 autorizaţii taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi, astfel:
- 30 de autorizaţii taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi cu numerele de ordine : 1, 2, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 35, 38, 40, 41, 47, 48, 50, 53, 61, 65, 66, 67, 70 ;
- 1 autorizaţie taxi cu numărul de ordine 71, pentru un  autovehicul adaptat  transportului persoanelor cu dizabilităţi care utilizează fotoliu rulant, solicitat prin intermediul dispeceratelor, conform regulamentului.
B. Data limită până la care pot fi depuse cererile de înscriere pentru participare la procedură - la Primăria Municipiului Braşov, Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni - este de 15.05.2024.
C. Solicitanţii cuprinşi în listele aşteptare sunt următorii: 77 BIG SRL, AXE CRIS SRL, BELLA SPEED TRIF SRL, BFA TRANS SRL, CANOSSA SRL, CATIN TRANSERV SRL, COMINDAL SRL, DUM TAXI SRL, FIZ IMPEX SRL, FRIŢULESCU SRL, HAGE DORIANOSS SRL, LELIOARA PREST SRL, M.B.M. COMTRANS SRL, MAXIM TRANS SRL, OLTIŢA COM SRL, ORTENZIA LUX SRL, RACHETA TAX SRL, RITATOF SRL, STEFIN HORAT SRL, TRANS MARASIM SRL, VILMA SRL, CAT EXECUTIVE AFFAIRES SRL, AVE TAXI SRL, DARISMART SPRINT SRL, Căpăţînă Dragoş Lucian IF. C'.
În condiţiile în care numărul de autorizaţii taxi stabilit a se atribui după prima procedură, la care participă doar transportatorii autorizaţi înscrişi în lista de aşteptare, nu se epuizează, procedura va fi reluată cu transportatorii autorizaţi înscrişi pentru o nouă procedură.  Transportatorii autorizaţi care nu au îndeplinit punctajul necesar pentru atribuirea unei autorizaţii taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi se consideră înscrişi de drept, la cererea lor, în procedura de atribuire a următoarelor autorizaţii taxi disponibile. Procedura a doua se va desfăşura în aceeaşi zi, după finalizarea primei proceduri.
D. (1) Un transportator autorizat poate participa la procedura de atribuire a unei autorizaţii taxi numai dacă depune la autoritatea de autorizare o documentaţie ce trebuie să conţină:  
a) cerere de participare la procedura de atribuire;  
b) declaraţia pe propria răspundere că deţine autorizaţie de transport valabilă; c) declaraţia pe propria răspundere că deţine sau va deţine, în termen de maximum 6 luni, autovehicule,  pe tipuri, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, cu  precizarea criteriilor de departajare pe care le îndeplineşte fiecare pentru obţinerea punctajelor;  d) declaraţie pe proprie răspundere că deţine sau va deţine autovehicul de culoare albă integral şi că vechimea acestuia nu depăşeşte 5 ani de la data fabricaţiei;  
e) scrisoare de garanţie în cuantum de 5% din valoarea cu care va fi achiziţionat fiecare autovehicul, pentru fiecare dintre acestea, în cazul în care transportatorul autorizat nu deţine autovehiculele necesare la data depunerii declaraţiei prevazute la lit. b).
(2)  Dosarele întocmite conform alin. (1)  vor fi depuse la Primăria Municipiului Braşov –Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.
E. Data anunţării rezultatului atribuirii: 24.05.2024. F. Data limită de depunere a contestaţiilor: 10.06.2024. Deciziile Primarului privind rezolvarea contestaţiilor se vor elabora şi trimite contestatorilor în termen de maxim 10 zile de la primirea acestora. Decizia Primarului poate fi atacată în contenciosul administrativ în termenele legale prevăzute.
G. Data la care va fi demarată Procedura de eliberare a autorizaţiilor taxi 20.06.2024.
(1) Autorizaţia taxi se eliberează de autoritatea de autorizare pe baza unei documentaţii şi a îndeplinirii unor condiţii cumulative.
(2) Documentaţia trebuie să conţină următoarele:  
a) copie a autorizaţiei de transport;  
b) copie a certificatului de înmatriculare şi a cărţii de identitate a autovehiculului deţinut în proprietate sau copie a certificatului de înmatriculare, a cărţii de identitate şi a contractului de leasing pentru autovehiculului deţinut în temeiul unui contract de leasing;  
c) copie a certificatului de agreare valabil, pentru autovehiculele care efectuează transport în regim de taxi, autovehicule dotate cu dispozitiv de plată prin intermediul cardului bancar, dotare  specificată în certificatul de agreare;  
d) certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că transportatorul autorizat nu are datorii la bugetul local  şi  în  care  să  figureze  autovehiculul  pentru  care  se  eliberează  autorizaţia  taxi  (cu excepţia autovehiculului deţinut în temeiul unui contract de leasing operaţional);
e) declaraţie pe propria răspundere privind dispecerul taxi, prin care transportatorul autorizat va asigura dispecerizarea în cazul transportului de persoane în regim de taxi;
 f) dovada plăţii  tarifului  pentru eliberarea autorizaţiei taxi.  
(3) Condiţiile care trebuie îndeplinite cumulativ sunt următoarele:
a) autovehiculul care este deţinut în proprietate este înmatriculat în judetul Braşov (autovehiculul deţinut în baza unui contract de leasing poate fi înmatriculat în orice judeţ);
d) solicitantul autorizaţiei taxi a asigurat, prin declaraţia pe propria răspundere, că deţine în proprietate sau cu contract de închiriere spaţiul necesar pentru parcarea autovehiculului pe întreaga durată de valabilitate a autorizaţiei taxi;  
(4) Dosarele întocmite conform  alin. (2)  vor fi depuse la Primăria Municipiului Braşov –Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.  
(5) Toate copiile solicitate se autentifică pentru conformitate, de către funcţionarul desemnat al serviciului Centru de Informaţii pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei Municipiului Braşov.
(6) Autorizaţia taxi se eliberează odată cu două ecusoane care au acelaşi termen de valabilitate cu aceasta, cu obligaţia achitării contravalorii acestora.
(7) Autorizaţia taxi se eliberează sub rezerva prezentării în maximum 15 zile a dovezii de fiscalizare a aparatului de taxat. Dacă în termen de 15 zile de la eliberarea autorizaţiei taxi nu se prezintă dovada fiscalizării aparatului de taxat, autorizaţia taxi se retrage, urmând a fi supusă unei noi proceduri de atribuire. Atribuirea autorizaţiei taxi se anulează şi nu se mai eliberează în următoarele cazuri:
a) precizările referitoare la autovehiculul prezentat în declaraţia pe propria răspundere nu corespund cu realitatea, asigurandu-i un punctaj inferior celui obţinut la aplicarea punctajelor pentru criteriile de departajare precizate în declaraţie;
b) în termen de maxim 6 luni de la atribuire transportatorul autorizat nu a putut prezenta documentele autovehiculului pentru care a solicitat atribuirea.
H. Criteriile de departajare şi criterile care se acordă:
a) vechimea autovehiculului de la data fabricaţiei:
- până la 1 an – 10 puncte;
- între 1 şi 2 ani – 8 puncte;
- între 2 şi 3 ani –6 puncte;
- între 3 şi 4 ani –4 puncte;
- între 4 şi 5 ani – 2 puncte;  
b) clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro:
- electric – 40 puncte;
- hibrid  (min. Euro VI) – 35 puncte;
Euro VI –20 puncte;
c)  volumul portbagajului util şi echiparea cu instalaţie pentru aer condiţionat:
- volumul interior; clasa mare (peste 600 l) - 6 puncte;
- clasa medie  (între 300 l – 600 l)  - 5 puncte;
- clasa mica ( sub 300 l) - 3 puncte;
- aer condiţionat – 10 –puncte;
d) vechimea în ani de când transportatorul desfăşoară autorizat activitate de transport:
- se acordă 0,5 puncte pentru fiecare an de activitate, autorizat ( nu mai devreme de anul 2003);
e) gradul de protecţie al pasagerilor:
- peste 6 airbaguri – 8 puncte;
- între 4 şi 6 airbaguri – 6 puncte;
- între 2 şi 3 airbaguri – 4 puncte;
- 1 airbag – 1 punct;
f) Forma de deţinere asupra vehiculelor :
- proprietate – 2 puncte;
- leasing – 1 punct;
g) Posibilitatea asigurării reale a prezenţei autovehiculului în activitate de minimum 8 ore pe zi lucrătoare:
- activitate de peste 8 ore pe zi – 4 puncte;
- activitate de minimum 8 ore pe zi –2 puncte;
h) Dotări suplimentare ale vehiculului:
- dispozitiv GPS monitorizare – 5  puncte;
- perete despărţitor între conducătorul auto şi clienţi – 7 puncte;
- dispozitiv de plată prin intermediul cardului – 5 puncte;
- dispozitiv fix de înregistrare a precizărilor făcute de client –5 puncte;
(5) Elementele prevăzute la alin. (4) lit. c), e) şi h) precum şi culoarea autovehiculului se vor certifica ulterior de R.A.R. prin intermediul certificatului de agreare. În cazul în care aceste date nu sunt identice cu cele prezentate în declaraţia pe proprie răspundere atribuirea autorizaţiei taxi va fi anulată.


 

+2 -0

Comentarii

nu este nici un comentariu

Adaugă un comentariu

(nu va aparea pe site)
loading

Din aceeași categorie