Curs BNR

1 EUR = 4.9714 RON

1 USD = 4.6645 RON

1 GBP = 5.8281 RON

1 XAU = 359.6861 RON

1 AED = 1.2702 RON

1 AUD = 3.0351 RON

1 BGN = 2.5418 RON

1 BRL = 0.9160 RON

1 CAD = 3.3961 RON

1 CHF = 5.1091 RON

1 CNY = 0.6445 RON

1 CZK = 0.1960 RON

1 DKK = 0.6664 RON

1 EGP = 0.0981 RON

1 HUF = 1.2695 RON

1 INR = 0.0559 RON

1 JPY = 3.0434 RON

1 KRW = 0.3379 RON

1 MDL = 0.2626 RON

1 MXN = 0.2831 RON

1 NOK = 0.4295 RON

1 NZD = 2.7852 RON

1 PLN = 1.1672 RON

1 RSD = 0.0424 RON

1 RUB = 0.0500 RON

1 SEK = 0.4309 RON

1 TRY = 0.1443 RON

1 UAH = 0.1183 RON

1 XDR = 6.1441 RON

1 ZAR = 0.2488 RON

Editia 8161 - 12 apr 23:21

ANUNŢ DE PARTICIPARE - Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al Judeţului a proiectelor de asistenţă socială pe anul 2023

Autor:

Publicat la 17 martie 2023

ANUNŢ DE  PARTICIPARE - Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al Judeţului a proiectelor de asistenţă socială pe anul 2023

