Curs BNR

1 EUR = 4.9737 RON

1 USD = 4.6664 RON

1 GBP = 5.8274 RON

1 XAU = 352.3272 RON

1 AED = 1.2707 RON

1 AUD = 3.0251 RON

1 BGN = 2.5430 RON

1 BRL = 0.9123 RON

1 CAD = 3.3963 RON

1 CHF = 5.1094 RON

1 CNY = 0.6447 RON

1 CZK = 0.1965 RON

1 DKK = 0.6667 RON

1 EGP = 0.0962 RON

1 HUF = 1.2631 RON

1 INR = 0.0559 RON

1 JPY = 3.0327 RON

1 KRW = 0.3374 RON

1 MDL = 0.2639 RON

1 MXN = 0.2814 RON

1 NOK = 0.4273 RON

1 NZD = 2.7735 RON

1 PLN = 1.1598 RON

1 RSD = 0.0425 RON

1 RUB = 0.0498 RON

1 SEK = 0.4299 RON

1 TRY = 0.1440 RON

1 UAH = 0.1178 RON

1 XDR = 6.1448 RON

1 ZAR = 0.2463 RON

Editia 8163 - 16 apr 16:31

Adunări generale - 21 martie 2024

Autor:

Publicat la 21 martie 2024

Adunări generale - 21 martie 2024

Nr.  33  /  13.03.2024
CONVOCATOR

    În conformitate cu prevederile art.117 din Legea nr.31/1990 cu modificările şi completările ulterioare şi al Actului constitutiv al societăţii, Consiliul de Administraţie al S.C. Tunele Construct Căi Ferate S.A., cu sediul în Braşov, str. Zizinului nr.48, ap.32, mansardă, jud. Braşov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov sub nr. J08/203/2017, având cod de identificare fiscală RO 37011327,
CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR
S.C. TUNELE CONSTRUCT CĂI FERATE S.A.

pentru data de 24.04.2024, ora 12, la sediul societăţii din Braşov, str. Zizinului nr.48, ap.32, mansardă, jud. Braşov, cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2023, pe baza raportului Consiliului de Administraţie
2. Descărcarea gestiunii pe anul 2023 a membrilor Consiliului de Administraţie
3. Desemnarea unei persoane care să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov.
Pot participa la şedinţă acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 12.04.2024, dată considerată şi dată de referinţă. Acţionarii pot participa personal, prin reprezentanţii lor legali sau prin reprezentanţi mandataţi cu procură specială. La AGOA acţionarii se vor legitima cu actul de identitate.
Acţionarii persoane juridice sunt invitaţi să depună la sediul societăţii, până cel târziu la data de 22.04.2024, ora 12,  mandatul persoanelor  care  îi  va  reprezenta.  Până  la aceeaşi dată vor fi depuse şi procuri speciale de reprezentare ale acţionarilor persoane fizice. Acestea se pot obţine la sediul societăţii, începând cu data de 12.04.2024.
În situaţia în care la data de 24.04.2024 nu se întruneşte cvorumul necesar, AGOA va avea loc în data de 25.04.2024, la aceeaşi oră, adresă şi cu aceeaşi ordine de zi.
Informaţiile suplimentare se pot obţine la sediul societăţii şi/sau la telefon: 0724-28.78.91.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Ec. Horaţiu CERCEL

 

***
 

SC PREMS BUILDING SA
J 08/184/1991
RO 1098552
Brasov, Str. 13 Decembrie nr.94

                                    NR.477 /20.03.2024

CONVOCARE

In conformitate cu prevederile art.117 din Legea nr.31/1990, republicata, Administratorul Unic al PREMS BUILDING SA, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 25.04.2024 ora 11.00, la sediul societatii situate in Brasov, str. 13 Decembrie nr.94 ( sala de sedinte) , pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut si eliberat de Registrul Independent Transilvania, la sfarsitul zilei de 15.04.2024, cu urmatoarea ordine de zi :
1. Aprobarea majorarii capitalului social cu suma de 500.000 lei, prin emiterea a 200.000 actiuni noi cu valoarea nominala de 2,5 lei/actiune si un prêt de 2,5 lei/actiune emisa, in schimbul aportului in numerar adus de actionarii societatii, exclusiv in baza exercitarii dreptului de preferinta, proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda.
2. Aprobarea ca termenul acordat pentru exercitarea dreptului de preferinta sa fie de 30 de zile calendaristice de la data publicarii  hotararii AGEA in Monitorul Oficial. Actionarii care vor putea subscrie vor fi cei inregistrati la data de referinta 15.04.2024. Actiunile vor putea fi subscrise proportional cu numarul actiunilor pe care le detin. La data subscrierii se va achita integral valoarea actiunilor subscrise in contul societatii Prems Building SA prin virament bancar cu mentiunea „aport la capital social”.
Emisiunea de noi actiuni se desfasoara intr-o singura etapa, in cuantumul subscrierilor primite, actiunile ramase nesubscrise la expirarea termenului acordat urmand sa fie anulate.
3. Aprobarea mandatarii administratorului unic al societatii cu efectuarea demersurilor necesare majorarii capitalului social precum si modificarea/actualizarea actului constitutiv al societatii.
4. Desemnarea unei persoane pentru indeplinirea formalitatilor cu publicarea si inregistrarea Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor la Registrul Comertului si publicarea in Monitorul Oficial.
5. Diverse.
Informatii suplimentare si documente referitoare la punctele incluse in ordinea de zi se pot obtine prin transmiterea unei solicitari scrise pe adresa de email: office@premsbuilding.ro, in baza documentelor doveditoare a calitatii de actionar.
In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la data primei convocari, in conformitate cu art.118 din legea 31/1990, se convoaca o noua Adunare Generala a Actionarilor la data de 26.04.2024 la aceeasi ora, acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.


    ADMINISTRATOR UNIC
    Jr. Anghel Ornela Nicoleta 

 

+0 -0

Comentarii

nu este nici un comentariu

Adaugă un comentariu

(nu va aparea pe site)
loading

Din aceeași categorie