Curs BNR

1 EUR = 4.9737 RON

1 USD = 4.5689 RON

1 GBP = 5.9158 RON

1 XAU = 353.2067 RON

1 AED = 1.2439 RON

1 AUD = 3.0952 RON

1 BGN = 2.5430 RON

1 BRL = 0.8399 RON

1 CAD = 3.3553 RON

1 CHF = 5.0989 RON

1 CNY = 0.6298 RON

1 CZK = 0.1961 RON

1 DKK = 0.6666 RON

1 EGP = 0.0952 RON

1 HUF = 1.2665 RON

1 INR = 0.0547 RON

1 JPY = 2.8711 RON

1 KRW = 0.3319 RON

1 MDL = 0.2578 RON

1 MXN = 0.2577 RON

1 NOK = 0.4267 RON

1 NZD = 2.7907 RON

1 PLN = 1.1680 RON

1 RSD = 0.0425 RON

1 RUB = 0.0521 RON

1 SEK = 0.4334 RON

1 TRY = 0.1390 RON

1 UAH = 0.1114 RON

1 XDR = 6.0575 RON

1 ZAR = 0.2541 RON

Editia 8219 - 12 iul 18:38

ANUNŢ DE PARTICIPARE privind atribuirea în anul 2023 a contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul local al Municipiului Braşov pe domeniul sport

Autor:

Publicat la 09 martie 2023

ANUNŢ DE PARTICIPARE  privind atribuirea în anul 2023 a contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul local al Municipiului Braşov pe domeniul sport

