Curs BNR

1 EUR = 4.7218 RON

1 USD = 4.2434 RON

1 GBP = 5.2941 RON

1 XAU = 194.6143 RON

1 AED = 1.1552 RON

1 AUD = 2.9577 RON

1 BGN = 2.4142 RON

1 BRL = 1.1247 RON

1 CAD = 3.2319 RON

1 CHF = 4.2986 RON

1 CNY = 0.6172 RON

1 CZK = 0.1852 RON

1 DKK = 0.6325 RON

1 EGP = 0.2556 RON

1 HUF = 1.4518 RON

1 INR = 0.0615 RON

1 JPY = 3.9255 RON

1 KRW = 0.3591 RON

1 MDL = 0.2415 RON

1 MXN = 0.2225 RON

1 NOK = 0.4901 RON

1 NZD = 2.8374 RON

1 PLN = 1.1104 RON

1 RSD = 0.0401 RON

1 RUB = 0.0673 RON

1 SEK = 0.4492 RON

1 TRY = 0.7418 RON

1 UAH = 0.1664 RON

1 XDR = 5.8479 RON

1 ZAR = 0.3042 RON

Editia 7372 - 15 ian 06:51

Anunţ privind licitaţia publică organizată în vederea închirierii imobilului situat în Braşov, str. George Coşbuc nr. 2 - Clădire Olimpia

Autor:

Publicat la 24 iulie 2015

Anunţ privind licitaţia publică organizată în vederea închirierii imobilului situat în Braşov, str. George Coşbuc nr. 2 - Clădire Olimpia
Judeţul Braşov, prin Consiliul Judeţean Braşov, cu sediul administrativ în B-dul Eroilor nr. 5, municipiul Braşov, judeţul Braşov, CUI 438 4150 telefon: 0268-410.777, fax: 0268-475.576, e-mail: office@judbrasov.ro, persoană de contact: Claudia Crăciun, organizează în data de 17 august 2015, ora 11:00, la sediul Consiliului Judeţean Braşov, licitaţia publică pentru închirierea imobilului situat în Braşov, str. George Coşbuc nr. 2 - Clădire Olimpia.
 
1. Informaţii privind imobilul
Imobilul este reprezentat de baza sportivă şi de agrement Olimpia, compusă din următoarele bunuri imobile:
- teren în suprafaţă de 5.098 mp (5.097,6 mp suprafaţa din CF hârtie), situat în Braşov, str. George Coşbuc nr. 2, judeţul Braşov, aflat în domeniul public al Judeţului Braşov, având numărul cadastral 114694 (numere topografice vechi 4820, 4821, 4841 şi 4842), intabulat în Cartea Funciară nr. 114694 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 11073) a localităţii Municipiul Braşov, cu toate amenajările şi instalaţiile aflate pe acesta;
- imobilul denumit „Clădirea Olimpia”, situat în municipiul Braşov, str. George Coşbuc nr. 2, jud. Braşov, cu regim de înălţime P+E+MP, cu o suprafaţă la sol de 317 mp, aflată în domeniul public al Judeţului Braşov, înscrisă în Cartea Funciară nr. 114694 (provenită din conversia pe hârtie a CF nr. 11073), a localităţii Braşov, identificată la A1.1, sub număr cadastral 114694-C1;
- construcţia magazie, situată în Braşov, str. George Coşbuc nr. 2, judeţul Braşov, aflată în domeniul public al Judeţului Braşov, cu regim de înălţime P, cu o suprafaţă la sol de 93 mp, având număr cadastral 114694-C2, înscrisă la poziţia A1.2 în Cartea Funciară nr. 114694 a localităţii Municipiul Braşov.
Imobilul este clasat ca monument istoric, grupa valorică „B” potrivit Ordinului 2563/2012 al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, iar ofertantul câştigător va fi ţinut să respecte toate obligaţiile ce decurg din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.
Imobilul este scos la licitaţie în vederea închirierii pentru desfăşurarea activităţilor sportive şi de agrement. 
Imobilul teren va putea fi utilizat exclusiv în scopul desfăşurării de activităţi sportive, sub sancţiunea rezilierii unilaterale a contractului de către Locator.
 
