Curs BNR

1 EUR = 4.8909 RON

1 USD = 4.7450 RON

1 GBP = 5.7696 RON

1 XAU = 272.6466 RON

1 AED = 1.2918 RON

1 AUD = 3.3761 RON

1 BGN = 2.5007 RON

1 BRL = 0.9197 RON

1 CAD = 3.7206 RON

1 CHF = 5.0380 RON

1 CNY = 0.7040 RON

1 CZK = 0.2009 RON

1 DKK = 0.6575 RON

1 EGP = 0.2478 RON

1 HUF = 1.2438 RON

1 INR = 0.0596 RON

1 JPY = 3.5548 RON

1 KRW = 0.3638 RON

1 MDL = 0.2455 RON

1 MXN = 0.2382 RON

1 NOK = 0.4990 RON

1 NZD = 3.0574 RON

1 PLN = 1.0448 RON

1 RSD = 0.0417 RON

1 RUB = 0.0774 RON

1 SEK = 0.4689 RON

1 TRY = 0.2642 RON

1 UAH = 0.1287 RON

1 XDR = 6.2901 RON

1 ZAR = 0.2925 RON

Editia 7758 - 16 aug 19:13

Anunţ de participare - Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului a proiectelor culturale pe anul 2021 - Beneficiari de drept privat fără scop patrimonial

Autor:

Publicat la 29 aprilie 2021

Anunţ de participare - Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului a proiectelor culturale pe anul 2021 - Beneficiari de drept privat fără scop patrimonial

1. Autoritatea finanţatoare: UAT Judeţul Braşov, cu sediul în municipiul Braşov, judeţul Braşov, B-dul Eroilor nr. 5, cod poştal 500007, telefon +40.268.410.777, fax +40.268.475.576, email: cultura@judbrasov.ro.
2. Finanţarea programului: Conform Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 107 din 16.04.2021 privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Braşov pe anul 2021, capitolul 67 Cultură, recreere şi religie, pentru finanţarea “Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului a proiectelor culturale pe anul 2021 - Beneficiari de drept privat fără scop patrimonial” este prevăzută suma de 1.600.000 lei. Valoarea maximă a finanţării nerambursabile acordate pentru un proiect cultural este după cum urmează:
Proiecte cu buget peste 200.000 lei. Finanţarea nerambursabilă acordată este de maxim 100.000 lei. Contribuţia solicitantului la cheltuielile eligibile va fi în procent de minimum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului. Un solicitant poate contracta maximum 1 proiect. Alocare totală 800.000 lei.
Proiecte cu buget de până la 200.000 lei. Finanţarea nerambursabilă acordată este de maxim 50.000 lei. Contribuţia solicitantului la cheltuielile eligibile va fi în procent de minimum 20% din valoarea finanţării nerambursabile solicitate. Un solicitant poate contracta maxim 2 proiecte. Alocare totală 800.000 lei.
Orice solicitant poate aplica la ambele axe, dar poate contracta maxim 2 proiecte.
3. Durata finanţării: 15 noiembrie 2021 reprezintă data limită până la care trebuie finalizate activităţile contractului, inclusiv plăţile efectuate de beneficiarul finanţării nerambursabile.
4. Obiectul: Finanţările nerambursabile se acordă numai pentru manifestările ce se desfăşoară pe teritoriul judeţului Braşov. Prin excepţie, se acordă finanţări nerambursabile pentru proiectele care promovează valorile istorice şi culturale ale judeţului Braşov, prin participarea la evenimente naţionale şi internaţionale şi care se încadrează la prioritatea de finanţare definită la 1.4. Obiectivul general, ariile tematice şi priorităţile de finanţare, prioritatea de finanţare Susţinerea mobilităţii creatorilor şi a produselor culturale, pe plan naţional şi internaţional.
Producerea şi/sau exploatarea unui bun cultural poate fi cofinanţată, în condiţiile legii şi ale prezentului ghid, de mai multe autorităţi finanţatoare, avându-se în vedere însă evitarea dublei finanţări.
5. Obiectivul general: Îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor judeţului Braşov, prin susţinerea proiectelor culturale sustenabile.
6. Obiectivul specific: Se vor finanţa proiecte şi acţiuni culturale care îşi propun:
- Dezvoltarea creativităţii contemporane şi susţinerea producţiei creative artistice;
- Dezvoltarea ofertei culturale;
- Susţinerea mobilităţii creatorilor şi a produselor culturale, pe plan naţional şi internaţional;
- Susţinerea artei dansului contemporan şi artelor performative;
- Dezvoltarea de noi audienţe;
- Promovarea artei în spaţii alternative;
- Dezvoltare durabilă prin turism cultural;
- Educaţie pentru cultură şi antreprenoriat cultural;
- Adaptarea demersurilor culturale la platforme digitale diverse de prezentare şi difuzare.
7. Solicitanţii:
Pot solicita finanţare persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, care, potrivit actelor constitutive, desfăşoară activităţi culturale.
8. Procedura aplicată: selecţia publică de proiecte în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, aprobat prin HCJ Braşov 113 din 16.04.2021.
9. Criteriile pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă sunt prezentate în Ghidul solicitantului, Capitolul 4. Etapele sesiunii de selecţie şi evaluare, subcapitolul 4.4. Verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare, evaluarea propunerilor de proiecte. Proiectul care nu va obţine minimum 1 punct la unul dintre criterii şi/sau subcriterii este considerat descalificat. Ierarhizarea ofertelor culturale se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, alocarea sumelor făcându-se în limita bugetului disponibil. În caz de punctaje egale, va primi finanţare propunerea de proiect cu punctajul cel mai mare obţinut la criteriul II. Relevanţă.
Pentru a fi selectată în vederea finanţării, o propunere trebuie să întrunească un punctaj total de minimum 70 de puncte.
10. Data limită pentru depunerea proiectelor: 02.06.2021, ora 16.00
Perioada selecţiei şi evaluării proiectelor: 03.06.2021 - 28.06.2021.
11. Locul depunerii proiectelor: sediul UAT Judeţul Braşov, municipiul Braşov, judeţul Braşov, B-dul Eroilor nr. 5, cod poştal 500007, Registratura (camera 10).
12. Informaţiile necesare pentru întocmirea proiectelor, criteriile de eligibilitate, înregistrare, capacitatea tehnică şi financiară a solicitanţilor se regăsesc în Ghidul solicitantului, care poate fi consultat pe site-ul instituţiei: www.judbrasov.ro sau de la sediul UAT Judeţul Braşov, Serviciul Învăţământ, Cultură, Turism, Sport, Culte şi Relaţii Externe, telefon: 0268.410.777, interior 143 şi 520.
13. Programul anual propriu al Judeţului Braşov pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local, pentru activităţi nonprofit de interes local pentru anul 2021 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a nr. 79 din 23.04.2021.
14. Prezentul anunţ a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a nr. 82 din 28.04.2021.


 

+2 -3

Comentarii

nu este nici un comentariu

Adaugă un comentariu

(nu va aparea pe site)
loading

Din aceeași categorie

banner promotionalbanner promotionalbanner promotionalbanner promotional