Curs BNR

1 EUR = 4.9184 RON

1 USD = 4.1486 RON

1 GBP = 5.7813 RON

1 XAU = 241.9139 RON

1 AED = 1.1294 RON

1 AUD = 3.0777 RON

1 BGN = 2.5147 RON

1 BRL = 0.7982 RON

1 CAD = 3.3104 RON

1 CHF = 4.5849 RON

1 CNY = 0.6420 RON

1 CZK = 0.1933 RON

1 DKK = 0.6613 RON

1 EGP = 0.2642 RON

1 HUF = 1.3871 RON

1 INR = 0.0559 RON

1 JPY = 3.7998 RON

1 KRW = 0.3629 RON

1 MDL = 0.2314 RON

1 MXN = 0.2088 RON

1 NOK = 0.4713 RON

1 NZD = 2.9350 RON

1 PLN = 1.0821 RON

1 RSD = 0.0418 RON

1 RUB = 0.0569 RON

1 SEK = 0.4824 RON

1 TRY = 0.4910 RON

1 UAH = 0.1541 RON

1 XDR = 5.9209 RON

1 ZAR = 0.2906 RON

Editia 7509 - 04 aug 16:01

Anunţ de participare - „Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al Judeţului a proiectelor sportive, pentru anul 2021 – Programul Sportul pentru Toţi”

Autor:

Publicat la 06 mai 2021

1. Autoritatea finanţatoare: UAT Judeţul Braşov, cu sediul în municipiul Braşov, judeţul Braşov, B-dul Eroilor nr. 5, cod poştal 500007, telefon +40.268.410.777, fax +40.268.475.576, email: sport@judbrasov.ro.
2. Finanţarea programului: Conform Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 107 din 16.04.2021 privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Braşov pe anul 2021, capitolul 67 Cultură, recreere şi religie, pentru finanţarea “Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al Judeţului a proiectelor sportive, pentru anul 2021 – Programul Sportul pentru Toţi” este prevăzută suma de 400.000 lei.
3. Durata finanţării: 15 noiembrie 2021 reprezintă data limită până la care trebuie finalizate activităţile proiectului, inclusiv plăţile efectuate de beneficiarul finanţării nerambursabile.
4. Obiectul: Conform Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 114 din 16.04.2021, suma de 400.000 lei se va utiliza pentru finanţarea competiţiilor internaţionale şi naţionale care se organizează pe teritoriul judeţului Braşov, valoarea maximă a finanţării nerambursabile acordate pentru un proiect fiind de 60.000 lei pentru competiţii internaţionale şi de 30.000 lei pentru competiţii naţionale.
Un beneficiar poate primi finanţare pentru un singur proiect.
Finanţările nerambursabile nu se acordă pentru activităţi generatoare de profit.
Nu se acordă finanţări nerambursabile pentru activităţi ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului.
5. Obiectivul general: Prin Programul Sportul pentru toţi se urmăreşte creşterea gradului de participare activă şi sistematică a populaţiei de toate vârstele la activităţi sportive, în scopul menţinerii unei bune stări de sănătate şi consolidarea socializării cetăţenilor prin crearea unui cadru social şi organizatoric favorizant.
Programul se adresează sporturilor neolimpice şi sporturilor olimpice dacă proiectul nu vizează performanţa. Programul nu se adresează sporturilor auto-moto sau oricăror altor sporturi/ ramuri sportive care în practicarea lor implică utilizarea unui motor cu ardere internă. Excepţia de la această prevedere o constituie sporturile de acest tip care se derulează pe piste/ trasee oficiale omologate, deja amenajate sau/ şi pe drumurile publice.
6. Obiectivele specifice ale programului sunt creşterea vizibilităţii naţionale şi internaţionale a judeţului prin sprijinirea organizării unor evenimente de mare amploare; încurajarea practicării activităţilor fizice şi sportive, în mod continuu şi susţinut, de cât mai mulţi membri ai comunităţii locale; atragerea şi stimularea tuturor categoriilor de cetăţeni, fără nicio discriminare, în mod liber şi voluntar, independent sau în cadru organizat, pentru practicarea activităţilor fizice şi sportive; încurajarea structurilor sportive să dezvolte conceptul de fitness sub toate aspectele sale de practicare, ca formă de întreţinere a stării generale de sănătate şi dezvoltare a individului; dezvoltarea economică a comunităţilor locale din judeţ.
7. Solicitanţii: structură sportivă de drept privat fără scop patrimonial, deţinătoare a certificatului de identitate sportivă (club sportiv, asociaţie judeţeană pe ramură de sport) care depune o propunere de proiect sportiv având ca obiect desfăşurarea de activităţi sportive.
8. Procedura aplicată: selecţia publică de proiecte în conformitate cu prevederile Ghidul solicitantului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 114 din data de 16.04.2021.
9. Criteriile pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă sunt prevăzute în Ghidul solicitantului, Capitolul 4 Etapele sesiunii de selecţie şi evaluare, subcapitolul 4.4. Verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare, evaluarea propunerilor de proiecte.
Ierarhizarea ofertelor sportive se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, alocarea sumelor făcându-se în limita bugetului disponibil.
În situaţia egalităţii de puncte pentru ultimii clasaţi, departajarea se va face prin analizarea criteriilor P.2, P.3 – în această ordine (poziţionat superior va fi solicitantul care se departajează la primul/ al doilea criteriu). Dacă nici în urma analizei acestor criterii nu pot fi departajaţi solicitanţii, ultimul criteriu analizat va fi P.5 (va fi declarat câştigător solicitantul care asigură o cofinanţare netă mai mare, în lei).
10. Data limită pentru depunerea proiectelor: 07.06.2021, ora 16.00
Perioada selecţiei şi evaluării proiectelor: 08.06.2021 – 30.06.2021.
11. Locul depunerii proiectelor: sediul UAT Judeţul Braşov, municipiul Braşov, judeţul Braşov, B-dul Eroilor nr. 5, cod poştal 500007, Registratura (camera 10).
12. Informaţiile necesare pentru întocmirea proiectelor, criteriile de eligibilitate, capacitatea tehnică şi financiară a solicitanţilor, se regăsesc în Ghidul solicitantului, care poate fi consultat pe site-ul instituţiei: www.judbrasov.ro sau de la sediul UAT Judeţul Braşov, Serviciul, Învăţământ, Cultură, Turism, Sport, Culte şi Relaţii Externe, telefon: 0268.410777, interior 143 şi 520, email: sport@judbrasov.ro.
13. Programul anual propriu al Judeţului Braşov pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local, pentru activităţi nonprofit de interes local pentru anul 2021 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a nr. 79 din 23.04.2021.
14. Prezentul anunţ a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a nr. 83 din 29.04.2021.

+1 -0

Comentarii

nu este nici un comentariu

Adaugă un comentariu

(nu va aparea pe site)
loading

Din aceeași categorie

banner promotionalbanner promotional