2. Informaţii privind documentaţia de licitaţie
Licitaţia publică se va desfăşura în conformitate cu documentaţia aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 117/18.03.2015, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 237/26.06.2015.
Persoanele interesate să participe la procedura de licitaţie deschisă pot obţine un exemplar al documentaţiei de licitaţie de la Registratura generală a Consiliului Judeţean Braşov, din B-dul Eroilor nr. 5, Municipiul Braşov, Judeţul Braşov, camera 10. 
Contravaloarea documentaţiei de licitaţie este de 100 lei şi se va achita în numerar, la momentul ridicării acesteia.
Orice persoană interesată are dreptul de a solicita clarificări cu privire la documentaţia de licitaţie, printr-o cerere scrisă adresată Direcţiei Juridice şi Relaţii cu Publicul din cadrul Consiliului Judeţean Braşov, care se va depune la Registratura generală a Consiliului Judeţean Braşov, cu cel puţin 12 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor.
Data limită pentru primirea solicitărilor de clarificări referitoare la documentaţia de atribuire este 4 august 2015, ora 16:00.
Direcţia Juridică şi Relaţii cu Publicul din cadrul Consiliului Judeţean Braşov va răspunde la orice clarificare solicitată într-o perioadă de maxim 4 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.
Direcţia Juridică şi Relaţii cu Publicul din cadrul Consiliului Judeţean Braşov va transmite răspunsul la oricare clarificare cu cel puţin 4 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.
 
3. Informaţii privind desfăşurarea licitaţiei publice
Licitaţia publică va avea loc cu plic închis.
Oferta se va depune în două plicuri închise şi sigilate, unul exterior şi unul interior, prin serviciul poştal sau direct la Registratura generală a Consiliului Judeţean Braşov.
Oferta trebuie să fie însoţită de dovada constituirii garanţiei de participare la licitaţie, în cuantum de 10% din chiria minimă anuală pentru imobil de la care se va porni licitaţia, valabilă pentru 90 de zile. Garanţia de participare poate fi constituită prin ordin de plată în contul: RO 33TREZ1315006XXX000169, deschis la Trezoreria Braşov - Judeţul Braşov CUI 4384150, sau prin scrisoare de garanţie bancară în favoarea Judeţului Braşov, eliberată de o bancă din România sau, după caz, de o bancă din străinătate.
Termenul limită pentru depunerea ofertelor în vederea înscrierii la licitaţie este 17 august 2015, ora 10.00, la Consiliul Judeţean Braşov cu sediul în Braşov, B-dul Eroilor nr. 5, Judeţul Braşov, Registratură, cam. 10.
Preţul de pornire pentru închirierea Imobilului este următorul: 
- terenul proprietate Judeţul Braşov, în suprafaţă de 5.098 m.p. -  1,2 euro/mp/lună;
- Clădire Olimpia - 7,7 euro/mp/lună, suprafaţa utilă desfăşurată de 780,71 m.p.;
- Magazie - 2,3 euro/mp/lună, suprafaţa de 93 m.p. 
Chiria lunară asumată de către ofertantul declarat câştigător se va achita în lei la cursul de schimb Euro/lei comunicat de către BNR din ziua efectuării plăţii, în contul indicat la Trezoreria Braşov.
Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 17 august 2015, ora 11:00, la sediul Consiliului Judeţean Braşov din Braşov, Str. Nicolae Bălcescu nr. 67, Judeţul Braşov, camera 17.
 
4. Informaţii privind contestarea rezultatului licitaţiei publice
Participanţii la licitaţie pot formula contestaţii împotriva rezultatului licitaţiei care se depun la Registratura generală a Consiliului Judeţean Braşov în termen de 5 (cinci) zile de la data închiderii şedinţei de licitaţie. 
Modul de soluţionare a contestaţiilor este prevăzut în Regulamentul de organizare şi desfăşurare a licitaţiei aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 293/30.07.2014, precum şi în Caietul de sarcini aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 117/18.03.2015, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 237/26.06.2015.
+0 -0

Comentarii

nu este nici un comentariu

Adaugă un comentariu

(nu va aparea pe site)
loading

Din aceeași categorie

banner promotionalbanner promotionalbanner promotional