Municipiul Braşov, cu sediul în b-dul Eroilor nr. 8, cod poştal: 500007, cod fiscal:  4384206, cont deschis la Trezoreria Braşov, tel. 0268/416550, e-mail: finantare.sport@brasovcity.ro, site: www.finantare.primariabrasovenilor.ro invită structurile sportive de drept public /privat şi persoanele juridice fără scop patrimonial, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350 /2005 şi de Ghidul de finanţare pentru Concursul local de proiecte sportive aprobat prin HCL nr. 116 /28.02.2023, să depună oferta în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniul: sport.
Procedura de selecţie aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniul sportiv pe anul 2023 este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350 /2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general şi în Ghidul de finanţare pentru Concursul local de proiecte sportive aprobat prin HCL nr. 116 /28.02.2023, publicat pe  www.finantare.primariabrasovenilor.ro.
Sursa de finanţare a contractelor de finanţare este bugetul local al Municipiului Braşov.
În anul 2023, valoarea totală aprobată în bugetul local al Municipiului Braşov pentru finanţarea proiectelor din domeniul sportiv este de 2.650.000 lei.
Din această sumă, conform Ghidului de finanţare pentru Concursul local de proiecte sportive aprobat prin HCL nr. 116 /28.02.2023 se vor aloca pentru fiecare linie de finanţare următorul buget:
- Sportul de performanţă: 1.855.000 lei. Din care se vor aloca 556.500 lei pentru susţinerea programelor sportive dedicate copiilor şi juniorilor.
- Sportul de masă: 795.000 lei. Din care se vor aloca 238.500 lei pentru susţinerea programelor sportive dedicate copiilor şi juniorilor.
Din acest buget, Municipiul Braşov va finanţa proiectele care vor fi implementate în perioada:  29.05.2023 – 15.11.2023.
 Prin intermediul prezentei proceduri de finanţare se vor finanţa proiecte care se adresează următoarelor obiective:  
I. Sportul de performanţă:
a) Evidenţierea contribuţiei semnificative şi constante a sportului de performanţă la reprezentarea şi sporirea prestigiului Municipiului Braşov pe plan regional, naţional şi internaţional;
b) Susţinerea şi dezvoltarea ramurilor sportive, în funcţie de tradiţia şi de gradul de dezvoltare a fiecăreia la nivel local, naţional şi internaţional;
c) Susţinerea şi dezvoltarea activităţii de performanţă la nivelul tuturor categoriilor de vârstă: copii, juniori, tineret şi seniori;
d) Perfecţionarea sistemelor de selecţie, pregătire şi a celor competiţionale pentru fiecare ramură de sport;
e) Mărirea numărului de practicanţi şi sportivi legitimaţi, dezvoltarea masei critice pentru aplicarea criteriilor specifice de selecţie pe ramură de sport, identificarea de sportivi valoroşi care să obţină rezultate sportive notabile pentru comunitatea locală;
f) Susţinerea procesului de redresare a jocurilor sportive, în funcţie de valoarea, tradiţia şi gradul de dezvoltare a fiecăruia la nivel local, naţional şi internaţional;
g) Susţinerea sporturilor olimpice şi neolimpice, individuale sau de echipă,  ca forme de activităţi fizice care contribuie la educaţia generală şi dezvoltarea individului, dar şi în vederea amplificării la nivel local, naţional şi internaţional a participării la competiţiile de mare anvergură;
i) Susţinerea ramurilor de sport de tradiţie la nivel local, care au adus rezultate notabile,  în vederea motivării şi participării active a comunităţilor locale la dezvoltarea acestor sporturi.
j) Organizarea de competiţii oficiale, naţionale şi internaţionale pe raza municipiului Braşov.
II. Sportul de masă:
a) Încurajarea practicării activităţilor fizice şi sportive, în mod continuu şi susţinut, de cât mai mulţi membri ai comunităţii locale;
b) Atragerea şi stimularea tuturor categoriilor de cetăţeni, fără nicio discriminare, în mod liber şi voluntar, independent sau în cadru organizat, pentru practicarea activităţilor fizice şi sportive; c) Încurajarea dezvoltării conceptelor de wellness şi fitness sub toate aspectele lor de practicare, ca formă de întreţinere a stării generale de sănătate şi dezvoltare a individului;
d) Încurajarea practicării activităţilor fizice şi sportive, în mod continuu, de cât mai mulţi cetăţeni de toate vârstele, în special în rândul tinerilor până în 18 ani.
e) Îmbunătăţirea stării de sănătare a locuitorilor municipiului Braşov prin practicarea de activităţi sportive.
f) Organizarea de acţiuni/activităţi sportive de masă, ca o modalitate de petrecere a timpului liber şi de educaţiei a întregii colectivităţi;
g) Selecţia şi promovarea tinerilor cu calităţi deosebite de către cluburile de performanţă;
h) Organizarea de evenimente sportive de interes local, regional, naţional şi internaţional pentru amatori.  
Municipiul Braşov finanţează proiectele din domeniul sportiv care se înscriu în obiectivele şi liniile de finanţare amintite, în limita sumei de 200.000 lei /proiect pentru linia de finanţare Sportul de performanţă şi 100.000 lei /proiect pentru linia de finanţare Sportul de masă.  
Pentru a obţine finanţare, un solicitant trebuie să asigure minim 10% din valoarea finanţării solicitate în conformitate cu prevederile Ghidului de finanţare pentru Concursul local de proiecte sportive aprobat prin HCL nr. 116 /28.02.2023.
Documentaţia necesară în vederea participării la procedura de selecţie şi informaţiile detaliate în legătură cu procedura, pot fi accesate pe site-ul: www.finantare.primariabrasovenilor.ro, secţiunea Sport, sau obţinute direct de la sediul Municipiului Braşov.  
Cererile de finanţare pot fi depuse personal la sediul Municipiului Braşov - Centrul de Informare Cetăţeni – masa 6 - b-dul. Eroilor nr. 8, cod poştal 50007, Braşov, expediate prin poştă sau pe platforma online www.finantare.primariabrasovenilor.ro.
Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 07.04.2023 ora 13.00.
Conform programului Centrului de Informare Cetăţeni, documentaţia în format fizic poate fi depusă la registratura Municipiului Braşov zilnic, de Luni - Joi, în intervalul orar 8:00-14:00, iar Vineri, în intervalul orar 08:00-13:00.
Documentaţia depusă în format fizic trebuie însoţită obligatoriu de o cerere sau adresă de înaintare.
Cererile de finanţare depuse cu întârziere şi cele care nu sunt formulate şi transmise în conformitate cu prevederile Ghidului de finanţare pentru Concursul local de proiecte sportive aprobat prin HCL nr. 116 /28.02.2023 nu vor fi luate în considerare.
Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare şi selecţie, în perioada 10.04.2023 – 24.05.2023 pe baza criteriilor prevăzute de Ghidului de finanţare pentru Concursul local de proiecte sportive aprobat prin HCL nr. 116 /28.02.2023.
Afişarea listei finale a proiectelor câştigătoare se va face în data de 25.05.2023.  Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la sediul Municipiului Braşov, Biroul Relaţii Externe, Turism şi Evenimente b-dul. Eroilor nr. 8, cod poştal 50007, Braşov, la numărul de telefon +40-268-416550 int. 135 sau direct de pe platforma online www.finantare.primariabrasovenilor.ro

Calendar
- Perioada de depunere a cererilor de finanţare: 09.03.2023 – 07.04.2023,
- Clarificări privind metodologia de finanţare: 09.03.2023 – 31.03.2023,
- Evaluarea şi selecţia proiectelor:  10.04.2023 – 24.05.2023. Această etapă include:  
a) Etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii solicitantului, partenerului şi a proiectului: 10.04.2023  - 25.04.2023,
b) Publicarea listei cu rezultatele obţinute în urma verificării conformităţii administrative şi a eligibilităţii solicitantului, partenerului şi a proiectului 26.04.2023,
c) Etapa de evaluare tehnică şi financiară, pe bază de punctaj: 27.04.2023 - 11.05.2023,
d) Publicarea listei cu rezultatele obţinute în urma evaluării tehnice şi financiare, pe bază de punctaj: 12.05.2023,
e) Contestaţii: 15.05.2023 - 17.05.2023,
f) Evaluarea contestaţiilor: 18.05.2023 - 24.05.2023.
- Afişarea rezultatelor finale: 25.05.2023.
-    Perioada de implementare a proiectelor:  29.05.2023 – 15.11.2023.

 

+0 -0

Comentarii

nu este nici un comentariu

Adaugă un comentariu

(nu va aparea pe site)
loading

Din aceeași categorie