1. Finanţarea programului: Conform Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 39 din 09.02. 2023 privind aprobarea bugetului general al judeţului Braşov, a creditelor de angajament pe anul 2023 şi estimările pe anii 2024-2026., 68.02 “Asigurări şi asistenţă socială” Alte cheltuieli “Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al Judeţului a proiectelor de asistenţă socială pe anul 2023” este prevăzută suma 1.000.000 lei.
2. Durata finanţării: 15 noiembrie 2023 reprezintă data limită până la care trebuie finalizate activităţile proiectului, inclusiv plăţile efectuate de beneficiarul finanţării nerambursabile.
3. Obiectul: Conform Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 39 din 09.02.2023, suma de 1.000.000 lei se va utiliza pentru finanţarea proiectelor furnizorilor de asistenţă socială care oferă servicii sociale pe teritoriul judeţului Braşov, valoarea finanţării nerambursabile acordate pentru un proiect fiind de minim 10.000 lei, maxim 50.000 lei.
Finanţările nerambursabile nu se acordă pentru activităţi generatoare de profit.
Nu se acordă finanţări nerambursabile pentru activităţi ce presupun dezvoltarea infrastructurii
solicitantului.
4. Obiectivul general: Sprijinirea persoanelor aflate în dificultate pentru a obţine condiţiile necesare unei vieţi decente, ajutându-i să-şi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe.
5. Obiectivele specifice ale programului sunt: sprijinul tuturor grupurilor vulnerabile, dezvoltarea serviciilor de consiliere, suport, îngrijire la domiciliu, îngrijire comunitară (servicii de suport online, telefonic) Acordarea de  servicii de consiliere şi orientare şcolară la distanţă (online/telefonic); susţinerea copiilor din grupurile vulnerabile, continuarea terapiilor de recuperare şi reabilitare; susţinerea serviciilor educaţionale specializate pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale; susţinerea dezvoltării educaţiei copiilor din grupuri defavorizate/continuarea procesului de educaţie/dezvoltarea unor programe de susţinere a educaţiei copiilor din grupurile vulnerabile prin accesul la tehnologie/digitalizare (accesul la internet, accesul la device-uri de conectare : laptop-uri, tablete sau telefoane); dezvoltarea competenţelor digitale ale copiilor din grupurile vulnerabile pentru învăţarea la distanţă/accesul  la materiale educaţionale adaptate pentru învăţarea la distanţă/ online; susţinerea persoanelor adulte cu dizabilităţi şi a familiilor vulnerabile în contextul economico-social actual; susţinerea persoanelor vârstnice, peste 65 de ani, acordarea de îngrijiri la domiciliu; susţinerea persoanelor toxico-dependente, cu diferite  adicţii: droguri, alcool, alte substanţe toxice etc.; susţinerea victimelor violenţei domestice.
6. Solicitanţii: persoane juridice fără scop patrimonial, asociaţii sau fundaţii constituite conform legii, cu sediul în judeţul Braşov, acreditate ca furnizori de servicii sociale în baza Legii 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu servicii sociale pentru care se solicită finanţarea, licenţiate.
7. Procedura aplicată: selecţia publică de proiecte în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 47 din data de 28.02.2023.
8. Criteriile pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă: Relevanţă şi coerenţă - maxim 15 puncte, din care: Relevanţa obiectivelor proiectului propus, exprimarea clară a unor obiective concrete şi realizabile - 6 puncte; Activităţile proiectului sunt clare, sunt bugetate atent - 4 puncte; Claritatea definirii grupurilor ţintă aferente proiectului - 5 puncte. 2. Metodologie - maxim 30 puncte, din care: În ce măsură activităţile propuse sunt potrivite, practice şi corespund obiectivelor şi rezultatelor aşteptate? - 10 puncte; Cât de coerent şi de realizabil este planul de activităţi al proiectului? (reflectă analiza problemelor implicate, ia în considerare factorii externi şi anticipează o evaluare) - 6 puncte; Persoanele asistate sunt selecţionate pe baza unor criterii concrete (raportate la activităţile eligibile) - 4 puncte; Sunt utilizate instrumente de lucru standardizate (anchete sociale, planul individualizat pentru acordarea serviciilor, fişă de evaluare etc.) - 10 puncte. 3. Capacitate financiară şi operaţională de realizare - maxim 7 puncte (resurse materiale şi umane adecvate tipurilor de servicii de asistenţă socială), din care: Solicitantul are experienţă în managementul proiectelor - 2 puncte; Solicitantul are experienţă tehnică (cunoştiinţe privind problemele care trebuie rezolvate) – 2 puncte; Solicitantul are capacitate managerială (personal specializat), echipamente, capacitate de a gestiona bugetul destinat activităţilor proiectului - 3 puncte. 4. Bugetul proiectului - maxim 20 puncte, din care: Ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistenţă socială acordate în raport cu celelalte cheltuieli din cadrul proiectului - 5 puncte; Datele privind bugetul au fost completate corespunzător. Bugetul este clar, realist şi detaliat pe capitole de cheltuieli cu încadrarea corectă în categoria celor eligibile sau neeligibile, pragurile pentru anumite cheltuieli au fost respectate - 5 puncte; Cheltuielile propuse sunt în concordanţă cu activităţile eligibile pentru îndeplinirea scopului şi obiectivelor proiectului - 7 puncte; În ce măsură raportul dintre costurile estimate şi rezultatele aşteptate este satisfăcător - 3 puncte. 5. Participarea părţilor - maxim 10 puncte, din care: Gradul de acoperire a costurilor proiectului de către solicitant (exceptând cofinanţarea obligatorie) până la 10% - 5 puncte; peste 10% - 10 puncte. 6. Durabilitate şi sustenabilitate - maxim 5 puncte, din care: Capacitatea beneficiarului finanţării de a continua activităţile proiectului pe viitor - 3 puncte; În ce măsură este posibil ca proiectul să aibă un impact tangibil/semnificativ/pozitiv asupra grupurilor ţintă – 2 puncte. 7. Rezultatele proiectului – maxim 13 puncte, din care: Sunt menţionate rezultatele concrete care se vor realiza? – 3 puncte, Activităţile proiectului sunt în concordanţă cu rezultatele dorite? – 4 puncte, Sunt formulate rezultatele în termeni cuantificabili? Există indicatori clari stabiliţi de către solicitant? – 6 puncte.
Pentru asigurarea contribuţiei minime obligatorii de 15% din totalul cheltuielilor eligibile, punctajul acordat este de 0 puncte. Contribuţia minim obligatorie de 15% reprezintă criteriu de eligibilitate.
Proiectele stabilite ca fiind câştigătoare sunt acelea care întrunesc un punctaj minim de 65 de puncte. În cazul în care mai multe proiecte au acelaşi punctaj, va fi declarat câştigător solicitantul care asigură o cofinanţare netă mai mare, în lei.
Pentru fiecare proiect va fi întocmită grila de evaluare conţinând punctajul acordat. Criteriile de evaluare sunt grupate în subcriterii. Numărul maxim de puncte:100.
Ierarhizarea ofertelor se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, în cadrul priorităţilor de finanţare, alocarea sumelor făcându-se în limita bugetului disponibil.
9. Data limită pentru depunerea proiectelor: 18.04.2023, ora 16.00
Perioada selecţiei şi evaluării proiectelor: 19.04.2023 - 08.05.2023.
10. Locul depunerii proiectelor: sediul UAT Judeţul Braşov, municipiul Braşov, judeţul Braşov, B-dul Eroilor nr. 5, cod poştal 500007, Registratura (camera 10).
11. Informaţiile pentru întocmirea proiectelor, criteriile de eligibilitate, înregistrare, capacitatea tehnică şi financiară a solicitanţilor, se regăsesc în Ghidul solicitantului, care poate fi consultat pe site-ul instituţiei: www.judbrasov.ro sau de la Direcţia de Sănătate şi Asistenţă Medicală, telefon: 0368.419.122, e-mail: proiectsocial@cjbrasov.ro
12. Programul anual propriu al Judeţului Braşov pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local, pentru activităţi nonprofit de interes local pentru anul 2023 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a nr. 35 din 23.02.2023.
13. Prezentul anunţ a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a nr. 49 din 15.03.2023

+0 -0

Comentarii

nu este nici un comentariu

Adaugă un comentariu

(nu va aparea pe site)
loading

Din aceeași categorie